• <
PZT_1100x200_gif_2020

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji konwencji AGN

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji konwencji AGN
Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji konwencji AGN - GospodarkaMorska.pl

mk

24.01.2017 Źródło: PAP

Inwestycje służące poprawie żeglowności na polskich rzekach otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych - wynika z ustawy o ratyfikacji konwencji AGN, podpisanej przez prezydenta.

Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), 15 grudnia.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, na mocy porozumienia, sporządzonego w Genewie 19 stycznia 1996 r., inwestycje na drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym będą finansowane z budżetu Unii Europejskiej (m.in. z programu Connecting Europe Facility oraz innych programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności), instrumentów finansowych, np. w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, źródeł prywatnych, budżetów samorządów terytorialnych oraz budżetu państwa lub funduszy celowych.

Sieć ujęta w Porozumieniu AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km, które łączą porty ponad 37 krajów europejskich. Przez Polskę przebiegają trzy międzynarodowe szlaki wodne: droga wodna E-30, łącząca Morze Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie, obejmująca na terenie Polski rzekę Odrę, od Świnoujścia do granicy z Czechami; droga wodna E-40, łącząca Morze Bałtyckie w Gdańsku z Dnieprem w rejonie Czarnobyla i dalej przez Kijów, Nową Kachowkę i Chersoń z Morzem Czarnym, obejmująca na terenie Polski rzekę Wisłę od Gdańska do Warszawy, rzekę Narew oraz rzekę Bug do Brześcia; droga wodna E-70, łącząca Holandię z Rosją i Litwą, na terenie Polski obejmująca Odrę od ujścia kanału Odra-Hawela do ujścia Warty w Kostrzynie, drogę wodną Wisła-Odra oraz od Bydgoszczy dolną Wisłę i Szkarpawę lub Wisłę Gdańską.

Porozumienie wskazuje również dwanaście portów śródlądowych o międzynarodowym znaczeniu zlokalizowanych w dziesięciu miastach Polski: Świnoujście, Szczecin, Kostrzyn, Wrocław, Koźle, Gliwice, Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawę i Elbląg.

Polska w ramach porozumienia zobowiązała się do dostosowania międzynarodowych dróg wodnych na terenie Polski do co najmniej czwartej klasy żeglowności. Termin realizacji tego zobowiązania nie został określony.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, przystąpienie Polski do Porozumienia AGN ma być krokiem w kierunku realizacji postanowień Planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu. Plan ten zakłada, że do 2030 r. 30 proc. drogowego transportu towarów w Unii Europejskiej na odległość dłuższą niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. transport wodny lub kolej, zaś do 2050 r. powinno tak funkcjonować ponad 50 proc. transportu towarowego w UE. Według planu, do 2030 r. ma powstać transeuropejska sieć transportowa TEN-T.

"W wymiarze strategicznym dla gospodarki Polski, głównym beneficjentem rozwoju transportu śródlądowego będą dynamicznie rozwijające się najważniejsze porty morskie, dla których będzie on – oprócz transportu kołowego i szynowego – integralną gałęzią transportu zapewniającą efektywne połączenie z zapleczem" - czytamy w komunikacie. Inwestycje w infrastrukturę wykorzystywaną przez żeglugę śródlądową doprowadzą do wzrostu produkcji środków transportu oraz zwiększenia się dochodów budżetu państwa i samorządów z turystyki i rekreacji.

Do tej pory porozumienie AGN podpisało 17 państw - m.in. Francja, Grecja, Niemcy oraz Włochy.

Źródło:
PAP
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32123,00 $ tona 3,02% 17 maj
 Cynk 2954,00 $ tona 1,03% 17 maj
 Aluminium 2455,00 $ tona 0,70% 17 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.