• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju żeglugi śródlądowej

28.04.2016 05:37 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju żeglugi śródlądowej
Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju żeglugi śródlądowej - GospodarkaMorska.pl

Z inicjatywy Global Compact w Polsce odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli ministerstw i zarządów Spółek Skarbu Państwa, dotyczące strategii rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.

Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które przygotowuje „Strategię rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030” podkreślił, iż realizacja tej strategii wywoła gospodarczą rewolucję w Polsce.

Pełniący funkcje sekretarzy: Jerzy Materna z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Jerzy Kwieciński z Ministerstwa Rozwoju, Kazimierz Smoliński z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Mariusz Gajda, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska przedstawili spójną wizję rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Jej realizacja ma odbywać się przy współpracy tych resortów.
Charakteryzując założenia strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych, Jerzy Materna zachęcał spółki skarbu państwa do partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji inwestycji. Wskazując źródła finasowania odwołał się m.in. do Planu Inwestycyjnego dla Europy, tzw. Planu Junckera. To plan Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej (m.in. poprzez rozwój infrastruktury).

Jerzy Kwieciński przypomniał, iż w złotym wieku rozwoju gospodarczego Polski, wymiana towarowa opierała się głównie na przewozach żeglugą śródlądową. Podkreślił ogromny wpływ jej rozwoju dla wzrostu gospodarczego Polski. Zwrócił uwagę na położenie geograficzne Polski porównywalne do położenia Niemiec. Niemcy wykorzystują je jednak w sposób dużo bardziej efektywny.

Mariusz Gajda zapewnił, iż stanowisko Ministerstwa Środowiska znacząco się zmieniło wraz ze zmianą rządu polskiego. Ministerstwo chce wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy i w tym celu współpracuje z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce jest ściśle związanym z zarządzaniem zasobami wodnymi, stąd koordynacja legislacji oraz działań obu resortów jest niezbędna.

Kazimierz Smoliński przypomniał, iż żegluga śródlądowa jest brakującym ogniwem transportowym w Polsce. Jej rozwój pozwoli na odciążenie dróg i budowę nowych hubów transportowych, integrujących różne gałęzie transportu, pozwalając na rozwój transportu intermodalnego, co jest jednym z priorytetów UE w kwestii rozwoju transportu.

Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact w Polsce przedstawił założenia programów Bałtyk oraz Żegluga Śródlądowa realizowanych od roku 2015. Podkreślił wielowymiarowość inwestycji związanych z żeglugą śródlądową: mają wymiar gospodarzy, środowiskowy, klimatyczny i turystyczny. Dla rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce niezwykle istotna jest akcesja Polski do Porozumienia AGN, a także włączenie polskich wodnych dróg śródlądowych do sieci transportowej TEN-T, co umożliwi to dostęp do unijnych funduszy w ramach programu Connecting Europe Facility- CEF.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39575,00 $ tona 1,67% 18 paź
 Cynk 3814,00 $ tona 0,53% 18 paź
 Aluminium 3179,00 $ tona 0,54% 18 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.