• <
gryfia_70lat

Pół wieku 43. Batalionu Saperów

ew/3.FO

22.11.2019 10:11 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Pół wieku 43. Batalionu Saperów - GospodarkaMorska.pl

Neutralizują powojenne niewybuchy i niewypały, uczestniczą w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach, współpracują z okrętami oraz zabezpieczają siły flotylli pod względem inżynieryjnym i chemicznym – to tylko część zadań jakie na co dzień realizują marynarze 43. Batalionu Saperów. W czwartek, 21 listopada, w Rozewiu odbyły się uroczystości z okazji zbliżającego się jubileuszu 50-lecia sformowania jednostki.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się uroczystą zbiórką stanu osobowego jednostki, podczas której odczytany został rozkaz okolicznościowy dowódcy batalionu. Wyróżniającej się kadrze wręczono nagrody i wyróżnienia. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów oraz koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. W obchodach rocznicowych uczestniczył dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, a także przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, członkowie środowisk kombatanckich, lokalnych stowarzyszeń oraz szkół, a także byli dowódcy i kadra jednostki.

43. Batalion Saperów stacjonuje na Półwyspie Helskim w miejscowości Rozewie i wchodzi w skład 3. Flotylli Okrętów. Głównym zadaniem 43. Batalionu Saperów jest zabezpieczenie inżynieryjne działań sił 3.FO, między innymi tworzenie zapór inżynieryjnych, wykrywanie i likwidacja niewybuchów, utrzymywanie infrastruktury baz morskich, organizacja punktów poboru i oczyszczania wody, likwidacja zniszczeń i rozpoznanie inżynieryjne sił przeciwnika.

Dodatkowo w składzie batalionu funkcjonuje pododdział chemiczny przeznaczony do realizacji przedsięwzięć umożliwiających wykonanie zadań zespołów okrętów i jednostek brzegowych w warunkach zagrożenia skażeniami, użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia oraz skażeń środkami promieniotwórczymi, biologicznymi i chemicznymi, spowodowanymi zdarzeniami CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear), a także likwidacji skutków użycia broni masowego rażenia i klęsk żywiołowych.

Za działalność jednostki w 2010 roku 43. Batalion Saperów został uhonorowany przez Ministra Obrony Narodowej tytułem „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”.

Swoje tradycje i historię 43 Batalion Saperów wywodzi z 115. kompanii eksploatacyjno-naprawczej która rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 080/Org. z dnia 2 grudnia 1955 roku została sformowana na bazie wydzielonej kompanii z 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów, na jej miejsce dyslokacji wyznaczono Wejherowo.

Kompania ta funkcjonowała do roku 1969, który uważa się za faktyczny początek 43. Batalionu Saperów MW, wtedy to na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 034/Org. z dniem 20 maja 1969 roku rozformowano 115. kompanię eksploatacyjno-naprawczą, a na jej bazie utworzono 43. kompanię saperów, z miejscem dyslokacji Hel-Bór.

Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0131/Org z 30 czerwca 1981 roku jednostka została przeformowana w 43. Batalion Saperów FOW i podporządkowana 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Po rozformowaniu 9. FOW jednostka została przekazana w podporzadkowanie 3. Flotylli Okrętów. 22 kwietnia 2003 roku 43. Batalion Saperów otrzymał sztandar ufundowany przez społeczność lokalną. W 2005 roku podjęto decyzję o dyslokacji batalionu z Helu do Rozewia. Z końcem roku 2010, (31.12.2010), na podstawie decyzji Nr PF-69/ORG/SSG/2010-P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2010 roku w skład 43. Batalionu Saperów włączona została 55. Kompania Chemiczna.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.