• <
Famor_1100x200_2022

PERN chce rozbudować magazyny estrów w swych bazach paliw

mb

09.12.2019 16:30 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki PERN chce rozbudować magazyny estrów w swych bazach paliw

Partnerzy portalu

PERN chce rozbudować magazyny estrów w swych bazach paliw - GospodarkaMorska.pl

PERN ogłosił cztery postępowania przetargowe na rozbudowę pojemności magazynowych dla estrów w swych bazach paliw w Emilianowie, Kawicach, Koluszkach i Małaszewiczach. Oferty w każdym z tym postępowań można składać do 20 stycznia 2020 r. – podała spółka.

Jak podał PERN w opublikowanej dokumentacji przetargowej, plan inwestycji obejmuje m.in. budowę nowych zbiorników na biokomponenty – estry wyższych kwasów tłuszczowych FAME do oleju napędowego. W Polsce najczęstszym obecnie dodatkiem do benzyny jest etanol, a do oleju napędowego właśnie - estry kwasów tłuszczowych FAME.

Spółka podała, że w przypadku bazy w Emilianowe zadanie dotyczy budowy dwóch zbiorników na estry o pojemności 300 metrów sześc. każdy oraz budowy stanowiska rozładunku biokomponentów z cystern kolejowych.

Według PERN w bazie w Kawicach przedsięwzięcie dotyczyć ma budowy czterech zbiorników na estry o pojemności 100 metrów sześc. każdy, a w bazie w Koluszkach dostosowania zbiornika o pojemności 1 tys. metrów sześc. do przyjmowania, magazynowania i wydawania estrów poprzez zabudowę mieszadła, izolacji i ogrzewania, a także dostosowania rurociągów przeznaczonych do ekspedycji estrów oraz dostosowanie frontu kolejowego i pompowni technologicznej do przyjęcia biokomponentów z cystern kolejowych.
 
W przypadku bazy w Małaszewiczach spółka wyjaśniła, że chodzi o wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę zbiornika bądź zbiorników na estry o łącznej pojemności 400 metrów sześc., a także o zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy instalacji dozowania estrów on-line do bazowego oleju napędowego, w tym wykonanie frontu dla autocystern automatycznego dozowania tych biokomponentów.

PERN informując w styczniu tego roku o zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy swego PERN chce rozbudować magazyny estrów w swych bazach paliw

Wieloletniego Planu Strategicznego na lata 2018-22 podawał, że nakłady inwestycyjne w całej jego w grupie wyniosą w tym czasie łącznie 2,7 mld zł. Podkreślał, że plan przedsięwzięć na najbliższe lata zakłada m.in. budowę nowych pojemności zbiornikowych na paliwa oraz ropę naftową, a także nowych rurociągów.

Jak wyjaśniał wówczas PERN, wraz z rozwojem rynku paliwowego klienci potrzebują m.in. „nowych możliwości magazynowania paliw i jak najbardziej efektywnej logistyki”. Zapowiadał przy tym rozbudowę baz paliowych o pojemności magazynowania paliw - do 2022 r. o ok. 320 tys. metrów sześc., w dwóch etapach. Od tego czasu spółka sukcesywnie realizuje kolejne projekty z tym związane.

W ostatnim czasie PERN podpisał umowę z konsorcjum Mostostal Warszawa i Mostostal Płock na rozbudowę swych baz paliw w Boronowie i Rejowcu. W ramach inwestycji w niewiele ponad rok powstaną trzy zbiorniki o łącznej pojemności 74 tys. metrów sześc. wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Według spółki zadania inwestycyjne w Rejowcu i Boronowie realizowane są w ramach drugiego etapu rozbudowy pojemności magazynowych w bazach paliw.

Na początku grudnia PERN przypomniał, że aktualnie trwa budowa zbiornika o pojemności 32 tys. metrów sześc. w bazie w Koluszkach, a także rozpoczęła się procedura wyboru wykonawcy na budowę dwóch zbiorników oraz infrastruktury im towarzyszącej w bazie paliw w Dębogórzu - każdy zbiornik ma mieć pojemność 32 tys. metrów sześc. pojemności.

„Drugi etap rozbudowy pojemności zwiększy pojemność baz paliwowych PERN łącznie o 222 tys. metrów sześc., czyli o około 12 proc. Zakończenie etapu planowane jest w połowie 2021 r.” - zapowiedziała wtedy spółka.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”, zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić „wiodącą rolę” w składowaniu tego surowca oraz paliw, „zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego”, w tym rozbudową pojemności magazynowych.

PERN to państwowa spółka o znaczeniu strategicznym; odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.