• <
siemens_gamesa_2022

Trwają prace nad wrotami przeciwpowodziowymi na Tudze

ew

28.09.2020 13:08 Źródło: Projekt Żuławski
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Trwają prace nad wrotami przeciwpowodziowymi na Tudze

Partnerzy portalu

Trwają prace nad wrotami przeciwpowodziowymi na Tudze  - GospodarkaMorska.pl
źródło: mat. prasowe

Ruszyły prace ziemne na budowie Wrót przeciwsztormowych na rzece Tudze. Mają one przede wszystkim charakter przygotowawczy. Od początku sierpnia na budowie pracuje pięć ciężkich maszyn budowlanych. Zaangażowanych jest na budowie i zakładzie prefabrykacji 15 pracowników fizycznych i operatorów, ponadto sześć osób nadzoru technicznego i obsługi geodezyjnej.

W lipcu b.r. Aleksandra Bodnar, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w imieniu Wód Polskich podpisała umowę na budowę wrót sztormowych na rzece Tudze. Ich wykonawcą jest przedsiębiorstwo B&W Usługi Ogólnobudowlane z Pruszcza Gdańskiego. Jednym z prowadzonych zadań jest budowa drogi dojazdowej w kierunku wrót sztormowych. Wykonano ponad kilometr utwardzonej drogi dojazdowej oraz przygotowano teren pod zaplecze budowy i place składowe. Rozebrano 30 mb torowiska kolejki. Spuszczana jest woda z Kanału Pryżnik na odcinku 400 metrów i kształtowany jest profil skarp kanału na odcinku ponad 600 metrów.

Ochronić przed powodzią

Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona Nowego Dworu Gdańskiego i terenów, które są położone między miastem a powstającymi wrotami przeciwpowodziowymi. Obszar o powierzchni ok. 100 km2zamieszkuje ponad 15 tys. ludzi.

– Będzie to budowla trójprzęsłowa, z dwoma przęsłami o szerokości po 6,5 m oraz jednym przęsłem o świetle 3,0 m.  W normalnych warunkach wrota sztormowe będą stale otwarte, a cały przepływ wód rzeki Tugi zostanie przeprowadzany przez budowlę. Mechanizmy wrót będą umożliwiały sterowanie zamknięciami zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym. Wrota nie będą ograniczać żeglugi na Tudze, która jest obecnie drogą wodną – wyjaśniła dyr. Aleksandra Bodnar.

– Wrota zamykane będą w momencie prognozowanego nadejścia fali powodziowej cofkowej. W trybie automatycznym po osiągnięciu poziomu rzędnej zwierciadła wody w rzece Szkarpawie na poziomie 0,6 m n.p.m. następuje zamknięcie wrót sztormowych – wyjaśnia pani Bożena Dzidkowska, właściciel B&W Usługi Budowlane – Po osiągnięciu poziomu 0,65.m n.p.m. następuje stopniowe otwarcie przelewu bocznego do Kanału Pryżnik poniżej wrót w celu obniżenia poziomu wody w rzece Tudze. Po obniżeniu poziomu wody i jej wyrównaniu przed i za wrotami następuje ich otwarcie.

W celu odprowadzenia nadmiaru wody zatrzymanej przez wrota, na lewym brzegu rzeki Tugi zaprojektowano Budowlę Przerzutową (przelew boczny).

Projekt Żuławski

Termin ukończenia budowy wrót zaplanowano na koniec maja 2022 roku. Całkowita wartość umowy to 33 mln zł. Pierwsze prace naziemne ruszyły z początkiem sierpnia.

Budowa wrót sztormowych na Tudze jest jednym z elementów projektu pn. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Projekt jest w 85% współfinansowany przez Unię Europejską (Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – POIiŚ). Całkowita wartość projektu wynosi 130 mln zł.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.