• <

MGMiŻŚ: Mamy największą grupę stoczniową na Bałtyku

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki MGMiŻŚ: Mamy największą grupę stoczniową na Bałtyku
MGMiŻŚ: Mamy największą grupę stoczniową na Bałtyku - GospodarkaMorska.pl

oprac. MN

24.01.2017 Źródło: Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. została dokapitalizowana przez działającą w ramach Grupy PFR Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która objęła akcje nowej emisji PGZ S.A. o wartości 101,5 mln zł. Pozyskane środki finansowe, zgodnie z zawartą 20 stycznia br. umową, PGZ S.A. przeznaczy na zakup 100 procent udziałów Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. Inwestycja to ważny krok w kierunku utworzenia największej w Polsce i jednej z największych w Europie grupy stoczniowej. Transakcje wpisują się w zapowiedzi polskiego rządu dotyczące konsolidacji przemysłu stoczniowego, zawartego w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

To kolejny krok mający na celu odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego. Po podpisaniu w lipcu ubiegłego roku umowy, dotyczącej finansowania przez Polski Fundusz Rozwoju oraz PKO Bank Polski S.A. budowy pierwszych od 15 lat dwóch polskich promów pasażerskich, nadszedł czas na realizację tego przedsięwzięcia. W związku z tym 23 stycznia br. w Szczecinie odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Obecni byli także Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Marcin Chludziński oraz Członek Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Adam Lesiński.

Inwestycja dokonywana jest na zasadach rynkowych i charakteryzuje się efektywnością ekonomiczną oraz operacyjną. W perspektywie czasu powinna przynieść wymierne korzyści całemu polskiemu przemysłowi stoczniowemu, który stanie się jednym z filarów polskiej gospodarki. Co ważne, dzięki tej inwestycji region Pomorza Zachodniego zyska ważnego partnera biznesowego.

– To kolejny krok mający na celu odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego. Po podpisaniu w lipcu ubiegłego roku przez Polski Fundusz Rozwoju oraz PKO Bank Polski SA umowy dotyczącej finansowania budowy pierwszych od 15 lat dwóch polskich promów, przyszedł czas na kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia, wynikającego wprost z naszej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów.

– Po likwidacji Stoczni Szczecińskiej przez rząd PO-PSL po niemal dekadzie Stocznia Szczecińska wraca do Szczecina – podkreślił Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. – Zgodnie z naszymi zapowiedziami w drugiej połowie bieżącego roku na pochylni Vulkan tej stoczni położona zostanie stępka pod budowę promu dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej – dodał.

– Objęcie przez ARP akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGZ S.A. traktujemy jako inwestycję długoterminową i oczywiście liczymy w przyszłości na zyski. Wierzę, że dalsza odbudowa i konsolidacja przemysłu stoczniowego zaowocuje również wzrostem wartości Grupy PGZ. Zwiększając swoje zaangażowanie w PGZ umożliwiamy jej przeprowadzenie transakcji, która będzie miała ważny wpływ na rozwój polskiej gospodarki i ożywienie inwestycji na Pomorzu Zachodnim. – powiedział Marcin Chludziński, prezes Zarządu ARP S.A.

Zgodnie z zawartymi umowami nabywcą 100 proc. udziałów spółki Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie jest MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MARS FIZ) – podmiot, który w strukturze Polskiej Grupy Zbrojeniowej konsoliduje spółki stoczniowe oraz nieruchomościowe.

Włączenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego do Funduszu MARS pozwoli na utworzenie największej grupy stoczniowej na Bałtyku i jednej z największych w Europie, będącej partnerem przy realizowanych w Polsce, istotnych z perspektywy bezpieczeństwa, projektach obronnych oraz infrastrukturalnych (bezpieczeństwo energetyczne).

– To historyczny dzień dla polskiego przemysłu, dla polskiego bezpieczeństwa. Dzisiaj, przemysł stoczniowy, ten, który przez ostatnie ćwierćwiecze był systematycznie niszczony i wyprzedawany, na naszych oczach jest odbudowywany, a wkrótce, dzięki opiece państwa polskiego, dzięki opiece Rzeczypospolitej, odzyska dawny blask. Nieprzypadkowo jednak Szczeciński Park Przemysłowy zostaje włączony do struktury narodowego koncernu obronnego, Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przemysł stoczniowy ma bowiem znaczenie strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i zabezpieczenia dostaw dla Sił Zbrojnych RP. Przemysł ten odgrywa kluczowe znaczenie w realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Chcemy bowiem, żeby programy morskie były realizowane w pierwszej kolejności przez polskie stocznie, przez polskim pracowników. Własny, silny, skonsolidowany sektor stoczniowy to dla Polski gwarancja bezpieczeństwa od morza – powiedział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

– Ta operacja umożliwi wygenerowanie efektu synergii gospodarczej w ramach MARS FIZ, która ukierunkowana będzie na rewitalizację działalności stoczniowej w Szczecinie. Inwestycja pozwoli również na pozyskanie aktywów i kompetencji, niezbędnych do budowy polskich promów pasażerskich. To przedsięwzięcie istotne także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Stąd obecność Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tym projekcie. Niewykluczone, że infrastruktura Szczecińskiego Parku Przemysłowego może stanowić zaplecze techniczne przy realizacji projektów, dotyczących produkcji oraz modernizacji okrętów dla Sił Zbrojnych RP – powiedział Arkadiusz Siwko, prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Nabycie przez MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 100 proc. udziałów spółki Szczeciński Park Przemysłowy jest kontynuacją procesu, mającego na celu konsolidację kluczowych polskich aktywów stoczniowych w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. za pośrednictwem MARS FIZ.

Obecnie MARS FIZ zarządza portfelem akcji i udziałów 15 spółek niepublicznych. Wśród nich znajdują się podmioty z sektora remontu i budowy statków oraz budowy konstrukcji stalowych offshore, w tym Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. w Gdyni oraz Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. działająca w Szczecinie i Świnoujściu oraz spółki nieruchomościowe.|

Inwestycja zwiększy także synergie pomiędzy spółkami stoczniowymi skupionymi w MARS FIZ. Konsekwencją tego będzie podniesienie wartości certyfikatów MARS FIZ oraz zabezpieczenie kluczowych aktywów działalności stoczniowej i offshore w ramach PGZ. Umożliwi to również zwiększenie kompetencji produkcyjnych spółek portfelowych MARS FIZ, dywersyfikacji ich działalności w ramach współpracy ze Szczecińskim, Parkiem Przemysłowym oraz podmiotami działającymi na terenie Parku.

Obecnie na terenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego funkcjonuje ponad 50 firm, które łącznie zatrudniają ponad dwa tys. pracowników. Aktywa spółki to przede wszystkim infrastruktura przeznaczona do produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, w tym do produkcji okrętów. Są to w głównej mierze obiekty charakterystyczne dla przemysłu stoczniowego, m.in. udźwigowione hale, pochylnie, nabrzeża, magazyny, place prefabrykacyjne i składowe.

Źródło:
Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.