• <

Port w Rotterdamie podsumowuje półrocze

jm

09.08.2022 13:40

Partnerzy portalu

Port w Rotterdamie podsumowuje półrocze - GospodarkaMorska.pl

Pomimo spadającego handlu z Rosją, Port Rotterdam poradził sobie w pierwszym półroczu 2022 roku nieźle, lekko przebijając poprzedni rok.

Całkowity wolumen przeładunków w Porcie Rotterdam w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku wyniósł 233,5 miliona ton. Stanowi to nieznaczny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (231,6 milionów ton) – 0,8 procent.

Zarząd portu wskazuje, że na wiele czynników wpływ miała wojna w Ukrainie. Z tego powodu m.in. skokowo wzrosły przeładunki LNG i węgla. Wzrosły także dostawy ropy naftowej, ale spadły przeładunki produktów ropopochodnych. W związku z europejskimi sankcjami na Rosję, w Rotterdamie przeładowano mniej rosyjskich surowców: węgla, ropy i produktów ropopochodnych, LNG.

W Rotterdamie spadły też przeładunki rudy żelaza, masowych produktów rolnych oraz kontenerów. Te ostatnie w pewnej części zostały przekierowane do mniejszych portów, mniej narażonych na kongestie. Zatrzymana została także wymiana kontenerowa z Rosją.

Rotterdam poradził sobie dobrze również pod kątem finansów. Przychody portu wzrosły o 6,3 proc., czyli o 24,6 milionów euro, do 412,2 milionów euro. O 2,4 proc. (3,1 miliona euro) spadły jednocześnie koszty operacyjne. Inwestycje brutto wyniosły 117,1 miliona euro. Pośród najważniejszych z nich była budowa ścian nabrzeża w Amaliahaven i rekultywacja terenu w Alexiahaven.

Przeładunki masowe w Rotterdamie wzrosły o 4,4 proc. Sporo więcej przeładowano produktów rolnych – segment ten wzrósł aż o 15,1 proc. Znaczny spadek zanotowały jednak przeładunki rudy żelaza, co spowodowane było głównie wysokimi kosztami energii, przez które niemieckie huty musiały zmniejszyć produkcję. W rezultacie przeładowano aż o 20,6 proc. mniej rudy żelaza.

O 29,7 proc. wzrosły przeładunki węgla na potrzeby sektora elektrycznego. Na niezmienionym poziomie pozostał natomiast import koksu dla przemysłu hutniczego. Zarząd portu podaje, że duży wzrost importu węgla spowodowany jest faktem, że jest to surowiec tańszy od LNG, a jednocześnie również przyczynia się do uzyskania większej niezależności od Rosji.

Pozostałe produkty masowe suche również zanotowały bardzo wyraźny wzrost – 30,1 proc. Zarząd portu zauważa, że przyczyny tego stanu rzeczy można szukać w bardzo wysokich cenach transportu skonteneryzowanego – część towarów masowych wcześniej była umieszczana w kontenerach.

W sektorze produktów płynnych Port Rotterdam również zanotował wzrost – o 4,6 proc. O 4,3 proc. wzrosły przeładunki ropy, co zarząd portu tłumaczy dużym wzrostem przeładunku rosyjskiej ropy kupowanej przez Indie, co jest oczywiście spowodowane wycofaniem się z zakupu rosyjskiego surowca przez europejskie rafinerie. O 9,4 proc. spadły natomiast przeładunki produktów ropopochodnych. Bardzo duże wzrosty zanotowały LNG oraz inne produkty masowe płynne – odpowiednio 45,8 i 22,5 procent. Port przypuszcza, że powodem są próby zmagazynowania jak największej ilości towaru przez europejskich odbiorców przed wejściem w życie pełni sankcji na Rosję.

Przeładunki kontenerów spadły o 4,4 proc. w TEU i 8,9 proc. pod względem wagi. Skąd taka różnica? Port Rotterdam podaje, że jest to kwestia przeładunków dużej ilości pustych kontenerów. Z kolei ruch ro-ro wzrósł o 16,8 procent. W ostatnich latach sektor ten odnotowywał nagłe wzrosty i spadki – wzrósł nagle w 2020 roku, kiedy przewoźnicy masowo rzucili się do promów ze względu na zbliżający się Brexit, a następnie w 2021 zmalał z powodu zakończenia procesu przejściowego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Pozostałe towary masowe również wzrosły o 17,7 proc. Przeładowano sporo stali i metali nieżelaznych, głównie z kierunków azjatyckich, gdzie ceny tych materiałów spadły ze względu na problemy spowodowane pandemią. Stały się one zatem dobrym źródłem zastępującym dotychczasowych rosyjskich handlarzy. Ponownie także w tej kategorii zawarte zostały towary, które wcześniej często transportowano kontenerami.

Fot. DepositphotosPartnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.