• <
HARTWIG SZCZECIN

Spotkanie z podmiotami zarządzającymi infrastrukturą portową i przeładunkową związaną z transportem wodnym śródlądowym

jk

29.06.2017 06:59 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Spotkanie z podmiotami zarządzającymi infrastrukturą portową i przeładunkową związaną z transportem wodnym śródlądowym
Spotkanie z podmiotami zarządzającymi infrastrukturą portową i przeładunkową związaną z transportem wodnym śródlądowym - GospodarkaMorska.pl

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów zarządzających infrastrukturą przeładunkową i logistyczną leżącą przy głównych śródlądowych drogach wodnych w Polsce: Odrzańskiej Drogi Wodnej, Drodze Wodnej Rzeki Wisły, w Bydgoskim Węźle Wodnym, Drodze Wodnej Górnej Wisły oraz w lokalizacjach potencjalnego przebiegu  tzw. brakujących połączeń: Kanału Śląskiego oraz połączenia Koźle-Ostrawa.

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli branży dyskutowało o studiach modernizacji dróg wodnych. Sektor deklaruje gotowość do dalszej współpracy przy przygotowaniu programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

Konsultacje były związane z rozpoczęciem procesu opracowania programów modernizacji głównych dróg wodnych w Polsce. Podczas spotkania przedstawiciele MGMiŻŚ zaprezentowali zostały zakresy cząstkowych analiz, które będą przygotowywane lub zlecane do realizacji w II połowie 2017 roku oraz w roku 2018 w ramach prac koncepcyjnych. Omawiano także potrzeby inwestycyjne sektora. Dyskusja koncentrowała się na perspektywach rozwoju sektora a także na bieżących potrzebach związanych z należytym utrzymaniem dróg wodnych zgodnie z aktualnymi klasami żeglowności. Poruszano także potrzebę regulacji prawnych dotyczących portów śródlądowych. Obecni na sali przedstawiciele samorządów terytorialnych dysponujących podkreślali znaczenie kompleksowego spojrzenia na sektor transportu wodnego śródlądowego wymieniając w tym kontekście potrzebę objęcia studiami zagadnień przestrzennych, spójności terytorialnej i infrastruktury dostępowej do portów.

Prowadząca spotkanie Monika Niemiec-Butryn, dyrektor departamentu żeglugi śródlądowej podkreśliła, że spotkanie jest początkiem bardziej zorganizowanej formuły dialogu z podmiotami prowadzącymi lub mającym potencjał do prowadzenia działalności przeładunkowej bezpośrednio związanej z transportem wodnym śródlądowym.

Konsultacje będą kontynuowane na kolejnych etapach prac nad analizami i studiami. Jesienią odbędzie się konferencja rozpoczynająca szersze konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.