• <
kongsberg_mega_2020

Grupa ds. morskiej energetyki wiatrowej w PSEW

Strona główna Stocznie, offshore Grupa ds. morskiej energetyki wiatrowej w PSEW
Grupa ds. morskiej energetyki wiatrowej w PSEW - GospodarkaMorska.pl

pc/PSEW

18.12.2017 Źródło: własne

Morska energetyka wiatrowa rozwija się bardziej dynamicznie niż jakakolwiek inna technologia produkcji energii elektrycznej na świecie. Ostatnie wyniki aukcji w Europie pokazują, że branża osiągnęła bezprecedensowy poziom konkurencyjności poprzez szybki postęp technologiczny, wzrost przemysłowy i obniżenie kosztów kapitału. Przewiduje się, że w roku 2030 morska energetyka wiatrowa będzie w stanie pokryć nawet 11 % europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną. A to zaledwie ułamek potencjału tej technologii w Europie.

Zgodnie z najnowszymi analizami BVG Associates z 2017 roku, potencjał całego basenu Morza Bałtyckiego szacowany jest na poziomie 350 – 700 TWh, natomiast Polski – na poziomie 60-180 TWh. Polska posiada nie tylko jeden z największych w regionie potencjałów produkcyjnych, ale także ogromny potencjał w zakresie łańcucha dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Między innymi w tym obszarze pracują członkowie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w ramach powołanej grupy ds. morskiej energetyki wiatrowej. Podstawowym celem grupy są działania mające na celu stworzenie korzystnego otoczenia prawnego dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, podjęcie działań w celu zapewnienia właściwego miejsca dla tej technologii w strategii energetycznej Polski oraz promocja potencjału polskiego łańcucha dostaw na arenie europejskiej.

W pracę grupy aktywnie zangażowali się tacy członkowie PSEW, jak Polska Grupa Energetyczna, Telefonika Kable, Siemens-Gamesa, Innogy, EDPR, Polenergia, K&L Gates czy K2 Management, a firm zainteresowanych pracami ciągle przybywa. Ostatnio dołączyli do niej również przedstawiciele portów.

Jednym z kluczowych elementów prac grupy jest przygotowanie analizy szacowanego kosztu wytworzenia energii elektrycznej przez morskie farmy wiatrowe zlokalizowane na polskich obszarach morskich oraz potencjału uczestników polskiego łańcucha dostaw. Członkowie grupy pracują również nad propozycjami zmian w aktach prawnych, które umożliwią dalszy rozwój MEW w Polsce.

Prezes PSEW, Janusz Gajowiecki, podkreśla, że w roku 2035 źródła wiatrowe zlokalizowane na morzu mogą być odpowiedzialne za produkcję 7,3 % (a w scenariuszu alternatywnym nawet 12,8 %) całej energii elektrycznej wyprodukowanej w KSE. Mniej optymistyczny scenariusz zakłada rozwój MEW na poziomie 3,64 GW do 2035 roku, alternatywny natomiast – na poziomie nawet 6,7 GW. Dlatego PSEW jest w trakcie opracowywania materiału analitycznego służącego merytorycznej debacie przy właśnie finalizowanej Polityce Energetycznej Państwa, wyznaczającej kierunek rozwoju poszczególnych źródeł wytwórczych w Polsce, uwzględniającego tak duży potencjał morskiej energetyki wiatrowej.

Członkowie grupy są również zaangażowani w szereg działań na arenie międzynarodowej, angażując się w prace WindEurope, współpracując z Komisją Europejską oraz aktywnie uczestnicząc w pracach BASoF (Baltic Sea Offshore Wind Energy Forum).

Źródło:
własne
wartsila_390x100_2020
 Ropa brent 41,48 $ baryłka  -0,72% 22:57
 Cyna 18125,00 $ tona -0,25% 21 wrz
 Cynk 2482,00 $ tona -1,19% 21 wrz
 Aluminium 1752,00 $ tona 0,40% 21 wrz
 Pallad 2234,50 $ uncja  0,16% 22:57
 Platyna 833,65 $ uncja  -3,57% 22:57
 Srebro 22,91 $ uncja  -6,53% 22:57
 Złoto 1867,10 $ uncja  -1,95% 22:57

Dziękujemy za wysłane grafiki.