• <
HARTWIG SZCZECIN

Dostawy paliw gazowych – sprawozdanie z wyników monitorowania

jk

07.08.2017 12:44 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Dostawy paliw gazowych – sprawozdanie z wyników monitorowania
Dostawy paliw gazowych – sprawozdanie z wyników monitorowania - GospodarkaMorska.pl
Jak wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Ministerstwo Energii, zarówno dostawy paliw gazowych, jak i polski system gazu ziemnego w 2016 r. funkcjonowały bez zakłóceń. Dokument identyfikuje również szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na rozwój sektora paliw gazowych w Polsce.

Warto zwrócić uwagę, że poziom bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego ulega systematycznej poprawie. Wynika to m. in. z wzrostu płynności polskiego rynku gazu, zakończenia kolejnych inwestycji dywersyfikacyjnych (przede wszystkim terminalu LNG w Świnoujściu) oraz rozbudowy pojemności magazynowych. Opracowany w ME dokument zakłada również, że w kolejnych latach poziom bezpieczeństwa będzie dalej wzrastał, dzięki realizacji planów rozbudowy systemu przesyłowego, a przede wszystkim intensyfikacji prac nad projektem Baltic Pipe, łączącym norweskie złoża z polskim systemem przesyłowym.

Do poprawy bezpieczeństwa dostaw przyczyniają się również zmiany wprowadzone do ustawy o zapasach w 2016 r. Obecnie obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego spoczywa solidarnie na wszystkich importerach gazu ziemnego do Polski, co pozwoli na odbudowę obniżanego w ostatnich latach stanu zapasów obowiązkowych.

Wyzwaniem i potencjalnym ryzykiem dla bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego pozostaje:
  •     planowana budowa gazociągu Nord Stream 2,
  •     oddalenie przez Trybunał Sprawiedliwości UE skargi na decyzję KE w sprawie gazociągu OPAL wzmacniającej dominującą pozycję Gazpromu w UE,
  •     zakończenie przez KE pierwszego etapu postępowania antymonopolowego przeciwko Gazprom bez stwierdzenia łamania prawa konkurencji przez rosyjską spółkę.

Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych przygotowywane co roku przez Ministerstwo Energii. Jest to kompleksowa analiza krajowego sektora gazowego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40187,00 $ tona 1,80% 3 gru
 Cynk 3323,00 $ tona 0,91% 3 gru
 Aluminium 2647,00 $ tona -0,26% 3 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.