• <
ATC_CARGO_TOP

Dofinansowanie projektów związanych z transportem intermodalnym. Trwa nabór wniosków

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Dofinansowanie projektów związanych z transportem intermodalnym. Trwa nabór wniosków
Dofinansowanie projektów związanych z transportem intermodalnym. Trwa nabór wniosków - GospodarkaMorska.pl

mk

05.04.2017 Źródło: własne

Do 29 września tego roku można jeszcze ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Ogłoszony konkurs dotyczy obszaru dofinansowania Działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, typ C: Transport intermodalny. Rozstrzygnięcia konkursu nastąpi na przełomie lutego i marca 2018 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizowane będą projekty budowy i przebudowy terminali intermodalnych w szczególności zlokalizowanych w sieci TEN-T wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym infrastrukturą dostępową) jak również z zakupem niezbędnych sprzętów oraz specjalistycznego taboru kolejowego dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości.
Inwestycje nie będą obejmowały prac remontowych, jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury.

Dofinansowanie UE mogą uzyskać następujące typy projektów:

1.    budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym terminali położonych w centrach logistycznych i portach morskich, wraz z dedykowaną infrastrukturą kolejową (w tym bocznice)/drogową niezbędną do ich włączenia w sieć linii kolejowych/sieć drogową wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/przebudową urządzeń obcych;
2.    zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, w szczególności urządzeń dźwigowych i innych urządzeń służących do przeładunku, lokomotyw manewrowych;
3.    zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie;
4.    zakup lub modernizacja taboru kolejowego, w tym lokomotyw trakcyjnych, oraz specjalistycznych wagonów służących do przewozów intermodalnych (platformy).

Dopuszcza się możliwość realizacji projektów integrujących w sobie ww. typy projektów.

Kto może składać wnioski?

1.    Zarządy portów morskich
2.    Przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, w tym operatorzy terminali intermodalnych
3.    Podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego
4.    Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulaminu konkursu i dokumentów aplikacyjnych, dostępne są na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs www.cupt.gov.pl, w zakładce „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

Dodajmy, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych organizauje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru wniosków w trybie konkursowym - Działanie 3.2 POIiŚ - Typ projektów C: Transport intermodalny.

Celem szkolenia jest zapoznanie wnioskodawców z zagadnieniami procesu prawidłowego wnioskowania o środki dostępne w ramach POIiŚ, m.in. regulaminem konkursu, regulaminem pracy KOP, kryteriami oceny projektów.

Spotkanie odbędzie się 10 maja 2017 r. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, Plac Europejski 2, sala konferencyjna VIII p., w godzinach 9.00-16.00.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31264,00 $ tona -1,40% 21 cze
 Cynk 2832,00 $ tona -1,43% 21 cze
 Aluminium 2353,00 $ tona -0,88% 21 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.