• <
gryfia_70lat

Rejs kandydacki pod żaglami ORP „Iskra”

09.09.2015 05:38 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Rejs kandydacki pod żaglami ORP „Iskra” - GospodarkaMorska.pl

Wczoraj przyszli studenci wojskowi pierwszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęli rejs kandydacki na okręcie szkolnym ORP „ISKRA”. Praktykę nawigacyjno – szkoleniową odbędzie 28 podchorążych – kandydatów na żołnierzy zawodowych. Jest to początek ich marynarskiej drogi, w jedynej w kraju uczelni kształcącej przyszłych oficerów MW. Rejs zakończy okres szkolenia podstawowego, który obejmował także naukę regulaminów, ćwiczenia z musztry oraz posługiwanie się sprzętem wojskowym.

Trasa rejsu kandydackiego:

GDYNIA (wyjście z portu 09.09.2015 r. o godz. 10:00) – Bałtyk południowy – ŚWINOUJŚCIE ( od 15.09. godz. 10:00 do 16.09. godz. 10:00) – Bałtyk Południowy – GDYNIA (wejście do portu 21.09.2015 r.).

W rejsie osobiście uczestniczy prorektor ds. wojskowych AMW kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski. Osobą zabezpieczającą szkolenie praktyczne podchorążych jest dowódca pododdziału por. mar. Jakub Jasiaczyk. Podczas rejsu na barkentynie ORP „Iskra” przyszli studenci wojskowi AMW przejdą szkolenie marynarskie w systemie wacht morskich. Poznają podstawy obsługi urządzeń okrętowych. Zapoznają się z Regulaminem Służby na Okrętach MW (RSO), opisującym załogę i zakres obowiązków jej członków, określającym organizację życia na okręcie oraz zawierającym wszystkie zasady służby na morzu i w portach. Czekają ich niezapomniane emocje związane ze wspinaniem się po wantach, czy alarmem „do żagli”. Wejście do portu w Świnoujściu pozwoli im zapoznać się z obowiązującymi procedurami oraz specyfiką tego manewru.

Okręty szkolne to specjalna klasa odpowiednio wyposażona i przystosowana do szkolenia podchorążych. Praktyki na żaglowcach budują fundamentalne umiejętności studentów szkół morskich. Jest to tradycja kultywowana pomimo technologicznego rozwoju jednostek pływających.

Po powrocie z rejsu przyszli podchorążowie przygotowywać się będą do uroczystej przysięgi wojskowej. W ubiegłym roku ceremonia – gromadząca przedstawicieli trzech uczelni: Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych – miała miejsce na Westerplatte. Tegoroczna odbędzie się 25 września w Dęblinie i będzie połączona z obchodami 90 – lecia „Szkoły Orląt”.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.