• <
gryfia_70lat

PORR zmodernizował falochrony w Porcie Północnym w Gdańsku

gm

04.04.2022 21:00
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski PORR zmodernizował falochrony w Porcie Północnym w Gdańsku

Partnerzy portalu

PORR zmodernizował falochrony w Porcie Północnym w Gdańsku - GospodarkaMorska.pl
Fot. PORR

Spółka PORR w konsorcjum z Rover Maritime S.L. i Roverpol Sp. z o.o. zrealizowały na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni projekt modernizacji falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku.

Prace rozpoczęły się jeszcze w grudniu 2018 roku, a zakończyły latem 2021. W ich ramach konsorcjum miało za zadanie wykonać remont istniejącego falochronu wyspowego i wybudować dwa zupełnie nowe falochrony osłonowe. Pierwszy z nich, o długości 853 metrów, powstał na przedłużeniu istniejącego falochronu wyspowego. Pomiędzy nimi powstała także specjalna ptasia platforma. Drugi z nowopowstałych falochronów osłonowych ma długość 826 metrów.

Najpierw, zanim na miejscu postawione zostały tzw. skrzynie falochronu, odpowiedniego przygotowania wymagało podłoże. W tym celu wymieniony został grunt. Konsorcjum w ramach robót czerpalnych usunęło około 400 tys. m3 urobku. W to miejsce w trakcie prac zasypowych dostarczono około 220 tys. m3 materiału.

– Jednym z kluczowych elementów naszego projektu była prefabrykacja wielkogabarytowych prefabrykowanych skrzyń. W okresie październik 2019 – sierpień 2020 wykonaliśmy 38 skrzyń w 11 miesięcy, w tym przebudowy szalunku ślizgowego. Średni czas prefabrykacji jednej skrzyni wyniósł ok. 8,7 dnia przy czym najszybszy cykl zamknął się w czasie 5,2 dnia. Każdy z cykli wykonywany był nieprzerwanie – podaje Łukasz Małkiewicz, dyrektor projektu. Małkiewicz uzupełnia, że wszystkie skrzynie były prefabrykowane w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku, a następnie holowane na miejsce wbudowania w Porcie Północnym. W ten sposób powstał rdzeń budowli falochronu.

– Na skrzyniach oraz grodzy platformy ptasiej przy użyciu 25 tys. m3 betonu wykonaliśmy nadbudowę żelbetową wyposażoną w łamacz składający się z 505 prefabrykatów o masie 25-30 ton. Wzdłuż budowli oraz za ich głowicach wykonaliśmy skarpy rozpraszacza zwieńczone prawie 700 tys. ton kamienia oraz 18 tys. gwiazdobloków po 5 i 8 ton – opisuje Łukasz Małkiewicz. Jak dodaje, dzięki współpracy i zaangażowaniu całego zespołu realizacyjnego, ale także zamawiającego, podwykonawców, wszystkich dostawców i kooperantów prace zostały zakończone w terminie.

Zespół PORR pozostał jednak w Porcie Północnym. W tym momencie realizowana jest tam inna inwestycja w ramach umowy z Urzędem Morskim w Gdyni – przebudowa północnego falochronu wyspowego.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.