• <
HARTWIG SZCZECIN

Przedstawiciele Europejskiej Platformy Innowacji w Zakresie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

jk

20.06.2017 11:02 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Przedstawiciele Europejskiej Platformy Innowacji w Zakresie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Przedstawiciele Europejskiej Platformy Innowacji w Zakresie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl

7 czerwca na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie gościli przedstawiciele Europejskiej Platformy Innowacji w Zakresie Żeglugi Śródlądowej (ang. The European Inland Barging Innovation Platform - EIBIP), którzy z ramienia Dyrektoriatu Generalnego ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej (DG MOVE EU) koordynują prace związane z konsolidacją innowacyjnych centrów żeglugi śródlądowej na potrzeby rozwoju tego sektora w Europie.

Dotychczas utworzono cztery innowacyjne centra: w Niemczech (MARIKO), Austrii (Pro Danube), Holandii (EICB) i Francji (VNF). Zgodnie z zasadą przyjętą w Projekcie Komisji Europejskiej, do współpracy może przystąpić tylko jeden ośrodek badawczo-naukowy z państwa wspólnotowego. Od początku 2016 roku rozpoczęły się konsultacje nad wyodrębnieniem takiego ośrodka w naszym kraju. Dzięki wielotygodniowym pracom przy wsparciu Związku Polskich Armatrów Śródlądowych (ZPAŚ), ze szczególnym zaangażowaniem prezesa Bartosza Fabiańczyka oraz Magdaleny Stróżewskiej, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Żeglugi Śródlądowej WTMiT ZUT (Research and Education Center for Inland Navigation Transport - CINTRE) wystąpiło z wnioskiem o włączenie do Europejskiej Platformy Innowacji w Zakresie Żeglugi Śródlądowej.

Khalid Tachi - dyrektor zarządzający oraz Boudewijn Hoogvelt - koordynator EIBIP zostali przyjęci przez profesora Jacka Przepiórskiego - prorektora ds. nauki ZUT, który zaprezentował zaplecze techniczne Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz wyraził wolę przystąpienia i podjęcia współpracy w ramach EIBIP. W spotkaniu uczestniczyli także: profesor Maciej Taczała - dziekan WTMiT oraz Wojciech Ignalewski - kierownik CINTRE, którzy scharakteryzowali aktualny stan techniczny floty, przedstawili bogatą historię i kierunki dalszego rozwoju współpracy WTMiT z sektorem żeglugi morskiej i śródlądowej.

Przedstawiciele EIBIP zapoznali się z zapleczem laboratoryjnym Wydziału Techniki Morskiej i Transportu i wyrazili pozytywną opinię w zakresie przygotowania CINTRE do przyszłej współpracy w ramach europejskiej platformy innowacyjnych technologii, szczególnie w zakresie wsparcia sektora żeglugi śródlądowej w realizacji projektów o zasięgu europejskim oraz regionalnym.

Doskonałym podsumowaniem zakończonych rozmów było ogłoszenie dnia 08 czerwca br. na V Międzynarodowym Kongresie Morskim przez Khalid’a Tachi rozpoczęcia współpracy pomiędzy EIBIP oraz Centrum Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej WTMIT. Tym samym zapisaliśmy się na mapie innowacyjnych centrów żeglugi śródlądowej w Europie. W Kongresie uczestniczył również Wojciech Ignalewski - kierownik CINTRE, który w prezentacji pn. "Nowe technologie w transporcie śródlądowym", podkreślił iż rozpoczęcie współpracy z EIBIP pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój centrum jako ośrodka dydaktyczno-naukowego. Wydarzenie to było szczególne również ze względu na udział przedstawicieli Studenckiego Koła Naukowego CINTRE, którzy rozpoczynają prace koncepcyjne nad innowacyjnym projektem statku śródlądowego.

Główne cele Centrum Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej:

1. Utworzenie zaplecza naukowo-technicznego do realizacji prac badawczo-rozwojowych o charakterze aplikacyjnym;

2. Tworzenie programów naukowo-badawczych oraz inicjowanie, realizacja i koordynowanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych zmierzających do komercjalizacji ich wyników;

3. Audyty potencjału technicznego i technologicznego przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej, biur konstrukcyjnych i stoczni rzecznych;

4. Prace koncepcyjne i projektowe nowych jednostek oraz modernizacji jednostek pływających żeglugi śródlądowej i ich wyposażenia pod kątem dostosowania do nowoczesnych wymagań technicznych i ochrony środowiska;

5. Wykonywanie badań i analiz związanych z potrzebami rynku żeglugowego w zakresie techniki, technologii przewozów i ekonomiki transportu śródlądowego;

6. Budowa laboratoriów badawczo-wdrożeniowych, w obszarze innowacyjnych technik i technologii stosowanych w żegludze śródlądowej;

7. Kształcenie, doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji kadr żeglugi śródlądowej;

8. Współpraca z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami żeglugi śródlądowej;

9. Prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej w aspekcie popularyzacji wiedzy o żegludze śródlądowej.

Autor: dr inż. Wojciech Ignalewski, kierownik CINTRE

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40187,00 $ tona 1,80% 3 gru
 Cynk 3323,00 $ tona 0,91% 3 gru
 Aluminium 2647,00 $ tona -0,26% 3 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.