• <

Gdynia: powstanie Narodowe Centrum Badań Bałtyckich

Strona główna Gdynia: powstanie Narodowe Centrum Badań Bałtyckich

Podczas środowej sesji Rady Miasta Gdyni podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Narodowego Centrum Badań Bałtyckich. Instytucja zrzeszać będzie kilka ośrodków badawczych z północy Polski i dbać będzie m.in. o całokształt działań prowadzonych w związku z rozwojem gospodarki morskiej czy ochrony środowiska morskiego.

Spółka Narodowe Centrum Badań Bałtyckich utworzona będzie przez Miasto Gdynię we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Szczecińskim, Instytutem Morskim w Gdańsku,  Politechniką Gdańską i Akademią Marynarki Wojennej. Uchwała w sprawie utworzenia centrum jest konsekwencją porozumienia, które zawarto w lecie ubiegłego roku.

Narodowe Centrum Badań Bałtyckich, integrując instytucje naukowe, naukowo-dydaktyczne oraz badawczo-rozwojowe ma działać na rzecz pozytywnego rozwoju strefy brzegowej Morza Bałtyckiego i ochrony środowiska morskiego. Ma także stymulować rozwój gospodarki morskiej i dbać o jej unowocześnianie.

- Ten unikalny w skali kraju projekt ukierunkowany będzie na poszukiwanie i tworzenie nowych dróg współpracy nauki i uczelni akademickich z lokalnym samorządem, administracją państwową i innowacyjnym biznesem w celu skutecznej realizacji założeń polityki morskiej naszego kraju – informuje biuro rzecznika prasowego Urzędu Miasta Gdyni.

"Efektem funkcjonowania Spółki Narodowe Centrum Badań Bałtyckich ma być skuteczniej realizowana polityka morska, zarówno w sferze gospodarczej poprzez zwiększenie podaży nowych innowacyjnych rozwiązań wynikających z przeprowadzanych badań morskich, ale także w obszarze turystyki nadmorskiej, ochrony środowiska morskiego jak i edukacji bałtyckiej" – czytamy w uzasadnieniu.

Siedzibą Narodowego Centrum Badań Bałtyckich będzie Gdynia. Zadanie powołania spółki powierzono prezydentowi tego miasta, Wojciechowi Szczurkowi.


Źródło: Onet.pl
www.onet.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.