• <

Orlen opublikował raport za 2021 rok

gm

08.08.2022 10:48
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Orlen opublikował raport za 2021 rok

Partnerzy portalu

Orlen opublikował raport za 2021 rok - GospodarkaMorska.pl
Fot. PKN Orlen

Grupa Orlen opublikowała Raport Zintegrowany za rok 2021. Dokument został opracowany przez Bureau Veritas Polska. W raporcie podsumowana jest m.in. działalność i dane finansowe grupy za poprzedni rok.

Dokument dostępny jest zarówno w formie interaktywnej, za pośrednictwem strony internetowej, jak również w formacie PDF. Grupa podsumowuje w nim m.in. wyniki finansowe. W 2021 roku Orlen osiągnął rekordowy dla siebie zysk netto – 11,2 miliarda złotych. Zysk operacyjny EBITDA LIFO wyniósł 14,2 miliarda złotych, zaś przychody ze sprzedaży to 131,3 miliarda złotych. Jednocześnie grupa była w stanie zwiększyć nakłady inwestycyjne do 9,9 miliarda złotych.

W Raporcie Zintegrowanym Grupy Orlen za rok 2021 znalazło się rzecz jasna sporo elementów dotyczących morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, w której budowie Orlen partycypuje.

W opisanej w dokumencie Strategii ORLEN2030 spółka przyjęła za cel osiągnięcie 1,7 GW mocy zainstalowanej do 2030 roku z perspektywą dalszego rozwoju. Pierwszym krokiem jest budowa farmy Baltic Power o mocy 1 200 MW i utworzenie centrum kompetencyjnego dla realizacji kolejnych projektów. Raport krótko podsumowuje postępy poczynione w inwestycji – zakończono ponad 2-letnie badania wietrzności i podpisano umowę przyłączeniową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, zakończono także główny etap przygotowania wstępnego projektu technicznego MFW i pozyskano pozytywną decyzję dotyczącą wsparcia finansowego projektu w postaci kontraktu różnicowego.

Raport podaje, że w rozwój segmentu morskiej energetyki wiatrowej w Grupie Orlen może zostać najefektywniej osiągnięty poprzez organiczny rozwój kompetencji oraz przewag rynkowych, w oparciu o szanse, jakie daje powstający rynek w Polsce i krajach bałtyckich. Pomóc ma w tym tworzone centrum kompetencyjne.

W ramach rozwoju MEW Orlen utworzył spółki Orlen Neptun I-XI i Energa MFW 1-2, które wnoszą o pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku.

Orlen uruchomił także w krajach bałtyckich projekt Posejdon, w ramach którego grupa chce wziąć udział w planowanej aukcji MEW na Litwie w 2023 roku. Raport zauważa, że 2025 roku państwa bałtyckie odłączą się od systemu BRELL, a tym samym import energii elektrycznej z Rosji i Białorusi zostanie wstrzymany, co przyspiesza inwestycje w niskoemisyjne źródła energii. Litwa, gdzie Orlen planuje zaistnieć w pierwszej kolejności, posiada najbardziej rozwinięty rynek MEW spośród krajów bałtyckich, a jego szacunkowy potencjał wynosi 3,35 GW. Pierwsza aukcja (700 MW) planowana jest na wrzesień 2023 roku. Na Łotwie aukcja w ramach projektu Elwind tworzonego w partnerstwie z Estonią, o mocy 700-1000 MW, odbędzie się w 2025 roku. Dodatkowo, Orlen uruchomił postępowanie na przygotowanie analizy produkcji zielonego wodoru z wykorzystaniem MEW na Litwie, Łotwie i Estonii.

Raport przypomina, że Orlen podpisał porozumienie z GE, jednym z ważniejszych dostawców turbin dla energetyki wiatrowej, co jednakże nie przesądza, że to właśnie amerykański koncern dostarczy urządzenia dla morskich farm Orlenu. Porozumienie jednak ma zagwarantować pewność dostaw oraz wzmocnić pozycję Orlenu w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę kolejnych farm.

Raport Zintegrowany Grupy Orlen za rok 2021 opisuje jednak wszystkie aspekty działalności spółki. Przedstawione są w nim wszystkie kategorie informacji dla interesariuszy, ale także proces budowy wartości, zarządzania ryzykami biznesowymi i niefinansowymi. W dokumencie znalazła się także analiza perspektyw rozwoju grupy, uwzględniająca otoczenie rynkowe i sytuację geopolityczną.

Cały, ponad 300-stronicowy raport, dostępny jest na dedykowanej stronie internetowej.


Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.