• <

W Porcie Gdynia trwa pogłębianie akwenu

sg

29.11.2022 16:13 Źródło: Port Gdynia

Partnerzy portalu

W Porcie Gdynia trwa pogłębianie akwenu - GospodarkaMorska.pl
Fot. Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Trwa pogłębianie akwenu w Porcie Gdynia. Prace są kluczowym etapem realizacji projektu „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III". Całość prac ma potrwać nie dłużej niż 16 miesięcy.

Realizacja zadania „Przebudowa akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m" stanowi kluczowy etap wieloletnich inwestycji prowadzonych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III".

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o Dofinansowanie podpisanej w28.12.2018 roku. Zrealizują go dwa podmioty – w zakresie pogłębiania akwenów wewnętrznych będzie to Port Gdynia, a przebudowy nabrzeży w Porcie – ZMPG S.A. Natomiast za pogłębianie toru podejściowego odpowiedzialny jest Urząd Morski w Gdyni, będący oddzielnym Beneficjentem.

Jednym z głównych elementów projektu jest wykonanie robót czerpalnych i zasypowych wraz z robotami budowlanymi i telekomunikacyjnymi, które są realizowane na podstawie podpisanej 14.07.2022 roku umowy z wybranym wykonawcą – Jan De Nul NV z siedzibą w Belgii. W ramach tej umowy zostaną wykonane m.in.:
- przebudowa akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości -16 m wraz z budową i rozbiórką umocnienia dna;
- zabezpieczenie rurociągów podwodnych dla potrzeb przebudowy akwenów wewnętrznych do głębokości -16 m;
- przebudowa umocnienia dna stanowiska prób na uwięzi przy Pirsie III dla potrzeb przebudowy akwenów wewnętrznych do głębokości -16 m;
- przełożenie kabli podwodnych akwenów wewnętrznych Portu Gdynia.

Po zakończonych przebudowach Nabrzeży Norweskiego, Słowackiego, Włoskiego oraz Portowego, skróceniu Północnej Ostrogi Pilotowej rozpoczęte zostały prace polegające na wykonaniu robót czerpalnych na całej długości Kanału Portowego, od Wejścia Głównego do Nabrzeża Puckiego, do docelowej głębokości -16,0m.

Pogłębione zostaną również Baseny III, IV oraz V. W ramach prac wykonywane są umocnienia dna przy Nabrzeżach Szwedzkim, Bułgarskim / Puckim oraz nad rurociągami paliwowymi zlokalizowane w dnie w rejonie Awanportu, a także przekładane są kable teletechniczne przebiegające pod dnem Kanału Portowego. W ramach prac wyczerpane zostanie ca 4 mln m3 urobku, który zdeponowany zostanie na klapowisku morskim.

Wykonawca – belgijska firma JanDeNul  – rozpoczął prace w lipcu 2022 roku. Aktualnie zakończył usuwanie obiektów potencjalnie niebezpiecznych z dna i rozpoczął prace czerpalne przy nabrzeżach oraz związane z tym umocnienie dna. W chwili obecnej, pod dnem Kanału Portowego prowadzony jest przewiert mający na celu przełożenie podwodnych kabli teletechnicznych. Na placu budowy na terenie całego portu pracuje każdego dnia ok 100 osób, 5 ekip nurkowych, oraz liczny sprzęt pływający. Prace prowadzone są w zależności od ich rodzaju w systemie ciągłym 24/7.
Jak informuje Port Gdynia, całość prac powinna zakończyć się w czasie 16 miesięcy.

Realizacja zadania ma na celu umożliwianie obsługi znacznie większych jednostek, tj. o długości do 400m, co w znaczy sposób przyczyni się do zwiększenia przeładunków w Porcie Gdynia, zarówno w zakresie kontenerów jak i towarów masowych i drobnicy.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku przewozów morskich. Kilkanaście ostatnich lat to okres swoistego  wyścigu, czasem nieuzasadnionego, we wzroście wielkości statków kontenerowych. Coraz liczniej zawijają na Morze Bałtyckie największe kontenerowce świata o długości około 400 m, szerokości 59 m oraz maksymalnym zanurzeniu 16 m. Stąd konieczność  realizacji projektów rozwojowych , wychodzących naprzeciw temu potencjałowi,  wprowadzających nową jakość do portu poprzez osiągnięcie możliwości obsługi statków typowo oceanicznych, nawet do 20 tys. TEU i zanurzeniu do -16 m.

Inwestycja ma zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko, skrócić czas przewozu ładunków w łańcuchu transportowym, zoptymalizować funkcjonowanie portowych inwestycji,
a także umocnić podstawy do ciągłego rozwoju portu, w tym przechodzenia do następnych kroków technologicznych (porty zewnętrzne).

Zadanie realizowane jest w ramach wsparcia funduszy z Unii Europejskiej, w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0070/18-00 z dnia 28.12.2018 r.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.