• <
gryfia_70lat

Port Gdynia rozpoczyna planowanie Doliny Logistycznej

gm

13.04.2022 19:11
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia rozpoczyna planowanie Doliny Logistycznej

Partnerzy portalu

Port Gdynia rozpoczyna planowanie Doliny Logistycznej - GospodarkaMorska.pl
Fot. Tadeusz Urbaniak, ZMPG

Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał umowę z firmą HaskoningDHV Polska na „Opracowanie planu rozwoju oraz koncepcji zagospodarowania obszarów Doliny Logistycznej na terenie Gminy Kosakowo wraz ze wstępnym studium wykonalności”.

Sygnowana między spółkami umowa rozpocznie proces planowania Doliny Logistycznej, będącej częścią projekt TEN-T. Projekt jest powiązany także z budową Drogi Czerwonej w Gdyni.

– Dziękuję bardzo za dotychczasowe wspólne działania włodarzom miast i gmin niezwykle zaangażowanych w rozwój idei Doliny Logistycznej. Warto podkreślić, że współczesny wymiar gospodarczy Portu Gdynia wynika nie tylko z  rokrocznie poprawianego wyniku ekonomicznego, nowych inwestycji infrastrukturalnych, czy rozwijanych usług portowych. Port to również przestrzeń współpracy wszystkich jego interesariuszy. Jest to wartość, którą należy szczególnie cenić w aktualnych, turbulentnych czasach – powiedział Kazimierz Koralewski, wiceprezes Zarządu Portu Gdynia.

– Rozwój Doliny Logistycznej jest ważnym elementem dla naszej gminy. Pamiętamy doskonale z historii, że rozwój wspaniałego miasta Gdyni nastąpił dzięki budowie portu, wierzymy że rozpoczęcie prac nad terenem Doliny Logistycznej tak samo przyczyni się do rozwoju Gminy Kosakowo i Miasta Rumi – komentował Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo.

Dolina Logistyczna to obszar gospodarczy, w którym podstawą będą usługi logistyczne. Powstanie na terenie Gminy Kosakowo, w sąsiedztwie portu. Jego celem jest przyciągnięcie inwestorów, a tym samym zwiększenie konkurencyjności samego portu. W planowanej Dolinie Logistycznej mają docelowo znaleźć się m.in. obiekty magazynowo-składowe, kolejowy terminal intermodalny i centralny parking dla ciężarówek, które będą czekały na obsługę w Porcie Gdynia. Jednakże jej budowa będzie ściśle związana z utworzeniem nowego układu komunikacyjnego, który połączy ten obszar z istniejącą siecią dróg i szlaków kolejowych.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.