• <
gryfia_70lat

[WIDEO] PLK poprawia dostęp do portów w Gdyni i Gdańsku

10.04.2022 22:08
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski [WIDEO] PLK poprawia dostęp do portów w Gdyni i Gdańsku

Partnerzy portalu

[WIDEO] PLK poprawia dostęp do portów w Gdyni i Gdańsku - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie modernizują infrastrukturę, dzięki której poprawia się dostęp do portów w Trójmieście. W Gdańsku prace zostały już zakończone, w Gdyni przekroczyły właśnie półmetek.Inwestycje, których zadaniem jest poprawienie komunikacji między nabrzeżami w Gdyni i Gdańsku  z siecią kolejową mają wartość ponad 2,6 miliarda złotych. Około 40 procent tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne. Efektem jest większa przepustowość całej infrastruktury, większe bezpieczeństwo operacji i możliwość obsługi dłuższych i cięższych pociągów – nawet 750-metrowych, o nacisku 221 kN na oś.

– Jeśli mamy na poważnie prowadzić wymianę gospodarczą z całym światem, musimy mieć znakomitą infrastrukturę portową, przystosowaną do przyjęcia ładunków od strony morza, ale też znakomitą infrastrukturę lądową w dwóch segmentach: kolejowym i drogowym. Stąd konieczność rozwijania infrastruktury w każdym znaczeniu tego słowa, również kolejowej. Te inwestycje wprost wpisują się w rozwój gospodarczy, w nasze PKB, są niezwykle korzystne dla regionu i całego kraju – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. – Na inwestycje w portach czekają Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Małopolska. Czekają na to Czesi i Słowacji. Każdy, kto chce swój towar przy pomocy transportu kolejowego i portów morskich eksportować lub importować – dodał Bittel.

– Porty z roku na rok zwiększają przeładunki. Żeby to było możliwe, żeby towary płynnie wyjeżdżały i przyjeżdżały nie tylko na teren Polski, ale całej Europy, szczególnie na tereny Europy południowej, potrzebne są inwestycje. W tej chwili już dobiegają końca. Bardzo cieszy, że mamy ten pierwszy etap zakończony, za chwilę będziemy mogli się cieszyć z owoców – powiedział wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

W Gdyni półmetek

W marcu w Porcie Gdynia oddane do użytku zostało Lokalne Centrum Sterowania Gdynia Port, z którego prowadzony jest ruch pociągów do nabrzeży. Dyżurni ruchu w ciągu doby nadzorują przejazdy około 50 składów wjeżdżających i wyjeżdżających z portu oraz około 230 jazd manewrowych. LCS jest wyposażone w nowoczesne urządzenia i specjalistyczne systemy, które wspierają kolejarzy, czuwają nad zestawianiem i przygotowywaniem pociągów. Pracuje już także nowa nastawnia Gdynia Port P1, która prowadzi ruch z jazdami manewrowymi składów z ładunkami – w ciągu doby obsługuje około 100 składów.

Prace w Gdyni nie są jednak zakończone, wykonawcy deklarują, że są w połowie i zdążą w wyznaczonych terminach. Już w tym momencie jednak gotowych jest blisko 70 kilometrów nowych torów i 166 rozjazdów, a na tym nie koniec. Trwają też prace ziemne oraz instalacja elementów sieci trakcyjnej. Na czas robót wykonano tymczasowe połączenia między torami, dzięki którym ruch kolejowy do i z portu może odbywać się bez zakłóceń.
Powstaje też stacja Gdynia Port – gotowa jest już publiczna ładownia i sieć ciepłownicza, sieci wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa są w przebudowie. Powstało już aż 11 podziemnych zbiorników retencyjnych, a praca nad kolejnymi dwoma trwa. Dużym wyzwaniem jest budowa dwóch nowych wiaduktów kolejowych. Na pierwszym z nich ułożone zostaną cztery tory, na drugim – dłuższym – jeden, za to pod nim znajdzie się ich aż siedem. Roboty objęły także remont mostu nad rzeką Chylonką.

Zgodnie z harmonogramem, zakończenie inwestycji planowane jest w II połowie 2023 roku.

