• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 02-796 Warszawa, Migdałowa 4
  • Telefon: 22 549 04 00
  • E-mail: biuro@bureauveritas.com

Udostępnij

Założona w 1828, firma Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification). Dostarczamy wysokiej jakości usługi wspierając na co dzień klientów w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną. Grupa, działająca w 140 krajach i zatrudniająca ponad 82 000 pracowników, aktywnie uczestniczy w tworzeniu standardów jakości na świecie. Kluczowe wartości Bureau Veritas to integralność i etyka, bezstronność, niezależność, orientacja na klienta oraz bezpieczeństwo w pracy. Jako firma zorientowana na ciągle zmieniające się potrzeby klientów - dynamicznie reagujemy na wyzwania współczesnego świata, dostosowując swoją ofertę do obecnych realiów.

Oferta

NASZE RYNKI:

- Transport i motoryzacja

  * lotnictwo

  * Motoryzacja

  * Kolejnictwo

  * Transport i Logistyka

- Budownictwo i infrastruktura

  * Budownictwo mieszkalne

  * Budownictwo użytkowe

  * Infrastruktura

  * Usługi budowlane

- Przemysł surowcowy

  * Górnictwo i kopalnictwo

  * Metale i materiały

- Przemysł konsumpcyjny

  * Elektryka i elektronika

  * Smart - urządzenia bezprzewodowe

  * Tekstylia i akcesoria

  * Wyposażenie i zabawki

- Produkcja rolno-spożywcza

  * Produkcja rolno-spożywcza

  * Przetwórstwo żywności

- Przemysł drzewny i papiernictwo

- Nafta i gaz

  * rafinacja i przetwarzanie

  * transport i przechowywanie

  * wydobycie

- Przemysł morski

- Usługi dla sektora publicznego i finansowego

- Przemysł energetyczny

  * energetyka konwencjonalna

  * energetyka odnawialna

  * energetyka jądrowa

- Cross-market services

  * Certyfikacja produktów dla przemysłu

  * Certyfikacja systemów zarządzania

  * Procurement - zamówienia i zakupy

Kontakt do działów firmy

Piotr Kosznik
Sales Director for Poland, Baltic Countries, Ukraine, Czech Republic, Slovakia

e: piotr.kosznik@bureauveritas.com
m: +48 601 99 88 17

Zdjęcia

Opis dodatkowy

bureau veritas , nadzory techniczne statków, nowe statki, odbiór części do statków, serwis statków, klasyfikacja statków, certyfikacja, inspekcje na statkach, nadzory inwestorskie, rzeczoznawcy

Dziękujemy za wysłane grafiki.