• <
HARTWIG SZCZECIN

Pracowity rok 2016 i 2017 w Polskim Klasterze Morskim

jk

28.06.2017 08:45 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Pracowity rok 2016 i 2017 w Polskim Klasterze Morskim
Pracowity rok 2016 i 2017 w Polskim Klasterze Morskim - GospodarkaMorska.pl

27 czerwca Zarząd Polskiego Klastra Morskiego na walnym zebraniu uzyskał absolutorium swoich członków. Polski Klaster Morski działa aktywnie na forum krajowym i międzynarodowym, na Pomorzu i w wymiarze branżowym. Klaster zajmuje istotną pozycję w European Network of Maritime Clusters, jest aktywnym członkiem United Nations Global Compact oraz działa aktywnie na platformie European Cluster Collaboration Platform. Jest kluczowym klastrem morskim w Europie Środkowej i Wschodniej, liczącym się klastrem w Regionie Morza Bałtyckiego i Unii europejskiej, rozpoznawalnym klastrem na światowym rynku gospodarki morskiej, o czym świadczą zaproszenia do współpracy z klastrów działających w Stanach Zjednoczonych, Azji i Afryce Południowej.

Klaster brał udział w przygotowaniu i wsparciu projektów realizowanych z partnerami z Unii Europejskiej.  W efekcie realizowane są następujące projekty:

    TENTacle – implementation of the TEN-T core network corridors in the Baltic Sea Region to a broader group of stakeholders and a wider geographical area.
    ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions.
    ECOPRODIGI – Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalisation
    E-LASS – European network for lightweight applications at sea
    COGEA – Study On The Establishment Of A Framework For Processing And Analysing Maritime Economic Data In Europe

W 2016 r. kpt. Alfred Naskręt, Dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni, wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego, z rekomendacji Klastra został ekspertem Komisji Europejskiej ds.  „Skills and Careers in the Blue Economy„.  Polski Klaster Morski jest również partnerem lub uczestnikiem liczących się przedsięwzięć związanych z polską gospodarką morską, zajmuje kluczową rolę wśród klastrów Europy Środkowej i Wschodniej, wyróżnia się aktywnością w Regionie Morza Bałtyckiego.

Wysoka pozycja w kraju na świecie

Wysoką pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym Klaster zawdzięcza działaniom swoich członków wspierających, o których aktywności informacje zamieszczane są na bieżąco  w języku polskim i angielskim na stronie internetowej www.klastermorski.com.pl oraz na FB i TW i wspomnianych wcześniej portalach organizacji światowych. Klaster rejestruje od 1000 do ponad 2000 odsłon dziennie (w okresach szczytowych nawet 4 000). Jest to wynik znaczący jeśli się weźmie pod uwagę, że Polski Klaster Morski nie jest organizacją masową, funkcjonuje w obszarze rynku międzynarodowego i ma charakter elitarny. Dzięki pozycjonowaniu na stronach internetowych Polskiego Klastra Morskiego i portalach międzynarodowych każdy członek wspierający lub partner uzyskuje konkretną wartość promocyjną, szacowaną w wartości wydatków na reklamę i inne działania promocyjne. Ponad 720 tys. odsłon rocznie na stronie Polskiego Klastra Morskiego oraz co najmniej tyle samo na FB i TW oraz European Network of Maritime Clusters, United Nations Global Compact i European Cluster Collaboration Platform sprawia, że informacje o firmach i wydarzeniach promowanych przez klaster docierają do 4,5 mln odbiorców rocznie. Należy podkreślić, że są to głównie odbiorcy z obszaru szeroko pojmowanej gospodarki morskiej. Licząc, że na dotarcie do każdego klienta trzeba by wydać tylko 1 euro rocznie – daje to imponującą wartość 4,5 mln euro rocznie. To wymierne efekty działania w Klastrze. Efekt promocyjny uzyskują również instytucje i organizacje o których informuje Polski Klastra Morski.

