• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Przeniesienie środków na budowę Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego na 2024 i 2025 r. - informacja ws. noweli uchwały na stronie KPRM

gm

05.12.2022 20:53 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Przeniesienie środków na budowę Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego na 2024 i 2025 r. - informacja ws. noweli uchwały na stronie KPRM

Partnerzy portalu

Przeniesienie środków na budowę Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego na 2024 i 2025 r. - informacja ws. noweli uchwały na stronie KPRM - GospodarkaMorska.pl
Źródło: Akademia Morska w Szczecinie

Środki na budowę Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego przy Politechnice Morskiej w Szczecinie z 2022 r. zostaną przeniesione na lata 2024 i 2025 – to główne założenie projektu noweli uchwały. Informację o niej opublikowano w poniedziałek na stronie KPRM.

Jak przekazano na stronie rządowej, podstawowym celem zmiany uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie" jest "zapewnienie ciągłości finansowania budowy" ośrodka.

"Na realizację programu Politechnika (Morska w Szczecinie – PAP) w roku 2022 r. otrzymała środki w wysokości 2 000 tys. zł. Konieczność wprowadzenia zmian do uchwały wynika z braku zapewnienia środków budżetowych z budżetu państwa na realizację programu w roku 2022. Wobec powyższego środki przeznaczone na program na rok 2022 zostaną przeniesione na lata 2024 i 2025" – wyjaśniono.

Wskazano, że celem programu jest "stworzenie warunków do wykształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby gospodarki morskiej, żeglugi międzynarodowej i śródlądowej, transportu, ratownictwa, geodezji morskiej i lądowej".

Ma to być możliwe dzięki utworzeniu w ramach struktur politechniki międzywydziałowego ośrodka pod nazwą Polski Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego w Szczecinie.

"Będzie to pierwsza kompleksowa inwestycja na terenie kraju, umożliwiająca Polsce realizację międzynarodowych i wspólnotowych wymagań w zakresie edukacji morskiej oraz nauczania ustawicznego, przygotowującego do pracy w sektorze gospodarki morskiej, offshore ze szczególnym uwzględnieniem energetyki morskiej, w tym farm wiatrowych, w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa, ratownictwa, zarządzania kryzysowego" – dodano.

Proponowana zmiana obejmuje m.in. "aktualizację harmonogramu finansowania programu, obejmującą przesunięcie środków z budżetu państwa w wysokości 12 600 tys. zł z roku 2022 na kolejne okresy rozliczeniowe, tj. na lata 2024 i 2025".

Jak dodano, zmiana nie wpłynie na wielkość zatwierdzonego budżetu programu. "Uchwała zakładała finansowanie programu w wysokości 73 434 tys. zł, w tym nakłady z budżetu państwa stanowią 72 934 tys. zł, a wkład własny Politechniki wynosi 500 tys. zł" – sprecyzowano.

Nakłady z budżetu państwa na realizację programu w poszczególnych latach miały wynosić 14,6 mln zł w 2022 r., blisko 14,2 mln zł w 2023 r., prawie 23,8 mln zł w 2024 r. i blisko 20,4 mln zł w 2025 r.

"Zmiana przedstawiona w ramach projektu uchwały powoduje przesunięcie terminu wydatkowania środków z budżetu państwa w kwocie 12 600 tys. zł z roku 2022 na lata 2024 i 2025, odpowiednio zwiększając nakłady w 2024 r. o 5 095 tys. zł oraz w 2025 r. o 7 505 tys. zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatkowania środków z budżetu w 2022 r. o 12 600 tys. zł" – wyjaśniono w informacji.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest przed końcem br.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.