• <
Proteh GlassDeep_top

EFRA nie będzie gotowa na czas?

pc

12.01.2018 15:42 Źródło: własne
EFRA nie będzie gotowa na czas? - GospodarkaMorska.pl

Zarząd Grupy LOTOS S.A. poinformował o urzeczywistnieniu się ryzyka niedotrzymania terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej instalacji koksowania. Oznacza to, że spodziewane efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji instalacji Projektu EFRA nie pojawią się w pełnej zakładanej wysokości w skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 r. Należy podkreślić, że przesunięcie w czasie zakończenia Projektu EFRA nie wpłynie w negatywny sposób na bieżącą kondycję finansową Grupy LOTOS.

Podstawowe instalacje Projektu EFRA realizowane są w ramach kontraktów wg formuły „pod klucz” przez włoską firmę KT SpA (Kinetics Technology).

W opublikowanym w październiku ub.r. Komentarzu do wyników finansowych za 3. kwartał 2017 r. Zarząd Grupy LOTOS przekazał, że główny wykonawca – firma KT, poinformował o ryzyku niedotrzymania umownego terminu uzyskania statusu RFSU (ang. Ready For Start Up, tj. gotowości do uruchamiania) głównej instalacji Projektu EFRA, tj. instalacji koksowania (ang. skrót DCU). Niezwłocznie po tym fakcie Zarząd Grupy LOTOS S.A. podjął decyzje korporacyjne (w zakresie możliwym do przeprowadzenia po stronie Grupy Kapitałowej LOTOS), aby wesprzeć głównego wykonawcę. Obie strony są w stałym kontakcie i prowadzą rozmowy dotyczące wdrażania niezbędnych działań.

Postęp realizacji całego Projektu EFRA wyniósł na koniec grudnia 90%. Do tej pory zmodernizowano lub wybudowano, a następnie przekazano do prób i testów następujące instalacje i obiekty Projektu EFRA:

  • Budynek zasilania elektrycznego dla nowych instalacji (GPZ4)
  • Chłodnie wentylatorowe układu wody chłodniczej
  • Instalacja odsiarczania oleju napędowego
  • Instalacja produkcji tlenu (OGU)
  • Instalacja regeneracji aminy i stripera wód kwaśnych
  • Instalacje odzysku siarki
  • Instalacja sprężonego powietrza
  • Połączenia między-obiektowe (rurociągi) – pierwsza grupa

Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja) to budowa kilku nowych instalacji rafineryjnych oraz rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji i obiektów, dzięki którym znacznie pogłębi się przerób ropy naftowej w gdańskiej rafinerii. W ten sposób Grupa LOTOS będzie mogła wytworzyć dodatkowe 900 tys. ton wysokomarżowych produktów (głównie oleju napędowego oraz paliwa lotniczego) z tej samej ilości przerabianej ropy naftowej. Nominalne zdolności przerobowe rafinerii wynoszą ok. 10,5 mln ton.

Zakłada się, że po uruchomieniu instalacji Projektu EFRA marża przerobowa zwiększy się o ok. 2 USD na baryłce, a rafineria stanie się bardziej elastyczna – będzie mogła rozszerzyć zakres przerabianych gatunków ropy naftowej oraz znacznie zredukuje produkcję ciężkiego oleju opałowego, równocześnie dostosowując produkcję asfaltów do bieżącego, sezonowego zapotrzebowania rynku. Powstanie również nowy produkt – koks naftowy.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.