• <
BOTA_2023
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na podróż – "full and complete cargo"

Ilość ładunku, który ma być dostarczony i załadowany na statek w ramach danego czarteru jest różnorodnie określony w umowach. Poczynając od prostej formuły „sztywnej” (np. 500 samochodów […]), poprzez określenie ładunku masowego (np. 10.000 ton […]), czy wskazując określoną ilość minimalną i maksymalną ładunku (z różnymi wariantami takiej formuły), wreszcie przez przyjęcie bardzo ogólnej formuły określonej w czarterach jako „full and complete cargo” [zob. np. Kl.1, linie 9-10 GENCON form].

25.07.2022, 02:25
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – specjalne klauzule ładunkowe („disclaimers”). Część 1

W naszym opracowaniu Konosament jako dowód na okoliczność danych ładunkowych dokonaliśmy pogłębionej analizy pierwszej, niezwykle istotnej, funkcji konosamentu – dokumentacyjnego potwierdzenia przez przewoźnika przyjęcia do przewozu określonego (w kategoriach znaków głównych, ilości i stanu zewnętrznego) ładunku.

13.07.2022, 14:05
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – wydanie ładunku na podstawie „on board B/L”

Problem z wydaniem ładunku na skutek braku w docelowym porcie wyładunku oryginału konosamentu wpisany jest niemal strukturalnie w obrót portowo-morski. Ostatnie lata (pandemia, kryzys ukraiński) jeszcze ten problem pogłębiły.

04.07.2022, 10:36
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na czas – Inter-Club Agreement

Kl. 8 NYPE 93 form przewiduje w szczególności, iż „The Master shall perform the voyages with due dispatch and shall render all customary assistance with the Vessel’s crew. The Master (…) (although appointed by the Owners) shall be under the orders and directions of the Charters as regards employment and agency and The Charters shall perform all cargo handling, including but not limited to loading, stowing, trimming, lashing, securing, dunnaging, unleashing, discharging and tallying at their risk and expense, under the supervision

24.06.2022, 15:35
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Umowa o budowę statku – „ship design”

Zgodnie z Sec. 1 (a), ,,BIMCO NEW BUILDCON form’’ – „The Builder shall design, construct (…) sell and deliver the vessel to the Buyer”. Podobny zapis znajduje się w ,,Norwegian 2000 form” (w preambule) oraz w tzw. ,,SHANGHAI form” – ,,CMAC standard new building contract” (również w preambule). Ale już, i to jest zadziwiające, w dwóch bardzo powszechnie stosowanych formularzach, to jest SAJ form i AWES form, nie ma żadnego wyraźnego postanowienia, które by określało, która ze stron umowy – stocznia („Builder”/,,Seller”) czy armat

15.06.2022, 12:17
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Konosament – set oryginałów konosamentów

Konosament („bill of lading”, „B/L”) tradycyjnie wystawiony jest w trzech do sześciu jednobrzmiących oryginałach, zbiorczo nazwanych „setem konosamentów” („bills in set”). Każdy z konosamentów, wchodzący w skład setu, jest oryginalnym dokumentem przewozowym i pełnoprawnym papierem wartościowym („negotiable document of title”). Na każdym też znajduje się odrębna wzmianka określająca ile oryginałów wystawiono w ramach danego setu oraz często dodatkowa wzmianka typu „one of which being accomplished, the other shall stand void”.

06.06.2022, 11:14
Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki

Czarter na czas – zakończenie czarteru („in like good order”)

W naszym opracowaniu Czarter na czas - zakończenie czarteru (redelivery range), rozważaliśmy charakter, zakres odpowiedzialności oraz relacje pomiędzy armatorem a czarterującym, dotyczące finalnego etapu realizacji umowy czarteru na czas.

27.05.2022, 11:27
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Czarter na podróż – załadunek na statek

Z trzech zespołów odpowiedzialności czarterującego związanych z ładunkiem zapewnienie, aby ładunek odpowiadał parametrom ilościowym i jakościowym przewidzianym umową frachtową oraz aby został dostarczony do miejsca załadunku w uzgodnionym czasie leży wyłącznie po stronie czarterującego. Trzecia część szeroko pojętego procesu załadunku, czyli załadowanie danego towaru na statek, jego odpowiedniego rozmieszczenie i zabezpieczenie (zasztauowanie) są, z oczywistych względów, wspólną operacją i współdziałaniem czarterującego (frachtuj

18.05.2022, 13:11
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Umowa frachtowa – sankcje USA nałożone na podmioty rosyjskie

Angielski Sąd Gospodarczy (English Commercial Court (HC)) wydał w dniu 03.03.2022 bardzo ciekawe orzeczenie w sprawie ”MUR Shipping BV v RTI Ltd.” [2022] EWHC 467 (Comm). Orzeczenie Sędziego Jacobsa dotyczyło bardzo aktualnych kwestii związanych z sankcjami USA nałożonymi na podmioty rosyjskie w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

09.05.2022, 18:30
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Umowa o budowę statku - list intencyjny („letter of intent”)

Proces negocjacji umowy o budowę statku, to długi i skomplikowany zespół działań, ustaleń, przygotowań o charakterze prawnym, technicznym, finansowym i organizacyjnym. Ponadto, ze strony stoczni, niezbędnym jest przewidzenie możliwości ulokowania budowy i jej zharmonizowania z innym aktualnie prowadzonymi i planowanymi projektami (w szczególności, tzw. „building slot” – doku stoczniowego, w którym statek będzie budowany i zwodowany, itp.).

01.05.2022, 23:40
SIARK_PORT_2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.