• <
Baltexpo2023_duży

Regiony Morza Bałtyckiego chcą jeszcze ściślej kooperować

kw

24.05.2023 09:58
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Regiony Morza Bałtyckiego chcą jeszcze ściślej kooperować

Partnerzy portalu

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Podczas posiedzenia Zarządu Baltic Sea States Subregional Co-operation, czyli Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego dyskutowano o wielu istotnych sprawach. Poruszono tematy związane m.in. z zieloną energia, usprawnieniami w międzynarodowym transporcie, polityką morską, transferem innowacji, ale też wspólnymi projektami kulturalnymi. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. We wrześniu w Szczecinie odbędzie się konferencja BSSSC, która w tym roku świętuje swoje 30-lecie.

22 maja w Poczdamie odbyło się spotkanie Zarządu organizacji BSSSC. W obradach uczestniczyli przedstawiciele nadbałtyckich regionów z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii. Rozmawiano m.in. o nowych perspektywach gospodarczych związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej, przypominając w tym kontekście zorganizowaną w Gdańsku konferencję Edu Offshore Wind. Wśród tematów dotyczących gospodarki pojawił się temat usprawnień w międzynarodowym transporcie. Tematem rozmów były też kwestie związane z polityką morską. Członkowie BSSSC omówili też planowane w najbliższym czasie wspólne projekty w obszarze kultury oraz przedstawili program dorocznej konferencji Baltic Sea States Subregional Co-operation, która odbędzie się 12-13 września br. w Szczecinie.

Organizacja zrzeszająca regiony z 10 państw nadbałtyckich (członkostwo Rosji zostało zawieszone) świętuje w tym roku 30-lecie. Województwo Zachodniopomorskie należy do BSSSC od początku jej istnienia, czyli 1993 roku. W styczniu 2022 r. region przejął prezydencję od Województwa Pomorskiego, a marszałek Olgierd Geblewicz pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu BSSSC. Od stycznia 2024 przewodnictwo obejmie niemiecki land Szlezwik-Holsztyn.

Baltic Sea States Subregional Co-operation działa jako otwarta, bezpartyjna organizacja sieciowa, reprezentująca interesy wszystkich regionów. Główne obszary jej działalności to: polityka morska, energia i klimat transport i infrastruktura, młodzież, Wymiar Północny Unii Europejskiej, polityka spójności, kultura i tożsamość regionalna. Dla Województwa Zachodniopomorskiego BSSSC jest jedną z kluczowych organizacji do realizowania priorytetów współpracy zagranicznej województwa. Pomaga realizować cele Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego, stanowi forum wymiany doświadczeń, ułatwia kontakty między regionami, dwustronne i wielostronne.

Członkowie BSSSC przygotowywali już przedsięwzięcia dotyczące m.in. transportu, inteligentnych specjalizacji, morskiego planowania przestrzennego, mobilności na obszarach wiejskich czy współpracy młodzieży.

Po obradach Zarządu BSSSC, marszałek Olgierd Geblewicz spotkał się z premierem Brandenburgii Dietmarem Woidke.

- Rozmawialiśmy o silnej współpracy transgranicznej między naszymi regionami, zielonej energetyce i rozwoju gospodarczym - relacjonuje marszałek Olgierd Geblewicz.

Strona niemiecka akcentowała m.in. terminy realizacji szybkiego połączenia kolejowego Berlin - Szczecin.

Dziękujemy za wysłane grafiki.