• <
bulk_cargo_port_szczecin

Port Gdynia wykorzystuje polski, innowacyjny HydroDron do badań akwenów

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia wykorzystuje polski, innowacyjny HydroDron do badań akwenów

Partnerzy portalu

Port Gdynia wykorzystuje polski, innowacyjny HydroDron do badań akwenów - GospodarkaMorska.pl
fot. Marek Grzybowski

Dynamicznie rozwijające się porty, morskie farmy wiatrowe, podwodne rurociągi i kable elektryczne wymagają ciągłego nadzoru, w tym dokładnej kontroli ich stanu. Czas wojny wywołanej napaścią Rosji na Ukrainę sprawił, że wzrósł popyt nie tylko na drony lotnicze i pojazdy podwodne. Coraz powszechniej wprowadza się do użytku bezzałogowe jednostki nawodne.

Lloyd’s Register przyznał niedawno pierwszy certyfikat uprawniający do użytkowania bezzałogowego statku nawodnego (USV) morskiemu dronowi DriX.  Został on opracowany przez Exail, globalną firmę high-tech i pioniera w dziedzinie wprowadzania statków autonomicznych. DriX USV jest wykorzystywany przez największe instytuty hydrograficzne i firmy energetyczne na całym świecie i otrzymał już certyfikat Bureau Veritas.

Dron z certyfikatem


Certyfikat Lloyd’s Register potwierdza, że dron nawodny Exail spełnia niezbędne wymagania bezpieczeństwa oczekiwane przez jednostki wykorzystywane do różnych zadań na morzu. DriX został dokładnie sprawdzony pod kątem zgodności z Kodeksem Lloyd's Register Code for Unmanned Marine Systems.

Badanie obejmowało szczegółową analizę niezawodności systemu, sprawdzenie konstrukcji, a także próby morskie. Ocenie poddano kluczowe obszary projektowe, takie jak integralność strukturalna, stabilność, a także układ sterowania i kontrolę pływania  w warunkach zdalnie nadzorowanej autonomii.

Certyfikat wydany przez Lloyd's Register jest kolejnym kamieniem milowym pozycjonowania DriX USV na rynku. Jest również ważny dla operatorów. Stanowi również ważny etap wprowadzaniu na szeroką skalę  autonomicznych technologii do praktyki morskiej.

- Cieszymy się, że mogliśmy współpracować z firmą Exail w celu zapewnienia niezbędnej  certfikacji dla systemu DriX. Otwarte i oparte na współpracy podejście przyjęte przez nasze zespoły znacznie ułatwiło nam zbadanie konkretnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem systemu autonomicznego i zapewnienie odpowiednich kontroli. W rezultacie jesteśmy w stanie przedstawić organom regulacyjnym jasne i solidne argumenty dotyczące bezpieczeństwa - mówił Naval Center of Expertise Manager w Lloyd's Register Paul James. Po wręczeniu certyfikatu i podkreślił, że wspaniale jest móc pracować z firmą, która jest innowacyjna i zaangażowana w odpowiedzialne wdrażanie autonomicznych technologii.

15 tys. godzin w morzu


- W Exail jesteśmy ściśle zaangażowani w opracowywanie przepisów dotyczących dronów morskich, starając się podnieść standardy i akceptację Lloyd's Register USV. Współpracując ze stowarzyszeniami klasyfikacyjnymi, takimi jak Lloyd's Register, które potwierdzają najwyższy poziom bezpieczeństwa i zgodności dronów morskich z wymogami ochrony środowiska, chcemy pokazać, że autonomiczne technologie są bezpieczne we wdrażaniu i obsłudze. Mamy nadzieję, że dzięki takiej współpracy będziemy w stanie pomóc w zwiększeniu globalnej akceptacji dronów morskich w naszych branżach, ponieważ wspierają one wydajność operacyjną, a także bezpieczną i zrównoważoną transformację przemysłów morskich– wyjaśnił dyrektor techniczny Marine Autonomy w Exail Stéphane Vannuffelen.

W  czasie ostatnich trzech lat pojazdy DriX USV firmy iXblue przepracowały już w warunkach morskich ponad 15 tys. godzin. Dron jest zdolny do wykonywania działań  pod kontrolą  operatora. Wtedy jest zdalnie sterowany. Może też wykonywać pod nadzorem operacje autonomiczne, zarówno w zasięgu wzroku lub poza  horyzontem.  DriX oferuje wyjątkowe możliwości w zakresie zdolności morskich i prędkości. Dron zapewnia najlepsze warunki pływania w celu pozyskiwania wysokiej jakości danych zarówno na akwenach płytkich, jak i głębokich wodach.

Gospodarka Morska
fot. Marek Grzybowski

Polski dron w Porcie Gdynia

Należy tu dodać, że w gdyńskim porcie i innych tego typu miejscach wykorzystuje się drony do działań wodnych, takie jak HydroDron. Jednostka przeznaczona do działań autonomicznych została opracowana w ramach projektu realizowanego przez Marine Technology, kierowana przez prof. Andrzeja Statecznego z Politechniki Gdańskiej. Jest przystosowana do wykonywania misji pomiarowych na akwenach ograniczonych.

Misje są realizowane w zakresie pomiarów batymetrycznych, sonarowych, LiDAR i innych. HydroDron wykorzystywany jest w projekcie ”System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”, który jest realizowany przez dwóch członków Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia i Marine Technology.

Marine Technology zbuduje podwodne modele 3D


Wyniki przeprowadzanych testów określa stopnień miarodajności prowadzonych w ten sposób badań batymetrycznych oraz automatycznego poboru prób wody. Na podstawie danych uzyskanych w trakcie realizacji projektu, powstaną modele 3D pozwalające na projekcję przemieszczania się na akwenach portu np. zanieczyszczeń, takich jak np. rozlewy ropopochodne. Zarząd Morskiego Portu Gdynia poinformował, że w oparciu o analizy, raporty oraz obserwację, w końcowej fazie przedsięwzięcia ZMPG-a S.A. stworzy dokument zawierający rekomendacje w zakresie funkcjonowania bezzałogowych jednostek w portach morskich, który zostanie skierowany do instytucji państwowych, zajmujących się niniejszą tematyką.

Jednostka Marine Technology jest napędzana silnikami elektrycznymi, dzięki czemu nie zanieczyszcza środowiska. Ma możliwość prowadzenia prac w trybie autonomicznym, realizując zaplanowaną trajektorię lub w trybie zdalnego sterowania, przydanego szczególnie w sytuacji trudnej nawigacyjnie. Pozwala na wykonywanie pomiarów na akwenach niedostępnych lub trudno dostępnych dla większych jednostek załogowych.

Za wprowadzenie do eksploatacji bezzałogowego HydroDrona firma Marine Technology została laureatem Nagrody Pomorskiej Gryfa Gospodarczego 2022 w kategorii Lider Innowacji, w podkategorii Mikro i Małe Przedsiębiorstwo. Prezes firmy Marine Technology prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, hydrograf morski kat. A, został po raz trzeci z rzędu uwzględniony w gronie Top 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie.

Tagi:
dron, port Gdynia

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.