• <
ATC_CARGO_TOP

Jest subwencja na most w Gdańsku Sobieszewie

Jest subwencja na most w Gdańsku Sobieszewie - GospodarkaMorska.pl

pc

26.05.2017 Źródło: własne

Gdański samorząd otrzymał 10 988 900 zł dofinansowania z ministerialnej rezerwy subwencji ogólnej na budowę mostu w Sobieszewie w 2017 roku. Inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą zapewni bezpieczne i sprawne połączenie wyspy ze stałym lądem. Nowy most zastąpi istniejący most pontonowy, ułatwiając przeprawę zarówno kierowcom, jak i żeglarzom.

Za budowę odpowiedzialne jest, wyłonione w przetargu, konsorcjum firm Metrostav i Vistal. Zaoferowana przez konsorcjum cena to 57 111 606,97 przy gwarancji przedłużonej z 36 do 60 miesięcy. Budowa rozpoczęła się w 2016 roku, a gotowy obiekt ma być oddany do użytku na przełomie 2017 i 2018 roku. W maju 2016 rząd potwierdził przyznanie dotacji na realizację pierwszego etapu inwestycji w kwocie 16,6 mln zł, a obecnie przyznał ok. 11 mln zł na kontynuację prac.

Nowa konstrukcja ma mieć 173 metry długości, a czas otwierania przęseł będzie wynosił dwie minuty. W rejonie mostu zostaną także wybudowane dojazdy oraz przebudowane dwa skrzyżowania wraz z układem drogowym. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec 2017 roku. W I kwartale 2018 roku będą trwały odbiory inwestycji wartej 57,1 mln złotych.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1. Budowę mostu zwodzonego o łącznej rozpiętości przęseł zwodzonych 59,50 m o następujących parametrach:
• Długość obiektu - 173 m;
• Długość obiektu ze skrzydłami - 181,50 m;
• Rozpiętości teoretyczne przęseł dojazdowych - 2x25 m + 2x25 m;
• Rozpiętość teoretyczna przęseł zwodzonych - 59,5m;
• Szerokość ustroju niosącego - 14,92 m w tym: szerokość jezdni 7 m; szerokość jednostronnego ciągu pieszego 2,0 m; szerokość ścieżki rowerowej 2,4 m;
• Klasa obciążeń - A wg PN-85/S-10030;
• Kąt ukosu z rzeką Martwa Wisła- 93 stopni;
• Światło poziome przęsła żeglownego z uwzględnieniem prowadnic - 50 m;
• Światło pionowe przęseł żeglownych bez otwierania - 4 m ponad poziom wysokiej wody żeglownej i 5 m ponad poziom wody średniej;
• Czas otwierania obu przęseł 120 sekund.

2. Budowę odcinka drogi o długości ok. 900 m, droga klasy G.

3. Budowę budynku obsługi mostu.

4. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i DW 501.

5. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Sobieszewskiej - Łąkowej - Piaskowej.

6. Przebudowę odcinków ulic dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania DW 501 i prawidłowej obsługi przyległych terenów.

7. Budowę odcinków ciągów pieszych i rowerowych.

8. Budowę urządzeń organizacji ruchu.

9. Budowę przystanków komunikacji zbiorowej i miejsc postojowych.

10. Budowę i przebudowę ogrodzeń.

11. Budowę systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej.

12. Budowę i przebudowę oświetlenia.

13. Przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia.
14. Budowę umocnień brzegów Martwej Wisły.

15. Gospodarkę zielenią (wycinki i nasadzenia).

16. Roboty rozbiórkowe - likwidacja istniejącej przeprawy pontonowej i promowej, obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, odcinków istniejącej jezdni.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31902,00 $ tona 2,04% 22 cze
 Cynk 2841,00 $ tona 0,32% 22 cze
 Aluminium 2375,00 $ tona 0,93% 22 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.