• <
PZT_980x120_gif_2020

Wielkie inwestycje, retencja i edukacja. Ambitne plany Wód Polskich w Szczecinie na rok 2020

Strona główna Porty, logistyka Wielkie inwestycje, retencja i edukacja. Ambitne plany Wód Polskich w Szczecinie na rok 2020
Wielkie inwestycje, retencja i edukacja. Ambitne plany Wód Polskich w Szczecinie na rok 2020 - GospodarkaMorska.pl

ew

14.01.2020 Źródło: własne

To będzie czas realizacji wielkich projektów, ale i kontynuacja rozpoczętych już zadań – harmonogram działań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na rok 2020 przewiduje dokończenie budowy dwóch lodołamaczy liniowych, kontynuacje realizacji szerokiego Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły oraz naprawę sytuacji Jeziora Jamno najpierw w wariancie tymczasowym, a następnie docelowym. Nie bez znaczenia są też działania mające na celu poprawę retencji w województwie zachodniopomorskim. Aktywnie prowadzona jest także edukacja wodna.

POPDOW, czyli szereg działań gwarantujących bezpieczeństwo przed powodzią

Podstawowym programem realizowanym przez Wody Polskie w Szczecinie jest dofinansowywany z Banku Światowego Program Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły. Jest to zadanie istotne zarówno z żeglugowego jak i przeciwpowodziowego punktu widzenia. Pod koniec grudnia 2019 roku odbyła się konferencja podczas której PKP PLK i Wody Polskie podpisały porozumienie o współpracy przy budowie mostu w Kostrzynie nad Odrą. Następnym etapem będzie podpisanie umowy na realizację podobnej inwestycji w szczecińskich Podjuchach. To jednak nie koniec działań inwestycyjnych planowanych na rok 2020. – Jednym z efektów realizowanych w ramach projektu POPDOW zadań będzie umożliwienie przepływu naszym lodołamaczom przez miejsca, które dzisiaj nie są dostępne. Efektem będzie jeszcze szersze zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców nadodrzańskich gmin po stronie polskiej, ale i po stronie niemieckiej. Dokonane zostanie bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo. W najbliższych tygodniach podpisana zostanie także umowa na przebudowę mostu w Podjuchach, ta realizacja jest również ważna z powodu akcji lodołamania, ale beneficjentem będzie cała żegluga na Odrze – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


„To będzie prawdziwa wymiana pokoleniowa we flocie RZGW”. Nowe lodołamacze jeszcze w 2020 roku

W 2020 roku flota Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wzbogaci się o dwa lodołamacze liniowe, które gotowe będą jesienią. Obecnie w Stoczni Remontowej Shipbulding w Gdańsku trwają prace przy cięciu i paleniu blach. Prace projektowe zostały zakończone i wiele wskazuje na to, że realizacja całej inwestycji zakończy się według planu: - To będzie prawdziwa wymiana pokoleniowa we flocie RZGW. Jakość pracy musi być coraz wyższa, jednostki pływające muszą być nowoczesne, dynamiczne, dobrze wyposażone. Mamy już dwa nowe lodołamacze czołowe, a nowe jednostki liniowe zastąpią jednostki, które w akcji lodołamania biorą udział od ponad 50 lat. Warto podkreślić, że projekt nowych jednostek jest tak przygotowany by były one dostoswane do warunków panujących na Odrze, czyli np. niższej głębokości – mówi Marek Duklanowski, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wody Polskie – w skali ogólnopolskiej jak i regionalnej – wdrażać będą programy, które mają zachęcać do działań proretencyjnych i ochrony wody. Trwają rozmowy na temat formuły kampanii informacyjnej, w planach są między innymi otwarte spotkania z mieszkańcami regionu. Wody Polskie z dużym powodzeniem prowadzą kampanię „Stop suszy”, której efekty będziemy mogli ocenić w sezonie letnim. Kontynuowane będą także działania edukacyjne prowadzone w przedszkolach i szkołach podstawowych przez Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej.

Najpierw plan naprawczy, potem docelowa przebudowa. Jest plan na Jezioro Jamno

Rok 2020 to kontynuacja działań mających na celu przywrócenie równowagi ekologicznej na Jeziorze Jamno. Inwestycja związana z jeziorem znajdującego się pod administracją zarządu Zlewni w Koszalinie jest jednym z najbardziej oczekiwanych zadań. W 2019 roku przyjęto harmonogram działań, odbyły się konsultacje społeczne, zaprezentowano także wariant naprawczy oraz trzy warianty docelowe przebudowy, z których niebawem zostanie wybrany wariant docelowy inwestycji. Rewitalizacja Jeziora Jamno jest dla Wód Polskich jednym z priorytetów: - Najpierw zrealizowany zostanie wariant naprawczy, który zapewni swobodny przepływ wody i migrację organizmów między Jeziorem Jamno, a Morzem Bałtyckim. Zapewniona zostanie sterowność wrót, do tej pory woda z Bałtyku była szczelnie blokowana. Wrota sztormowe muszą spełniać także rolę przeciwpowodziową, docelowy wariant przebudowy doprowadzi do sytuacji, że Jezioro Jamno będzie bezpieczne, ale jedocześnie atrakcyjne turystycznie i środowiskowo. Wody Polskie podjęły wyzwanie uratowania tego akwenu i nasze działania do tego dążą – mówi Dyrektor Marek Duklanowski.

Wszelkie działania związane z Jeziorem Jamno konsultowane są z samorządowcami, a także organizacjami społecznymi, które od początku aktywnie brały udział w działaniach podejmowanych przez Wody Polskie.

To zaledwie część zadań, które będą realizowane przez Wody Polskie w Szczecinie i w regionie. O wszystkich planach dowiecie się Państwo ze strony internetowej www.szczecin.wody.gov.pl

Źródło:
własne
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.