• <
KONGSBERG_2023

MSR „Gryfia” odzyskuje tereny stoczniowe

kw

29.09.2023 12:35 Źródło: GOV

Partnerzy portalu

morska stocznia remontowa gryfia
Fot. GospodarkaMorska.pl

29 września 2023 r. wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk podsumował działania Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA w zakresie odzyskiwania terenów stoczniowych, które w wyniku niewłaściwych działań właścicielskich stocznia utraciła przed 2015 r.

Sprawnie przeprowadzone negocjacje Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” z firmą Vestas Manufacturing Poland 2 doprowadziły do zawarcia korzystnego porozumienia, w ramach którego 20 lipca 2023 r. zostały podpisane trzy umowy mające na celu dalszą reintegrację majątkową stoczni.

— To historyczne porozumienie otworzyło przed Morską Stocznią Remontową „Gryfia” nowe perspektywy rozwoju, umacniając pozycję stoczni na arenie międzynarodowej. Dziękuję wszystkim zaangażowanym stronom za współpracę i wzajemne zaufanie. Jestem przekonany, że każde działanie będące wynikiem tego porozumienia przyczyni się do dalszego rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce oraz umocnienia MSR „Gryfia” jako lidera w branży — powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

15 września 2023 r. weszły w życie zawarte w umowach postanowienia, w efekcie których Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” stanie się dzierżawcą części terenów należących do firmy Vestas Manufacturing Poland 2, w obrębie których posadowiony jest dok nr 5 stoczni. Dzięki temu zapewnione zostało stabilne i bezpieczne funkcjonowanie MSR „Gryfia” SA przez kolejne 25 lat.

Ponadto rozpoczął się proces odkupienia przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” od Vestas Manufacturing Poland 2 dwóch nadbrzeży: Kaszubskiego i Łańcuchowego o łącznej długości przekraczającej 400 metrów wraz z terenem o powierzchni 1,2 ha. Działanie to stanowi istotny krok w procesie odbudowy majątku stoczni.

Obie strony realizują również umowę o dobrym sąsiedztwie, obejmującą m.in. wzajemne oddziaływania, komunikację, zobowiązania stron jako pracodawców oraz wspólne inwestycje.

etmal_790x120_gif_2020
AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.