• <
Nauta_top_1100x200

BALTEXPO docenia zaangażowanie w rozwój gospodarki morskiej

07.09.2015 04:03 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki BALTEXPO docenia zaangażowanie w rozwój gospodarki morskiej
BALTEXPO docenia zaangażowanie w rozwój gospodarki morskiej - GospodarkaMorska.pl

Już dziś – 7 września, otwarcie XVIII Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO 2015 z udziałem kierownictwa administracji rządowej i samorządowej, instytucji i agend rządowych, środowisk przemysłowych, importerów i eksporterów, organizacji i stowarzyszeń branżowych. Podczas Ceremonii Otwarcia odbędzie się uroczyste wręczenie nagród Konkursu „Złota Kotwica” BALTEXPO 2015. Kapituła konkursu, w skład której wchodzą eksperci gospodarki morskiej, przemysłu okrętowego przyznała nagrody „Złota Kotwica” w kategoriach „Produkt”, „Usługa” oraz „Osobowość Roku Rynku Gospodarki Morskiej”.

BALTEXPO to 296 firm z 14 krajów, 69 godzin konferencji i seminariów, a także posiedzenie Grupy Eksperckiej Rady Państw Morza Bałtyckiego

BALTEXPO to miejsce spotkań, nawiązywania kontaktów handlowych, produkcyjnych i innych relacji biznesowych.
Targi otwarte od 7 do 9 września w godz. 10:00 – 17:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Na stoiskach targowych prezentowane są między innymi:

Rozwiązania na rzecz żeglugi, budownictwa okrętowego i offshore

 • Kompletne jednostki pływające
 • Elementy morskiej energetyki wiatrowej i platform wydobywczych
 • Projekty statków i oprogramowanie do projektowania
 • Wyposażenie wewnętrzne – min. meble i trudnopalne materace
 • Silniki, układy przeniesienia napędu i kompletne systemy napędu statków tradycyjne i z wykorzystaniem paliwa LNG
 • Komponenty i kompletne rozwiązania z zakresu okrętowych instalacji elektrycznych
 • Wyposażenie stoczni i zakładów produkcyjnych, w tym np. maszyny sterowane numerycznie
 • Paliwa okrętowe


Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska

 • Systemy oczyszczania wody balastowej (BWT)
 • Systemy wczesnej detekcji wycieków ropopochodnych
 • Biodegradowalne środki smarne


Rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa portów i żeglugi:

 • Systemy detekcji i zwalczania zagrożeń asymetrycznych dla obiektów morskiej infrastruktury krytycznej
 • Systemy automatycznego rozpoznawania statków
 • Systemy łączności i radionawigacji
 • Sonary i sprzęt hydrograficzny
 • Sprzęt przeciwpożarowy
 • Sprzęt ratunkowy, w tym np. sieci do podejmowania rozbitków


Rozwiązania na rzecz logistyki i infrastruktury portów:

 • Sprzęt dla funkcjonowania i utrzymania infrastruktury portowej, np. pogłębiarki, dźwigi, systemy cumownicze
 • Sprzęt dedykowany dla transportu towarów w kontenerach, np. plomby do kontenerów
 • Kompleksowe rozwiązania logistyczne


To jedynie wybrane spośród produktów, rozwiązań i usług prezentowanych na BALTEXPO 2015.
Pełny opis działalności i oferty firm obecnych na BALTEXPO 2015 znajduje się w katalogu targowym.

7 września 2015

10.30 – Ceremonia otwarcia BALTEXPO 2015

13.00 – Konferencja „Transport Morski i Rozwój Portów Morskich” – na konferencji poruszone zostaną problemy dotyczące aktualnych uwarunkowań rozwoju transportu morskiego, portów morskich, jak również  logistycznych łańcuchów dostaw

15.40 – Seminarium „Jedwabny Szlak” – polsko-chińskie seminarium współorganizowane z Polską Agencją Informacji
i Inwestycji Zagranicznych, utrzymane w tematyce szeroko pojętej logistyki morskiej, w tym w szczególności tzw. Jedwabnego Szlaku, łączącego Polskę z rynkami dalekowschodnimi.

8 września 2015

10.00 – Konferencja „Nowoczesny Przemysł Stoczniowy i Offshore” – tematyką konferencji są m. in. szanse i wyzwania dla polskiego przemysłu okrętowego na tle światowych tendencji w eksploracji zasobów i potencjału morza, a także morska energetyka wiatrowa i zrównoważony rozwój żeglugi w oparciu o nowe technologie.

10.00 – Norwesko–Polskie Spotkanie Biznesowe – specjalne wydarzenie, którego celem jest stworzenie platformy kooperacyjnej i maksymalne ułatwienie kontaktów biznesowych pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w klastrach
i organizacjach polskiej i norweskiej gospodarki morskiej, szczególnie w ramach produkcji, inwestycji, wdrażania projektów oraz marketingu oraz badań i rozwoju.

10.00 – Posiedzenie Grupy Eksperckiej Rady Państw Morza Bałtyckiego – spotkanie w ramach trwającej od 1 lipca polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, na którym pojawią się wszyscy przedstawiciele państw członkowskich Grupy. Temat przewodni – przegląd krajowych polityk morskich poszczególnych państw członkowskich oraz przedstawienie członkom grupy priorytetów polskiej prezydencji w radzie państw Morza Bałtyckiego.

10.00 – II Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk – to sesje dyskusyjne, które zgromadzą przedstawicieli samorządów, przedstawicieli nauki i biznesu. Uczestnicy będą próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak efektywnie wykorzystać unijne dotacje dla realizacji kluczowych projektów w ramach Korytarza Bałtyk-Adriatyk wchodzącego w skład europejskiej sieci TEN-T.

13.45 – Konferencja Polsko-Duńskiego Forum Gospodarki Morskiej – duńsko-polska konferencja mająca na celu zacieśnienie relacji biznesowych między polskimi i duńskimi interesariuszami gospodarki morskiej. Główną tematyką spotkania będą różne obszary współpracy podmiotów polskich i duńskich w ramach nowoczesnego przemysłu stoczniowego
i offshore, a także transport morski w kontekście idei zrównoważonego rozwoju.

9 września 2015


10.00 – Konferencja „Bezpieczeństwo Wybrzeża, Portów i Żeglugi” – podczas konferencji słuchacze dowiedzą się, jakie są zadania i działania urzędów administracji, służb, przedsiębiorstw i instytucji państwowych i prywatnych w celu zwiększania bezpieczeństwa na morzu.

10.00 – Konferencja „Morskie Sieci Energetyczne i Magazynowanie Energii”  - wydarzenie poświęcone prezentacji najnowszych doświadczeń oraz kierunków rozwoju elektroenergetycznych systemów przesyłowych na morzu.


Szczegółowe informacje i kontakt z mediami:

Marek Witecki, Dyrektor Projektu BALTEXPO, Zarząd Targów Warszawskich S.A., tel. 609 541 112, witecki@ztw.pl
Grzegorz Landowski, Rzecznik Prasowy BALTEXPO 2015, tel. 694 638 310, grzegorz.landowski@portalmorski.pl

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38847,00 $ tona -0,20% 22 paź
 Cynk 3494,00 $ tona -2,51% 22 paź
 Aluminium 2945,00 $ tona -2,26% 22 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.