• <
port_rezerwa_mega_1100_200

GUS: W I półroczu rozpoczęto o 1 proc. więcej inwestycji niż w I półroczu 2016 r.

jk

25.08.2017 09:43 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski GUS: W I półroczu rozpoczęto o 1 proc. więcej inwestycji niż w I półroczu 2016 r.
GUS: W I półroczu rozpoczęto o 1 proc. więcej inwestycji niż w I półroczu 2016 r. - GospodarkaMorska.pl

W okresie sześciu miesięcy 2017 roku rozpoczęto 107,3 tys. inwestycji, tj. o 1,0 proc. więcej niż przed rokiem - podał w piątek GUS.

Według GUS około 55 proc. rozpoczętych inwestycji stanowiły przyłącza energetyczne i gazowe o niewielkiej jednostkowej wartości kosztorysowej.

Łączna wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych wyniosła 34,3 mld zł i była o 25,1 proc. wyższa niż w I półroczu 2016 roku.

Według GUS znacznie wzrosła wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych w transporcie i gospodarce magazynowej (ok. 8-krotnie wobec spadku przed rokiem o 35,3 proc.).

W pozostałych sekcjach wzrost wartości kosztorysowej notowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (o 72,8 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 36,5 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 10,9 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 3,3 proc.).

Zmniejszyła się wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych m.in. w informacji i komunikacji (o 61,3 proc.), budownictwie (o 29,6 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 17,5 proc.).

Bollore Logistics
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.