• <
smartre_2023

Ministerstwo Infrastruktury zadowolone z propozycji zmian w TEN-T

gm

05.12.2022 20:44 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Ministerstwo Infrastruktury zadowolone z propozycji zmian w TEN-T

Partnerzy portalu

Ministerstwo Infrastruktury zadowolone z propozycji zmian w TEN-T - GospodarkaMorska.pl

Ministerstwo Infrastruktury jest zadowolone z z zaproponowanych przez instytucje europejskie zmian w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) - poinformował w poniedziałek resort. Przypomniał, że korytarz transportowy Bałtyk-Morze Egejskie uzupełniono o odcinek Lublin-Helsinki.

Jak podało Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie prasowym, w poniedziałek w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady ds. Transportu (TTE), dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Jednym z najważniejszych tematów spotkania była debata nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Resort zaznaczył, że w toku negocjacji, na wniosek Polski, nowy korytarz Morze Bałtyckie-Morze Czarne-Morze Egejskie został uzupełniony o odcinek Lublin – Białystok – Ełk, aż do Tallinna i Helsinek. "W efekcie cały polski odcinek szlaku Via Carpatia został ujęty w sieci bazowej lub bazowej rozszerzonej TEN-T, w przebiegu nowego korytarza" – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk cytowany w komunikacie resortu.

Ministerstwo zaznaczyło, że taka decyzja to sukces negocjacyjny Polski, i umożliwi otrzymanie dofinansowania realizacji budowy szlaku Via Carpatia ze środków unijnych, stanowi także potwierdzenie, że korytarze komunikacyjne północ-południe wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej stają się priorytetowymi inwestycjami z punktu widzenia interesów wspólnoty.

Resort przypomniał, że projekt zmian rozporządzenia ws. TEN-T zakłada zbudowanie do 2050 r. niezawodnej, płynnej i wysokiej jakości transeuropejskiej sieci transportowej, która zapewni zrównoważoną łączność w całej Unii, bez fizycznych przerw, wąskich gardeł i brakujących połączeń.

"Wypracowane zapisy stanowią dobrą podstawę do dalszych prac w ramach trilogów z Parlamentem Europejskim. Z zadowoleniem przyjmujemy zaproponowane podejście ogólne, które jest bliskie naszym oczekiwaniom i stanowi wyważone, kompromisowe podejście do realizacji ambitnych celów uwzględniając dostępne środki finansowe. Cieszę się, że dzisiaj finalizujemy prace nad rozporządzeniem TEN-T na poziomie Rady, bo to daje szansę, aby dokument, już po wypracowaniu kompromisu z Parlamentem Europejskim, został przyjęty już w 2023 r." – dodał minister Adamczyk. Jak przypomniał, Polska od dawna zabiegała o przyspieszenie procesu rewizji, by móc zrealizować sieć TEN-T w przyjętych ramach czasowych oraz opowiadała się za szerszym ujęciem wymiaru geopolitycznego sieci TEN-T i rozwojem połączeń transportowych na osi północ-południe. Dzięki tej aktywności utworzony został nowy korytarz łączący Morze Bałtyckie, Morze Czarne i Morze Egejskie, obejmujący szlak Via Carpatia - zaznaczyło Ministerstwo Infrastruktury.

Jak również podało, zmieniono też przebieg sieci TEN-T w zakresie innych elementów infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz terminali intermodalnych, tak, aby odzwierciedlał aktualne założenia polityki transportowej. Podczas prac nad dokumentem rząd RP opowiadał się za sformułowaniem jasnych i realnych celów dla sieci TEN-T. W toku negocjacji, w ocenie Polski, ustanowiono takie wymogi dla infrastruktury transportowej, które zapewniając interoperacyjność są możliwe do wdrożenia w określonych ramach czasowych i przy występujących ograniczeniach finansowych - zaznaczyło ministerstwo.

Zaznaczyło, że minister Adamczyk podkreślał, że obecnie kluczowe znaczenie ma również poszerzenie sieci TEN-T na Ukrainę, co podczas trwającej wojny stanowi jasny sygnał o braku zgody na naruszenie integralności terytorialnej naszego wschodniego sąsiada. Podczas posiedzenia Rady TTE poruszona została także kwestia finansowania budowy sieci TEN-T. Polska wyraziła oczekiwania kontynuowania polityki wsparcia z instrumentów finansowych przeznaczonych na rozwój infrastruktury transportowej, w tym ze środków Instrumentu CEF „Łącząc Europę” - podało też MI.

Fot. DepositphotosPartnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.