• <
nauta_christmas_2021

LOTOS wspiera zrównoważony rozwój

pc

07.06.2017 12:46 Źródło: własne
LOTOS wspiera zrównoważony rozwój - GospodarkaMorska.pl

Grupa LOTOS przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ (SDGs). Deklarację podpisała podczas konferencji „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich”, która odbyła się 5 czerwca w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

Grupa LOTOS znalazła się w gronie 51 polskich firm i instytucji, które podpisały oficjalną deklarację zaangażowania się w realizację globalnych celów ONZ. Podczas konferencji przedsiębiorstwa złożyły też konkretne zobowiązania w ramach wybranych celów ONZ.

– W strategii biznesowej LOTOSU dużą wagę przykładamy do innowacyjności. Ma być ona motorem napędzającym rozwój spółki, a tym samym przyczyniać się do wzrostu gospodarki naszego regionu i kraju. Dlatego podczas konferencji złożyliśmy na ręce Jerzego Kwiecińskiego, wiceministra w Ministerstwie Rozwoju, deklarację wsparcia Celu nr 9 dotyczącego budowania stabilnej infrastruktury, promowania zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspierania innowacyjności. Cel ten chcemy realizować poprzez innowacyjne projekty rozwojowe, z korzyścią dla naszego otoczenia społecznego i biznesowego – powiedział Jarosław Kawula, wiceprezes Grupy LOTOS ds. produkcji, który podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju złożył podpis pod deklaracją partnerstwa. Jako przykład realizacji tego celu Grupa LOTOS wskazała Projekt EFRA.

Ministerstwo Rozwoju zostało krajowym koordynatorem wdrażania Rezolucji ONZ: „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, przyjętej w 2015 roku przez 193 państwa. Agenda obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz 169 zadań.Kluczowa dla osiągnięcia celów rozwojowych, zarówno Agendy 2030, jak i Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (przyjętej przez polski rząd w lutym 2017 r.), jest partnerska współpraca całej administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych stron, w tym świata biznesu i nauki oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Bardzo istotne jest również budowanie partnerstw na rzecz wspólnych inicjatyw.

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której, oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim), wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Po trzech kwartałach 2012 r. przychody ze sprzedaży LOTOSU wyniosły blisko 25 mld zł (+19 % r./r.) Zysk netto w ww. okresie uplasował się na poziomie ok. 700 mln zł (+21 % r./r.) Na koniec sierpnia br. udział LOTOSU w krajowym rynku paliw wyniósł 34 %, co znacznie przewyższa cel strategiczny na lata 2011-15, ustalony na poziomie 30 %. Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic i LOTOS Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej. Dzięki przejęciu 100 % udziałów w spółce LOTOS Geonafta koncern zyskał również dostęp do lądowych złóż ropy naftowej, zlokalizowanych na terytorium Litwy. W 2011 roku LOTOS wydobył 230 tys. ton ropy naftowej. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011-2015, LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie do 2015 r.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.