• <
gryfia_70lat

Postęp prac przy modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin

ac

06.07.2021 11:14 Źródło: Urząd Morski Szczecin
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Postęp prac przy modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin

Partnerzy portalu

Postęp prac przy modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin - GospodarkaMorska.pl
Fot. UM w Szczecinie

W poniedziałek, 5 lipca, na terenie Grodziska w Lubinie odbyła się plenerowa konferencja informacyjna, poświęcona modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra.

Udział w niej wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Marek Gróbarczyk, posłowie na Sejm RP, Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka, a także wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki, oraz przedstawiciele samorządów, instytucji i firm branży gospodarki morskiej.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych. Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków, zawijających do Szczecina, zwiększy się do wartości ok. 11,0 m, a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków. W zakres projektu wchodzi także modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. Projekt jest realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,9 mld złotych. Inwestycja zakończy się w 2022 roku.

Wykonawcą prac przy modernizacji toru jest belgijsko-holenderskie konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, a wykonawcą modernizacji obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego - Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o.o. ze Szczecina.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego zwiększą się możliwości portu w Szczecinie

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu. Dla przykładu, statek, który w tej chwili wchodzi z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.

Nowe wyspy, które powstają na Zalewie Szczecińskim, są zlokalizowane na wysokości, mniej więcej, dwudziestego drugiego i dwudziestego ósmego kilometra toru, kilka kilometrów na północny wschód od jego krawędzi. Jest na nie transportowany, dwoma sinkerami (zatopionymi rurociągami), refulat wydobyty z dna podczas robót pogłębiarskich. Do wydobycia podczas prac na torze jest ok. 23 mln metrów sześciennych urobku, a wyspy staną się nowymi polami refulacyjnymi o łącznej pojemności niemal 40 mln metrów sześciennych. Po zakończeniu inwestycji jedna z wysp pozostanie czynnym polem refulacyjnym, zdolnym przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych, szacunkowo, przez najbliższych kilkanaście lat. Na wyspach nasadzona zostanie roślinność, by tereny te mogły stać się w przyszłości także miejscem bytowania awifauny i różnorodnych siedlisk przyrodniczych

Parametry nowych wysp:

W 22

średnica: 1250 m

powierzchnia: ok. 123 ha

średnia wysokość: 5 m

W 28

średnica: 1780 m

powierzchnia: ok. 250 ha

średnia wysokość: 5 m

Postęp prac:

  • na torze wodnym pracuje pogłębiarka Vox Amalia oraz specjalistyczne pontony, które wyrównują powierzchnię dna toru i profilują skarpy podwodne,
  • rurociąg do odkładania urobku, prowadzący do wyspy W28, został przełożony do wyspy W22, urobek jest w tej chwili odkładany obydwoma rurociągami na wyspę W22,
  • przy wyspie W22 trwa montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych (transport barkami z krajów skandynawskich),
  • obrzeże wyspy W28 zostało zamknięte, trwają prace przygotowawcze do robót umocnieniowych i montażu kamienia,
  • prace pogłębiarskie wykonano w ponad 80%, planowane zakończenie prac pogłębiarskich to przełom sierpnia i września tego roku,
  • trwają prace przygotowawcze do umacniania skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim, sukcesywnie do nabrzeża HUK docierają dostawy kamienia hydrotechnicznego (transport koleją z południa Polski),
  • w obszarze obrotnicy Orli Przesmyk trwają prace pogłębiarskie, związane z jej przebudową,
  • trwają prace przy umacnianiu skarp podwodnych przy nabrzeżach BONn, HUK, Żeglarskim.

W ramach projektu, trwają również prace budowlane, związane z modernizacją obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty) trwają już odbiory techniczne. Dobiegają także końca roboty drogowe, związane z budową dróg wewnętrznych. Zakończono roboty konstrukcyjne przy wszystkich nabrzeżach basenu Południowego, trwają tam aktualnie roboty uzbrojeniowe oraz montaż polerów, drabinek i odbojnic. Zakończono również prace konstrukcyjne przy pirsie, toczą się tam prace zbrojarskie oraz roboty czerpalne w samym basenie

Należy podkreślić, że pomimo światowej pandemii COVID-19 wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, bez żadnych opóźnień czy zakłóceń.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.