• <
bulk_cargo_port_szczecin

Już w przyszłym roku Port Gdynia przyjmie 400-metrowe statki. Inwestycje na ostatniej prostej

17.11.2022 21:33 Źródło: Port Gdynia
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Już w przyszłym roku Port Gdynia przyjmie 400-metrowe statki. Inwestycje na ostatniej prostej

Partnerzy portalu

Już w przyszłym roku Port Gdynia przyjmie 400-metrowe statki. Inwestycje na ostatniej prostej - GospodarkaMorska.pl
GospodarkaMorska.pl

Od 2018 roku realizowany jest projekt związany z rozwojem akwenu wewnętrznego Portu Gdynia. Całościowo realizacja projektu należy do dwóch  podmiotów – w zakresie pogłębiania akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz przebudowy nabrzeży w Porcie realizowana jest przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Obecnie realizacja zadnia „Przebudowa akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 metrów” stanowi kluczowy etap wieloletniego rozwoju prowadzonego przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia w ramach zadania inwestycyjnego „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”.

Wieloetapowa inwestycja

Inwestycja ma pozwolić również zmniejszyć negatywne oddziaływanie transportu morskiego na środowisko. Zapewni to skrócenie czasu przewozu ładunków w łańcuchu transportowym oraz optymalne wykorzystanie wcześniej realizowanych inwestycji. Umożliwi też obsługę znacznie większych jednostek transportowych. Znacznie to przyczyni się do zwiększenia przeładunków w Porcie Gdynia, zarówno w zakresie kontenerów jak i towarów masowych i drobnicy. Po zakończeniu tej kluczowej dla dalszego rozwoju portu inwestycji do Gdyni będą mogły zawijać statki o długości sięgającej 400 metrów, szerokości do 58 metrów i zanurzeniu 14,5 metra, czyli największe współcześnie operujące jednostki kontenerowe.

Jednym z głównych elementów projektu jest wykonanie robót czerpalnych i zasypowych wraz z robotami budowlanymi i telekomunikacyjnymi, które są realizowane na podstawie podpisanej w dniu 14.07.2022 r. umowy z wybranym wykonawcą – belgijską firmą Jan De Nul NV. W ramach umowy przedsiębiorstwo dokonuje przebudowy akwenów wewnętrznych portowych zarówno z pogłębianiem jak i umocnieniem dna. Na potrzeby inwestycji dokonuje też zabezpieczenia rurociągów podwodnych i przełożenia kabli podwodnych akwenów wewnętrznych w porcie.

Wykonawca rozpoczął prace w lipcu 2022. Aktualnie zakończył usuwanie obiektów potencjalnie niebezpiecznych z dna i rozpoczął prace czerpalne przy nabrzeżach oraz związane z tym umocnienie dna. W chwili obecnej, pod dnem Kanału Portowego prowadzony jest przewiert mający na celu przełożenie podwodnych kabli teletechnicznych. Na placu budowy na terenie całego portu pracuje każdego dnia blisko 100 osób, a także 5 ekip nurkowych, oraz liczny sprzęt pływający.

Odbywające się prace są bardzo intensywne. Są realizowane całą dobę, przez wszystkie dni w tygodniu. W ich ramach zostanie wyczerpane  4 mln m3 urobku, który będzie zdeponowany na klapowisku morskim.

Zakończono już przebudowy Nabrzeży Norweskiego, Słowackiego, Włoskiego oraz Portowego. Skrócono także Północną Ostrogę Pilotową i rozpoczęto prace polegające na wykonaniu robót czerpalnych na całej długości Kanału Portowego, od Wejścia Głównego do Nabrzeża Puckiego, do docelowej głębokości -16 metrów. Zostaną również pogłębione Baseny III, IV oraz V, a także są wykonywane umocnienia dna przy Nabrzeżach Szwedzkim, Bułgarskim i Puckim oraz nad rurociągami paliwowymi zlokalizowanymi w dnie w rejonie Awanportu. Przekładane są kable teletechniczne przebiegające pod dnem Kanału Portowego.

Gospodarka Morska
GospodarkaMorska.pl

W związku z modernizacją infrastruktury portowej, rozwijają się też inne jej elementy. Urząd Miejski w Gdyni odpowiada za pogłębienie toru podejściowego. Realizowana jest także inwestycja Budimex: Gdynia Port, w ramach której jest przebudowywana stacja kolejowa posiadająca największą głowicę rozjazdową w Polsce. To pozwoli na szybsze rozwiezienie dostarczanych ładunków i zapewnić większą przepustowość portów. Planowane zakończenie tych prac datowane jest na 31 sierpnia 2023 roku.

Nowa jakość

Realizacja projektu jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku przewozów morskich. Kilkanaście ostatnich lat to okres swoistego  wyścigu, czasem nieuzasadnionego, we wzroście wielkości statków kontenerowych. Coraz liczniej zawijają na Morze Bałtyckie największe kontenerowce świata o długości około 400 m, szerokości 59 m oraz maksymalnym zanurzeniu 16 m. Stąd konieczność tworzenia projektów rozwojowych, wychodzących naprzeciw temu potencjałowi. Wprowadzają one nową jakość do portu poprzez osiągnięcie możliwości obsługi statków typowo oceanicznych.

Zakończono już przebudowy Nabrzeży Norweskiego, Słowackiego, Włoskiego oraz Portowego. Skrócono także Północną Ostrogę Pilotową i rozpoczęto prace polegające na wykonaniu robót czerpalnych na całej długości Kanału Portowego, od Wejścia Głównego do Nabrzeża Puckiego, do docelowej głębokości -16 metrów. Zostaną również pogłębione Baseny III, IV oraz V, a także są wykonywane umocnienia dna przy Nabrzeżach Szwedzkim, Bułgarskim i Puckim oraz nad rurociągami paliwowymi zlokalizowanymi w dnie w rejonie Awanportu. Przekładane są kable teletechniczne przebiegające pod dnem Kanału Portowego.

W związku z modernizacją infrastruktury portowej, rozwijają się też inne jej elementy. Urząd Miejski w Gdyni odpowiada za pogłębienie toru podejściowego. Realizowana jest także inwestycja Budimex: Gdynia Port, w ramach której jest przebudowywana stacja kolejowa posiadająca największą głowicę rozjazdową w Polsce. To pozwoli na szybsze rozwiezienie dostarczanych ładunków i zapewnić większą przepustowość portów. Planowane zakończenie tych prac datowane jest na 31 sierpnia 2023 roku.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku przewozów morskich. Kilkanaście ostatnich lat to okres swoistego  wyścigu, czasem nieuzasadnionego, we wzroście wielkości statków kontenerowych. Coraz liczniej zawijają na Morze Bałtyckie największe kontenerowce świata o długości około 400 m, szerokości 59 m oraz maksymalnym zanurzeniu 16 m. Stąd konieczność  realizacji projektów rozwojowych , wychodzących naprzeciw temu potencjałowi,  wprowadzających nową jakość do portu poprzez osiągnięcie możliwości obsługi statków typowo oceanicznych.

Prace związane z pogłębianiem portu mają trwać 16 miesięcy i zakończyć się w 2023 roku.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.