Poprawa dostępu kolejowego do Portu Gdynia pozwoli portowi na realizację planu zwiększenia wolumenu towarów przyjeżdżających do i wyjeżdżających z gdyńskich nabrzeży z 20 do 40 procent. Jest to jeden z elementów szeroko zakrojonej strategii rozwoju portu.

– Dostęp do portu to kluczowy czynnik, który wpłynie na utrzymanie dynamiki wzrostów, którą znamy z poprzednich sześciu lat w Porcie Gdynia. Dzisiaj jesteśmy ograniczeni przestrzenią portu wewnętrznego i dostępem. Im więcej towarów będziemy w stanie wywieźć z portu, zarówno drogą kolejową, jak i poprzez ruch kołowy, tym bardziej zwiększymy efektywność naszych działań – mówi Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Sadaj stwierdził, że współpraca między ZMPG i PKP PLK jest bardzo dobra i port kibicuje kolejarzom, by wywiązali się z założonych terminów.– To, na co Port Gdynia cały czas czeka, to połączenie linii 201. To będzie bardzo duże wydarzenie i nowa jakość dla portu – kończy Sadaj.

Gdańsk już na finiszu

W Gdańsku natomiast zasadnicze prace już zostały zakończone. Pociągi jeżdżą już po zmodernizowanych torach z nową siecią trakcyjną. Łącznie ułożono 72 kilometry nowych torów i wybudowano 233 rozjazdy. W zeszłym roku otwarty został także nowy wiadukt drogowy w ciągu ul. Ku Ujściu, który zastąpił przejazd kolejowo-drogowy między stacjami Gdańsk Kanał Kaszubski i Gdańsk Port Północny, co dodatkowo ułatwiło dostęp kołowy do portu, a także poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego.

W ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” zmodernizowano również 13 istniejących przejazdów kolejowo-drogowych i przebudowano 3 mosty, 2 wiadukty i 18 przepustów. Rozbudowane zostało też Lokalne Centrum Sterowania, które wzbogaciło się o nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym i systemy zapewniające sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. W połowie bieżącego roku ma nastąpić ostateczne zakończenie wszystkich prac.

– Stan kolejowych połączeń do Portu Gdańsk w ostatnich latach uległ diametralnej poprawie dzięki inwestycjom Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zwiększyły się możliwości transportu, a to ma realny wpływ na wzrost przeładunków oraz poprawę konkurencyjności i umacnianie pozycji Portu Gdańsk wśród nadbałtyckich portów morskich – powiedział Kamil Tarczewski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Kolej zwiększa możliwości portów

Nie bez powodu PKP PLK inwestuje w infrastrukturę dostępową do portów – kolej wykorzystywana przy transporcie intermodalnym jest ważnym elementem łańcuchów dostaw na świecie, jej rola oraz zapotrzebowanie na usługi kolejowe rosną także w Polsce. Popyt może się zwiększyć jeszcze bardziej w związku z wojną w Ukrainie i nałożonymi w jej konsekwencji na Rosję sankcjami handlowymi, dzięki którym polskie porty mogą przejąć część ładunków, jakie wcześniej były kierowane do bałtyckich portów rosyjskich.

– Ten bezsensowny, barbarzyński atak na Ukrainę, zmieni też logistykę w transporcie w sposób bardzo istotny. Jeśli rzeczywiście na poważnie zostaną wprowadzone sankcje i zaczną one działać to musimy być przygotowani do tego, żeby móc obsługiwać transport od strony morskiej i połączony z nim kolejowy. Inwestycje oczywiście były szyte na miarę analiz związanych z pokojem i okresem spokojnego rozwoju gospodarczego, który został teraz brutalnie podeptany. Ale cóż – musimy się w tej sytuacji odnaleźć i zrobić wszystko, żeby rzeczywiście móc pokazywać jak najlepszą ofertę dla tych, którzy chcą i muszą swój transport do Europy realizować – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Kolej jest też jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu ładunków, co jest także niezwykle ważne dla samych portów, ale także ich klientów i konsumentów na całym kontynencie.

– Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przewozu ładunków koleją, najbardziej ekologicznym środkiem transportu, to jeden z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP PLK.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.