• <
kongsberg_mega_2020

2019 stabilnym rokiem dla LOTOSU

Strona główna Stocznie, offshore 2019 stabilnym rokiem dla LOTOSU
2019 stabilnym rokiem dla LOTOSU - GospodarkaMorska.pl

ew

12.03.2020 Źródło: własne

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS osiągnięte w 2019 roku potwierdzają stabilną kondycję firmy. Mimo trudnych warunków rynkowych, oczyszczona EBITDA wg LIFO wyniosła 2,9 mld zł. Rafineria w pełni wykorzystała swoje moce produkcyjne, przerabiając 10,7 mln ton ropy. Sprzedaż paliw w Polsce ukształtowała się na rekordowym poziomie 8 mln ton.


Oczyszczona EBITDA wg LIFO: 2,9 mld zł
Przychody: 29,5 mld zł
Wydobycie: 7,67 mln boe
Przerób ropy naftowej: 10,7 mln ton
Sprzedaż paliw w Polsce: 8 mln ton
Stacje paliw: 506

Grupa LOTOS S.A. jest drugim, co do wielkości producentem paliw w Polsce. Będąca własnością Spółki gdańska rafineria należy do najmłodszych, najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku, kompleksów rafineryjnych w Europie.

W 2019 roku oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 2,9 mld zł, czyli był o 7,7% niższy niż w 2018 roku. W minionym roku Spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości 3 PLN na akcję. Rok 2019 cechował się bardziej wymagającym otoczeniem makroekonomicznym dla prowadzenia działalności rafineryjnej niż rok 2018 oraz przyjęte projekcje strategiczne Spółki. Znaczna obniżka cen gazu ziemnego oraz spadek notowań ropy naftowej negatywnie wpłynął na wyniki segmentu wydobywczego.  

W 2019 roku Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła przychody na poziomie 29,5 mld zł. Główna część przychodów pochodziła z działalności rafineryjnej – 97,5%. Odbiorcami produktów Grupy są przede wszystkim klienci krajowi. Na sprzedaż krajową przypadało 81,8% całości przychodów ze sprzedaży.

W 2019 roku rafineria Grupy LOTOS przerobiła 10,7 mln ton ropy naftowej, a wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 102%. W 2019 roku rafineria w Gdańsku wyprodukowała 11,5 mln ton produktów. Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy. Wyprodukowano go 5,5 mln ton, czyli o 2,9% więcej niż w poprzednim roku. Jego udział w strukturze produkcji wynosił 48,0%.

Źródło:
własne
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.