• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Podpisano umowę dt. budowy multimodalnego kolejowego węzła przeładunkowego w Porcie Szczecin

10.05.2024 13:42 Źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Podpisano umowę dt. budowy multimodalnego kolejowego węzła przeładunkowego w Porcie Szczecin

Partnerzy portalu

Fot. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu pt. „Budowa multimodalnego kolejowego węzła przeładunkowego na Półwyspie Ostrów Grabowski w Porcie Szczecińskim”. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu CEF Transport: Adaptacja sieci TEN-T do podwójnego zastosowania cywilnego i obronnego. Całkowita wartość projektu wynosi 8,7 mln euro, dofinansowywanie wyniesie 4,3 mln euro.

Rozpoczęcie realizacji projektu jest zaplanowane na czerwiec 2024 r., a zakończenie na listopad 2026 r. To kolejny projekt Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, dofinansowany w ramach Instrumentu CEF II, który przyczyni się do rozwoju sieci TEN-T i zacieśnienia współpracy portów morskich w ramach korytarzy transportowych Baltic-Adriatic i Morze Północne-Bałtyk.

Projekt będzie realizowany w Porcie Szczecin stanowiącym multimodalny węzeł transportowy korytarzy TEN-T Bałtyk-Adriatyk, Morze Północne-Bałtyk. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie transportu i mobilności wojskowej CEF, jak i priorytetów rozwoju sieci TEN-T.

Inwestycja składa się z dwóch elementów. Pierwszym elementem projektu jest budowa kolejowej stacji przeładunkowej o powierzchni około 11 000 m2 i nośności 100 kN/m2. Powstanie ona na skrzyżowaniu z czterotorową zelektryfikowaną bocznicą kolejową. Nowa infrastruktura umożliwi równoległy przeładunek na dwa pociągi o długości 750 m każdy. Drugim elementem jest przebudowa istniejącej rampy ro-ro. Poszerzenie jej szerokości z 25 metrów do 32 metrów. Elementem inwestycji jest również przebudowa płyty nabrzeża wraz z poszerzeniem dostępu do rampy ro-ro umożliwiającej bezpieczne wejście i wyjście z rampy. Oraz relokacja systemu cumowniczego. Zmodernizowana rampa ro-ro umożliwi obsługę dużych statków typu ro-ro o szerokości do 34 metrów i długości 240 metrów oraz zanurzeniu do 11 metrów.

Przyszły multimodalny kolejowy węzeł przeładunkowy wraz z infrastrukturą zapewni sprawny przeładunek jednostek intermodalnych i sprzętu wojskowego na kolej. Elementy projektu zostaną połączone z istniejącym systemem wewnętrznej kolei portowej oraz wewnętrznymi drogami portowymi połączonymi siecią bazową TEN-T.

Projekt dostosuje infrastrukturę portu do obsługi dostaw cywilnych i wojskowych, bez powstawania zatorów w transporcie kolejowym. Nowa infrastruktura umożliwi zrównoważony i wydajny transport kolejowy kontenerów dla klientów z UE oraz zaopatrzenie wojskowe dla jednostek NATO w Polsce i krajach sojuszniczych. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo granic UE i wschodniej flanki NATO. Usprawnić ma także rozwój kolejowego transportu kontenerowego w relacjach z Ukrainą i Republiką Mołdawii, co jest zgodne z koncepcją Solidarity Lanes, a także zapewnić rozwój energooszczędnego i przyjaznego dla środowiska kolejowego transportu kontenerowego w korytarzach Bałtyk-Adriatyk, Morze Północne-Bałtyk.

Inwestycja stanowi projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania i generuje dużą wartość dla społeczeństwa, handlu i gospodarki UE, a także wspiera mobilność wojskową.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.