• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Via Carpatia na Podkarpaciu nabiera kształtów

ew

23.12.2020 10:06 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Via Carpatia na Podkarpaciu nabiera kształtów
Via Carpatia na Podkarpaciu nabiera kształtów - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay.com

Rozpoczyna się postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19: Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla. Odcinki te, które będą stanowiły element międzynarodowej trasy Via Carpatia, będą miały w sumie 20,4 km długości.

- Konsekwentnie dążymy do osiągnięcia celu, jakim jest realizacja spójnego i nowoczesnego układu komunikacyjnego kraju. Podjęte przez obecny rząd działania najlepiej obrazują postępy prac w budowie drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Powstaje wygodne i bezpieczne połączenie drogowe Lublina z Rzeszowem, ogłaszamy przetargi na kolejne zadania w kierunku granicy ze Słowacją, a dla pozostałych trwają przygotowania – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.  

S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe  

Odcinek drogi ekspresowej o długości 10,3 km będzie miał przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe: Iskrzynia i Miejsce Piastowe, a także obwód utrzymania drogowego (OUD  Miejsce Piastowe). Inwestycja obejmie budowę obiektów inżynierskich: 2 estakad, 5 wiaduktów drogowych, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej, przejścia nad drogą S19 dla zwierząt średnich, przejść dla średnich i małych zwierząt oraz urządzeń BRD i ochrony środowiska. Przebudowany zostanie układ dróg poprzecznych i towarzyszących drodze ekspresowej oraz infrastruktura techniczna.

S19 Miejsce Piastowe - Dukla  

Odcinek ten będzie miał długość 10,1 km, przekrój dwujezdniowy po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Dukla, miejsce obsługi podróżnych (MOP Równe), obiekty inżynierskie: 3 estakady, 5 wiaduktów, 6 mostów, 1 przejście górne dla dużych zwierząt, 2 przejścia dolne dla średnich zwierząt, 1 przejście dolne dla małych zwierząt. Zaplanowano wykonanie  urządzeń BRD oraz ochrony środowiska, przebudowę i rozbudowę dróg poprzecznych, cieków wodnych, a także infrastruktury technicznej. 

Badania geologiczne

Odcinki drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim będą przebiegać przez różnorodny i skomplikowany pod względem geologicznym teren, dlatego na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonywane jest szczegółowe rozpoznanie geologiczne podłoża. Dla odcinków: Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla, w zakresie rozpoznania geologicznego podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy), a na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny warunków geologiczno-inżynierskich pod kątem ich złożoności. Dla zobrazowania przeprowadzonego rozpoznania podłoża warto podać, że tylko na odcinku Iskrzynia – Miejsce Piastowe wykonano 1261 wierceń o głębokości 2,3 – 25 m o łącznej długości  9,5 km.  

S19 do granicy polsko-słowackiej w Barwinku 

Obecnie na pozostałych odcinkach S19 na południe od Rzeszowa (74 km od węzła Babica do granicy państwa w Barwinku), wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe. Zakończenie opracowywania dokumentacji i ich odbiór zaplanowano do połowy 2021 r.

Realizacja S19 Babica - Barwinek została podzielona na odcinki:

Babica – Jawornik - Domaradz, długość ok. 23,5 km, trwa opracowanie Koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym,  

Domaradz - Iskrzynia, długość ok. 12,1 km, trwa opracowanie Koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym,  

Iskrzynia - Miejsce Piastowe, długość ok. 10,3 km, przetarg w systemie Projektuj i buduj,   

Miejsce Piastowe - Dukla, długość ok. 10,4 km, przetarg w systemie Projektuj i buduj,   

Dukla - Barwinek, długość 18,3 km, trwa opracowanie Koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym.


Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km długości.


Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 36575,00 $ tona 1,63% 23 wrz
 Cynk 3043,00 $ tona 0,83% 23 wrz
 Aluminium 2936,00 $ tona 1,73% 23 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.