• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Konsorcjum N.V. Besix i NDI z najwyżej ocenioną ofertą na przekop Mierzei Wiślanej (foto)

pc/PAP

15.07.2019 13:10 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Konsorcjum N.V. Besix i NDI z najwyżej ocenioną ofertą na przekop Mierzei Wiślanej (foto)
Konsorcjum N.V. Besix i NDI z najwyżej ocenioną ofertą na przekop Mierzei Wiślanej (foto) - GospodarkaMorska.pl

Konsorcjum firm N.V. Besix SA, NDI SA oraz NDI Sp. z o.o. z najwyżej ocenioną ofertą na przekop Mierzei Wiślanej – poinformował kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Polsko-belgijskie konsorcjum zaoferowało wykonanie prac za 992 mln 271 tys. zł. Inwestycja ma być gotowa w 2022 r.

– Jako inwestor jesteśmy gotowi podpisać umowę dzisiaj lub jutro. Nie pozwalają na to jednak procedury przetargowe. W październiku rozpoczniemy prace, mamy zapas czasowy przewidziany prawem zamówień publicznych. Zgodnie z decyzjami środowiskowymi prace te nie mogą rozpocząć się wcześniej – powiedział kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Na konferencji w Urzędzie Morskim w Gdyni, na której zaprezentowano aktualne informacje związane z pierwszą częścią procedury przetargowej, obecna była także Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych i przewodnicząca komisji przetargowej. Poinformowała, że według warunków określonych w przetargu, o wyborze najkorzystniejszej oferty w 60% decydowała cena. Na pozostałe 40% składały się m.in. długość gwarancji oraz skrócenie czasu inwestycji. Oferta konsorcjum N.V. Besix oraz NDI jest najniższą złożoną w przetargu.

– Realizacja przekopu to wyzwanie inżynieryjne z zakresu hydrotechniki. NDI ma w tym zakresie doświadczenie, bowiem w partnerstwie z Besixem zbudowała już w Polsce terminal kontenerowy DCT2 w Porcie Gdańsk – poinformowała w komunikacie Grupa NDI.

Stelmaszyk-Świerczyńska powiedziała na konferencji, że bardzo dokładnie sprawdzono wszystkie sześć ofert, które wpłynęły na przetarg i żadna z firm nie jest wykluczona.

Urząd Morski w Gdyni oferty w ramach postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I” otworzył 22 maja tego roku. Złożyli je: N.V. Besix SA, NDI SA i NDI Sp. z o.o.;  konsorcjum Budimex SA, Ferrovial Agroman SA; China Harbour Engineering Company LTD; Energopol-Szczecin SA; Sinohydro Corporation Limited oraz konsorcjum Polbud-Pomorze Sp. z o.o. wraz z dwoma partnerami. Ceny zaproponowane przez sześciu inwestorów wahały się od ponad 992,2 mln zł do 1,4 mld zł.

Rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska poinformowała w komunikacie, że w przypadku tego przetargu zastosowano tzw. procedurę odwróconą. Zgodnie z nią, w pierwszej kolejności zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Między innymi oferty są badane pod katem zgodności ich treści z treścią SIWZ, błędów w obliczeniu ceny czy zasadności i skuteczności zastrzeżeń dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa. Następnie dokonuje się oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne (JEDZ), a następnie żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

Wykonawca dopiero po sprawdzeniu dokumentów

Stelmaszyk-Świerczyńska powiedziała dziennikarzom, że komisja przetargowa najdłuższy etap prac ma już za sobą. Teraz nastąpi sprawdzanie serii dokumentów złożonych przez konsorcjum. To m.in. wpisy do KRS, referencje związane z wcześniejszymi pracami wykonywanymi przez firmy, informacje o niezaleganiu z podatkami i płatnościami ZUS.

Dodała, że komisja przetargowa wskaże wykonawcę dopiero po sprawdzeniu dokumentów. Od decyzji komisji będą mogły odwołać się pozostałe firmy biorące udział w przetargu.

Jak zaznaczył Piotrzkowski, z doświadczenia Urzędu Morskiego wynika, że w przetargu dotyczącym przekopu przez Mierzeję Wiślaną można spodziewać się odwołań.

Poinformował także, że przed rozpoczęciem budowy w ramach I etapu inwestycji odbędzie się jeszcze przesadzanie trzcinowisk z terenu, gdzie wykonywane będą prace. Wynika to z zapisów decyzji środowiskowej.

Ogłoszenie drugiej części budowy kanału jesienią tego roku


Zamawiający określił, że wykonawca na zakończenie prac ma 40 miesięcy, zadeklarował jednak, że przyzna dodatkowe punkty w przetargu za skrócenie czasu budowy. Wszyscy oferenci zadeklarowali skrócenie budowy o osiem miesięcy oraz pięcioletnią gwarancję dla inwestycji.

Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na realizację pierwszej części inwestycji, czyli budowę portu osłonowego, kanału żeglugowego oraz sztucznej wyspy chciał przeznaczyć ponad 718 mln zł. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk informował, że jeśli doszłoby do wzrostu kosztu przekopu przez Mierzeję Wiślaną, to dodatkowe finansowanie na tę inwestycję będzie zapewnione.

Przetarg na wykonanie pierwszej części inwestycji nie obejmuje całości budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Chodzi o budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć, wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, oraz sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym.

Ogłoszenie drugiej części budowy kanału powinno nastąpić jesienią tego roku. Postępowanie będzie dotyczyło prac na rzece Elbląg, czyli obudowy brzegów oraz robót czerpalnych. Ogłoszenie ostatniego, trzeciego postępowania – na roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym – wstępnie zaplanowano za 1,5-2 lata.

Według resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m i szerokości 20 m.

Bollore Logistics
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34362,00 $ tona 0,20% 15 wrz
 Cynk 3051,00 $ tona 1,23% 15 wrz
 Aluminium 2867,00 $ tona 0,74% 15 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.