Siła członków wspierających. Pozytywne nastawienie prezesów firm,  członków zarządów i pracowników do współpracy na rzecz Polski Morskiej daje wymierne efekty marketingowe i przyczynia się do uzyskania efektu synergii wynikającego ze współpracy biznesu, administracji i nauki. Członkowie Polskiego Klastra Morskiego w 2016 r. i 2017 r. wzmocnili swoją pozycję na rynku międzynarodowym, integrowali swoją działalność na forum krajowym i międzynarodowym uczestnicząc  w międzynarodowych targach i konferencjach, wspierając transfer wiedzy między biznesem i nauką. Jednym z najważniejszych osiągnięć członków naszego klastra jest aktywny udział w wykreowanie inteligentnych specjalizacji morskich na Pomorzu. Niewątpliwym sukcesem jest utworzenie krajowej specjalizacji – innowacyjne technologie morskie.  Istotną rolę w tym procesie odegrały urzędy marszałkowskie,  środowiska biznesu morskiego i naukowcy pomorskich i zachodniopomorskich uczelni i instytutów naukowych.

Inteligentne specjalizacje morskie. Do priorytetowych działań członków Polskiego Klastra Morskiego należą działania na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji morskich w województwach nadmorskich i rozwój inteligentnych technologii morskich w kraju. Innowacje w gospodarce morskiej, naukach zajmujących się eksploracją morza i instytucjach pracujących na rzecz przemysłów morskich powodują zacieśnianie więzi z gospodarką światową i zwiększają udział kraju w korzystaniu z globalnego podziału pracy. Przekonujemy nieustannie, że kraj korzystający w sposób kompleksowy z nadmorskiego położenia zwiększa swój udział w PKB gospodarki światowej, a pozyskane środki są w sposób pośredni lub bezpośredni transferowane do kraju, o czym można przekonać się obserwując gospodarki państw azjatyckich.

Polityka morska

Jednym z najbardziej aktywnych obszarów działalności członków Klastra w ubr. była działalność na rzecz popularyzacji zagadnień związanych z polityką morską Polski. W flagowym przedsięwzięciu Klastra konferencji naukowej Polityka Morska w Akademii Morskiej w Gdyni wzięło udział ponad 150 przedstawicieli z około 80 firm, instytutów, uczelni i administracji. Polska gospodarka morska nie jest czarną dziurą w przestrzeni światowej gospodarki morskiej – taką konkluzją zakończyła się Konferencja, a przy Polskim Klastrze Morskim powstał interdyscyplinarny  Morski Think Tank, który wspiera wszelkie działania na rzecz umacniania Polski Morskiej.

Silna pozycja międzynarodowa

Polski Klaster Morski promuje polskie firmy na forum UN Global Compact  włączając się do działań w ramach Inicjatywy Bałtyckiej i rozwoju Żeglugi śródlądowej w Polsce. W ramach European Network of Maritime Clusters uczestnicy w badaniach wartości dodanej przemysłów morskich w PKB Unii europejskiej oraz okresowych spotkaniach roboczych z Karmenu Vella, Komisarzem Unii Europejskiej ds. Środowiska, Rybołówstwa i Spraw Morskich oraz Gesine Meissner z Parlamentu Europejskiego, przewodniczącą Grupy ds. Mórz, Rzek, Wysp i Wybrzeży. Dzięki naszej aktywności w ENMC informacje o polskiej gospodarce morskiej docierają do wszystkich wiodących klastrów morskich działających w Unii Europejskiej i Regionie Morza Bałtyckiego, a za pośrednictwem European Cluster Collaboration Platform także do klastrów działających poza Unią Europjską. W czasie konferencji MARE FORUM zarząd Klastra prowadził warsztat, w czasie którego przeprowadzono analizę SWOT polskiej gospodarki morskiej. Wynika z niego, że polska gospodarka morska jest konkurencyjna, innowacyjna i ma potencjał wiedzy. Brak nam kooperacyjności i skutecznego pozycjonowania się na rynkach międzynarodowych. Polski klaster Morski ma szanse na rozszerzenie swojej aktywności w Unii Europejskiej i na globalnym rynku przemysłu i usług morskich – to konkluzja konferencji MARE FORUM.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40187,00 $ tona 1,80% 3 gru
 Cynk 3323,00 $ tona 0,91% 3 gru
 Aluminium 2647,00 $ tona -0,26% 3 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.