• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Ministerstwo Infrastruktury planuje modernizację polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Ministerstwo Infrastruktury planuje modernizację polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70

Partnerzy portalu

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Planowana jest modernizacja polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (Antwerpia-Kłajpeda) - poinformował w środę wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. W czerwcu planowane jest podpisanie z marszałkami województw listów intencyjnych w tej sprawie.

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzyła w środę informację na temat rozwoju turystyki na śródlądowych drogach wodnych. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka przekazał, że - wg. danych z końca 2022 roku – 116 statków pasażerskich żeglugi śródlądowej przewiozło łącznie 1 100 000 osób. Podkreślił, że "w skali całego roku wskaźnik ten wzrósł o 11,6 proc."

"To jasno wskazuje na znaczny wzrost zainteresowania turystyką wodną w Polsce i wskazuje, że to jedno z ważnych wyzwań żeglugi śródlądowej" – ocenił wiceminister.

Marchewka nawiązał też do działań związanych z realizacją rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (Antwerpia-Kłajpeda), która przechodzi m.in. przez terytorium Polski. Podkreślił, że w tej kwestii niezwykle ważna jest współpraca z samorządowcami, jako "partnerami lokalnymi do realizacji tych działań".

"Wzmacniając rolę i pracę tych samorządów, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników dróg wodnych, planujemy i chcemy dążyć do zapewnienia środków na realizację zadań modernizacyjno-utrzymaniowych w przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70" – mówił Marchewka.

Zwrócił uwagę, że występujące od lat zmiany klimatyczne, których głównym skutkiem jest odczuwalna dla rzek susza hydrologiczna, spowodowały powstanie w wielu miejscach wąskich gardeł, które często uniemożliwiają uprawianie szeroko rozumianej turystyki wodnej. Podkreślił jednak, że mimo to w 2023 r. na Międzynarodowej Drodze Wodnej E70 przeprowadzono 12 tys. śluzowań.

"Chcemy wypracować dokument, który będzie wskazywał i obejmował zadania modernizacyjne na obiektach hydrotechnicznych (...) Aktualnie jesteśmy na etapie wypracowywania konkretnego stanowiska pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Wodami Polskimi oraz przedstawicielami samorządów pięciu województw, przez które ta droga przebiega" – poinformował Marchewka.

Chodzi o województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. Wypracowany i określony ma zostać harmonogram prac na MDW E70, a w czerwcu planowane jest podpisanie z marszałkami województw listów intencyjnych związanych z realizacją tych działań.

Podczas posiedzenia komisji wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys wskazał, że w Polsce jest ponad 3,7 tys. km dróg wodnych, z czego 2,5 tys. km stanowią rzeki żeglowne; 656 km skanalizowane odcinki dróg rzecznych, 335 km same kanały, a 255 km jeziora żeglowne.

Obecnie w kraju jest 171 marin żeglarskich i portów jachtowych, w tym 54 na Pojezierzu Mazurskim, 19 nad Bałtykiem oraz 1236 przystani jachtowych.

Przedstawiciel MSiT dodał, że zgodnie z szacunkami w Polsce mamy około 60 tys. jachtów, z czego 10 tys. stacjonuje na Mazurach. Ponad 100 jachtów ma certyfikat do rejsów oceanicznych.

Borys dodał, że zgodnie z danymi GUS, szklaki kajakowe w kraju mają około tysiąca km.

"Naszym docelowym pomysłem i projektem jest to, aby zintegrować wszystkie dostępne dane w czasie rzeczywistym, ale także w części historyczne, które wskażą nam po pierwsze informacje o tym skąd przyjechał turysta za równo Polski, jak i zagraniczny, ile zostawił pieniędzy, w jakich określonych rodzajach wydatków, a następnie w jaki sposób migrował pomiędzy różnymi atrakcjami. Tu wchodzą już telekomy z całym systemem informacji" – poinformował Borys.

Dodał, że docelowo miałby powstać "system narodowy", który pozwoliłby, aby w "każdej kategorii rozwoju turystyki określić sobie dokładnie, bardzo precyzyjnie, jak wygląda rzeczywistość rynkowa, ilościowa, finansowa". (PAP)

misz/ mick/

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.