• <

Polskie porty w 2017 - padły rekordy (raport Actia Forum)

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Polskie porty w 2017 - padły rekordy (raport Actia Forum)

Partnerzy portalu

Polskie porty w 2017 - padły rekordy (raport Actia Forum) - GospodarkaMorska.pl

Miniony rok okazał się rekordowy dla polskiego sektora portowego. Polskie porty przeładowały łącznie ponad 87 mln ton, co stanowi wynik o 8,7% wyższy niż w 2016 roku. Port Gdańsk przekroczył barierę 40 mln ton, utrzymując się na pozycji lidera. Wszystkie analizowane porty odnotowały pozytywne wyniki.

Na  przestrzeni  ostatnich  lat  polskie  porty  morskie  odnotowywały  wzrost  obrotów  przeładunkowych. W 2017 roku nastąpiła pozytywna niemal 8-procentowa zmiana w przeładunkach. We wszystkich analizowanych portach można zaobserwować zwiększenie przeładowanego wolumenu.

Najbardziej dominującą grupę w przeładunkach w głównych portach w Polsce stanowi drobnica, której udział plasuje się na poziomie 49,71% (Rysunek 1). Warto zaznaczyć, że wszystkie porty zanotowały wzrost obrotów w tym sektorze. Największe tempo wzrostu wykazał port Gdańsk (+3,5 mln ton), głównie za sprawą zwiększonych przeładunków drobnicy skonteneryzowanej. 

Kolejną grupę, której udział jest znaczący stanowią paliwa. Najwięcej paliw przeładowanych zostało w  porcie Gdańsk, aczkolwiek największe tempo wzrostu odnotował zespół portowy Szczecin-Świnoujście (+1,0 mln ton). 

Największe tempo wzrostu przeładunków (+272%) odnotowano w porcie Gdynia (+171,10 tys. ton) w  obsłudze drewna. Jak  można  odczytać  z  tabeli,  również  port  Szczecin-Świnoujście  wykazał tendencję wzrostową, jednakże drewno pozostaje nadal grupą ładunkową mającą znikomy udział w całkowitych obrotach głównych portów polskich.

W 2017 roku wszystkie z analizowanych portów odnotowały wzrost przeładunków kontenerowych. Wiodącym portem kontenerowym jest port Gdańsk (+281 135 TEU), na którego pozytywny wynik wpłynęła zakończona budowa drugiego nabrzeża –T2 w terminalu DCT, jak również znaczący udział transshipmentów.

Rok 2017 okazał się bardzo korzystny dla bałtyckich portów kontenerowych. W 10 największych portach kontenerowych na Bałtyku przeładowanych zostało 7,7 mln TEU, co wskazuje na niemal 9-procentowy wzrost. Port Gdańsk to drugi port na Bałtyku pod względem wielkości przeładunków kontenerowych, natomiast port Gdynia znalazł się zaraz za nim, z przeładunkami większymi o  68 503  TEU w stosunku do 2016 roku. Również w porcie Szczecin- Świnoujście przybyło kontenerów (+2 710 TEU).

W  2017  roku  w  największych  polskich  portach  morskich  przeładowano  675  455  jednostek  ro-ro  (+9%). W minionym roku obsłużono również 416 440 samochodów osobowych w ruchu promowym.

Ostatni rok przyniósł  wzrost  częstotliwości  zawinięć  statków  wycieczkowych  do  portów  (+24).  Pomimo że najwięcej turystów obsłużył port Gdynia (+6 783), to największa zmiana w ruchu wycieczkowym nastąpiła w porcie Gdańsk (+19 224 turystów). Ze  względu  na  to,  że  port  Gdynia  jest  przystosowany  do  obsługi  największych  statków  wycieczkowych.  Pomimo  nieznacznego  spadku  w  ilości  zawinięć,  port  Gdynia  nadal  jest  wiodącym  portem  w  obsłudze  pasażerów. 

Planowane inwestycje

Dla portu Gdynia jedną z najbardziej newralgicznych inwestycji stanowi pogłębianie toru podejściowego oraz akwenów wewnętrznych. Inwestycja pozwoli jednostkom charakteryzującym się większą pojemnością oraz zanurzeniem na zawijanie do portu. Projekt ten wpłynie przede wszystkim na podniesienie konkurencyjności  terminali  kontenerowych  w  porcie  Gdynia.  W  zakres  prac  wchodzi  pogłębienie  toru  podejsciowego do -17 m, a także poszerzenie obrotnicy, która ma być gotowa do obsługi statków w drugim kwartale 2018 roku. Kolejną kluczową inwestycją jest budowa publicznego terminalu promowego, który zapewni profesjonalną obsługę pasażerów oraz ładunków. Prace będą trwały 2,5-3 lata. Budowa nowego terminalu jest niezbędna dla rozwoju autostrady morskiej Gdynia-Karlskrona. Port  Gdańsk  z  kolei  planuje  rozbudowę  i  modernizację  nabrzeża  Oliwskiego,  gdzie  główną  grupą  towarową  przeładowywaną  jest  zboże.  Zakończenie  prac  zaplanowane  jest  na  trzeci  kwartał  2020  roku. 
Port Gdańsk w ostatnim czasie otrzymał także dofinansowanie na budowę nabrzeża Północnego w Porcie Zewnętrznym. Dzięki tej inwestycji port Gdańsk zyska nowe miejsca cumownicze dla statków, poprzez zagospodarowanie terenu wzdłuż falochronu półwyspowego. Co więcej, w porcie Gdańsk powstanie nowy terminal cukrowy. W listopadzie 2017 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk oraz Krajowa Spółka Cukrowa podpisały
umowę dotyczącą budowy nowego terminalu. Nowy obiekt zostanie wybudowany w pobliżu nabrzeża Wiślanego. Korzystna lokalizacja zapewni możliwość załadunku i rozładunku statków o dużej pojemności.

W porcie Szczecin-Świnoujście będą prowadzone prace dotyczące przystosowania infrastruktury do obsługi transportu  intermodalnego  w  terminalu  promowym.  Początek  prac  zaplanowany  jest  na  połowę  2018  roku. Ponadto, port Szczecin-Świnoujście planuje prace związane z powiększeniem terminalu LNG o nowe stanowisko do redystrybucji gazu, których zakończenie przewidywane jest na 2021 rok. Również nabrzeża
w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego zostaną zmodernizowane i dostosowane do nowej głębokości toru wodnego, tj. 12,5m.

Pełna treść raportu dostępna jest TUTAJ

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.