• <
BOTA_2023

Ważne ćwiczenia Marynarki Wojennej

10.08.2015 07:59 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Ważne ćwiczenia Marynarki Wojennej - GospodarkaMorska.pl

Gen. broni Mirosław Różański wysłuchał i zatwierdził koncepcję największych w tym roku ćwiczeń 3 i 8 Flotylli Marynarki Wojennej, które odbędą się na jesieni bieżącego roku. Koncepcję ćwiczeń meldowali dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirał Jarosław Zygmunt oraz szef sztabu 3 Flotylli Okrętów komandor Grzegorz Tarkowski.

W październiku, na poligonach morskich Marynarki Wojennej oraz w jednostkach brzegowych 3 Flotylli Okrętów i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża zostaną przeprowadzone ćwiczenia z wojskami pk. OSTROBOK-15 i WARGACZ-15. Dla dowódców związków taktycznych MW będą to najważniejsze  przedsięwzięcia szkoleniowe w tym roku, w ramach których dokonają sprawdzenia przygotowania podległych jednostek do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem. Tegoroczna edycja ćwiczeń OSTROBOK oraz WARGACZ odbywa się w jednym czasie umożliwiając przeprowadzenie wspólnych działań przez siły wydzielone z flotyll na korzyść sił komponentu morskiego dowodzonego przez Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego. Efekt działań połączonych zostanie osiągnięty przez wykonywanie zadań sił MW we współdziałaniu z pododdziałami wydzielonymi z 12 Dywizji Zmechanizowanej oraz przy wsparciu lotnictwa morskiego i taktycznego.

Dowódca Generalny Rodzajów SZ gen. broni Mirosław Różański po wysłuchaniu meldunków przypomniał swoje motto, które wygłosił podczas odprawy z kadrą dowództwa, „szkolenie ma być wykonywaniem zadania bojowego w czasie pokoju”. Zależy mi na jak największym stopniu urealnienia procesu szkolenia, dlatego polecam angażować w ćwiczenia różne rodzaje sił zbrojnych, oczekuję kreatywności od podwładnych, a ćwiczenie ma wyzwalać myślenie. Koncepcję zatwierdzam, życzę powodzenia, a po zakończeniu ćwiczenia liczę na daleko idące wnioski, które będzie można wykorzystać podczas przygotowywania kolejnych ćwiczeń – zakończył dowódca.

Ćwiczenie WARGACZ-15

Ćwiczenie pk. WARGACZ-15 to największe tegoroczne manewry sił 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Przez 5 dni, w rejonie Zatoki Pomorskiej, środkowego Bałtyku oraz Zatoki Gdańskiej ćwiczyć będą trałowce, okręty transportowo – minowe, kutry transportowe oraz pomocnicze jednostki pływające: holowniki, zbiornikowiec i stacja demagnetyzacyjna. W „Wargacza” zaangażowane także będą siły świnoujskiej Komendy Portu Wojennego oraz 8 Batalionu Saperów z Dziwnowa.

Podczas ćwiczenia zaplanowano m.in. zadania minowe, takie jak załadunek i stawianie min morskich oraz rozpoznawcze poszukiwanie min przy użyciu stacji hydrolokacyjnych, prowadzone będą trałowania oraz operacje niszczenia min. Załogi ćwiczyć będą osłonę szlaków komunikacyjnych przed atakami z powietrza i wody. Okręty wykonają strzelania artyleryjskie do celów powietrznych i nawodnych. Wspólnie ze śmigłowcami z Brygady Lotnictwa MW przeprowadzone będą akcje ratownicze – np. ewakuacja rannego z pokładu ćwiczącego okrętu. Prowadzone będzie również uzupełnianie zapasów, czy budowa przeprawy przez rzekę.

Scenariusz ćwiczeń zakłada, że oprócz zadań specjalistycznych załogi okrętów będą musiały realizować walkę z pożarem oraz udzielać sobie wzajemnie pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii okrętowych. Jednym z ważniejszych epizodów ćwiczenia będzie operacja załadunku na okręty transportowo – minowe techniki wojskowej ( rosomaków i armato-haubic ) z 12 Brygady Zmechanizowanej.

Ćwiczenie OSTROBOK-15

Ćwiczenie pk. OSTROBOK-15 to największe tegoroczne wspólne manewry sił 3 Flotylli Okrętów. Przez 5 dni, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz środkowego Bałtyku ćwiczyć będą okręty podwodne, okręty rakietowe, korweta zwalczania okrętów podwodnych oraz jednostki pomocnicze: okręt ratowniczy, szkolny i holownik. W manewrach zaangażowane także będą siły Komendy Portu Wojennego Gdynia, 43 Batalionu Saperów z Rozewia oraz 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego z Ustki.

Podczas ćwiczenia zaplanowano wykonywanie zadań ogniowych przez siły okrętowe, w tym strzelania artyleryjskie do celów powietrznych i nawodnych. Załogi przećwiczą osłonę szlaków komunikacyjnych przed atakami z powietrza i wody, a także obronę własną przed atakami terrorystycznymi. Prowadzona będzie bezpośrednia osłona przeciwlotnicza, w tym zwalczanie środków napadu powietrznego przeciwnika poprzez realne oddziaływanie ogniowe wydzielonych pododdziałów przeciwlotniczych na terenie CPSP Ustka. Wraz ze śmigłowcami z Brygady Lotnictwa MW prowadzone będą akcje ratownicze, między innymi podejmowanie rannego marynarza z pokładu okrętu. Podczas ćwiczenia okręty będą realizowały zadania z zakresu rozpoznania, identyfikacji i monitorowania skażeń. Przy wsparciu wydzielonych sił chemicznych prowadzona będzie całkowita likwidacja skażeń załogi i okrętu.

Scenariusz ćwiczeń zakłada, że oprócz zadań specjalistycznych załogi okrętów będą realizowały zadania związane z walką o żywotność okrętu, w tym walkę z pożarem oraz z przebiciem, a także wzajemnie udzielanie pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii okrętowych.

Dziękujemy za wysłane grafiki.