• <

Praktyki podchorążych na Morzu Śródziemnym

01.06.2016 10:06 Źródło: własne
Praktyki podchorążych na Morzu Śródziemnym - GospodarkaMorska.pl

Ponta Delgada na Azorach, hiszpański Kadyks, Bar nad Morzem Adriatyckim i Dublin – tak prezentuje się trasa rejsu, w który wyruszą podchorążowie AMW w dniu 6 czerwca 2016 r. Studenci wojskowi I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów II stopnia wyruszą w rejs tradycyjnie na okręcie szkolnym ORP „Wodnik” i odbędą praktyki: marynarską, nawigacyjno – astronomiczną, oficerską i okrętowo – specjalistyczną. Powrót okrętu zaplanowany jest na 29 lipca.

Trasa rejsu prowadzi przez Morze Bałtyckie, Morze Północne, Ocean Atlantycki i Morze Śródziemne z wejściem do portów: PONTA DELGADA – 15.06, CADIZ – 23.06, BAR – 07.07. DUBLIN – 20.07, GDYNIA – 29.07.2016 r.

W rejs z 55 podchorążymi naszej Uczelni wyjdą także studenci wojskowi z Rumunii (dwie osoby), Bułgarii (8 studentów) i Ukrainy (10 osób). Nad zdobywaniem przez nich wiedzy czuwać będą  wykładowcy z Akademii Marynarki Wojennej oraz kadra okrętowa. Starszym kierownikiem praktyki będzie kmdr por. Dariusz Żołnieruk. Rejs odbędzie się w dwóch etapach, a część podchorążych zostanie w jego trakcie wymieniona.
Pierwszy rocznik WNiUO oraz WME będzie odbywał praktykę marynarską. W jej ramach będą wykonywać prace bosmańskie, pełnić wachty w siłowni, przy sterze oraz uczestniczyć w ćwiczeniach ratowniczych typu „człowiek za burtą”. Studenci II roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego podczas praktyki nawigacyjno-astronomicznej będą mieli okazję wykorzystać wiedzę zdobytą zwłaszcza na zajęciach z astronawigacji. Poznają zasady prowadzenia nawigacji podczas pełnienia wachty morskiej, a także wyposażenie nawigacyjne okrętu. Sprawdzą w praktyce zasady jego organizacji bojowej i codziennej. Będą mieli możliwość m. in. prowadzić nakres drogi na mapie, określać pozycję okrętu, wykonywać obserwację oraz pomiary astronomiczne i hydrometeorologiczne, jak również prowadzić dziennik nawigacyjny. Z kolei podchorążowie czwartego roku WNiUO (I rok II stopnia studiów) odbywać będą praktykę oficerską, m. in. pełniąc wachty morskie dublera oficera wachtowego. Ich koledzy z Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego zapoznają się z urządzeniami okrętowymi, ich obsługą i dokumentacją w ramach praktyki specjalistycznej. Sprawdzą swoje umiejętności w warunkach morskich, a wiedzę teoretyczną skonfrontują na rzeczywistych silnikach.

Warto zaznaczyć, iż jak co roku na pokładzie okrętu odbędzie się chrzest morski dla podchorążych, którzy po raz pierwszy będą brali udział w rejsie.

Praktyki    

Pierwszy rok studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej podsumowują dwa rodzaje praktyk: marynarska i żeglarska. Co roku odbywa się rejs na żaglowcu szkolnym „Iskra” oraz szkolenie na stopień żeglarza jachtowego w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy.

W ramach praktyki okrętowo – uzbrojeniowej podchorążowie trzeciego roku przygotowują m.in. armaty do wykonywania artyleryjskich zadań ogniowych do celów nawodnych i powietrznych, prowadzą poszukiwanie i niszą miny oraz stawiają trały. Zapoznają się z zasadami przechowywania min morskich oraz uczą na czym polega praktyczne przygotowanie rakiet do strzelania, jak należy załadować torpedę, czy jak ją wystrzelić.

Z kolei piąty rocznik odbywa praktyki oficerskie i manewrowe. Studenci Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego będą musieli nauczyć się trudnej sztuki manewrowania okrętem w porcie, a także podejmowania rozbitków oraz zakotwiczania i odkotwiczania. W czasie praktyki manewrowej studenci wojskowi muszą posiąść szereg umiejętności, w tym nauczyć się przewidywać jak zachowa się okręt po wydaniu określonych komend. Zarówno „mechanicy”, jak i „nawigatorzy” odbędą również praktyki oficerskie. Będą doskonalili sztukę dowodzenia ludźmi, odpowiedniego zarządzania i kierowania. To bardzo istotny element w szkoleniu przyszłych oficerów Marynarki Wojennej.

ORP „Wodnik”

Okręt szkolny ORP „Wodnik” czynnie uczestniczy w procesie wyszkolenia przyszłego oficera i podoficera Marynarki Wojennej RP. Na okręcie prowadzone są praktyki kandydackie, praktyki nawigacyjno – szkoleniowe oraz praktyki podoficerskie, w czasie których studenci zapoznają się z warunkami służby na okrętach Marynarki Wojennej. Praktykanci uczestniczą w procesie dowodzenia zasobami ludzkimi, szkolenia techniczno–specjalistycznego, użycia uzbrojenia i długotrwałego obsługiwania mechanizmów. Zapoznają się też ze środkami ratunkowymi i zasadami postępowania w warunkach zagrożenia życia na morzu. Poznają tradycje Marynarki Wojennej, mają możliwość praktycznego zastosowania „Regulaminu służby na okrętach MW RP”, „Ceremoniału morskiego” oraz „Metodyki szkolenia bojowego”. Uczestniczą w uroczystościach rocznicowych i patriotycznych godnie reprezentując biało-czerwona banderę na morzach i oceanach świata. Podczas czterech dekad służby pod biało-czerwoną banderą ORP „Wodnik” uczestniczył w procesie szkolenia ponad 3 tysięcy przyszłych oficerów Marynarki Wojennej.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40187,00 $ tona 1,80% 3 gru
 Cynk 3323,00 $ tona 0,91% 3 gru
 Aluminium 2647,00 $ tona -0,26% 3 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.