• <

Postępowanie układowe Stoczni Nauta - czy grozi nam upadłość firm stoczniowych Trójmiasta?

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Postępowanie układowe Stoczni Nauta - czy grozi nam upadłość firm stoczniowych Trójmiasta?

Partnerzy portalu

Postępowanie układowe Stoczni Nauta - czy grozi nam upadłość firm stoczniowych Trójmiasta?  - GospodarkaMorska.pl
Od kilku tygodni doki stocznia Nauta są pełne Fot. GospodarkaMorska.pl

Przedsiębiorstwa branży stoczniowej zelektryzowała wiadomość o możliwości  przyspieszonego postępowania układowego Stoczni Remontowej NAUTA w Gdyni. Głos w sprawie zabiera Polskie Forum Technologii Morskich oraz Zarząd Stoczni Remontowej Nauta.

Stocznia NAUTA to jeden z filarów polskiego przemysłu okrętowego. Niestety od dłuższego już czasu ma poważne problemy, o których mówi się w środowisku. Wielu uważa, że są skutkiem decyzji sprzed kilku lat o wejściu na rynek budowy nowych jednostek pływających, który wymagał innej wiedzy i innego doświadczenia niż rynek remontów. Na tym rynku NAUTA zupełnie nieźle sobie radziła, z korzyścią dla całej sieci dostawców i kooperantów. Może właśnie ten aspekt, umiejętności i sukces na rynku remontów, też tych bardzo skomplikowanych dla Marynarki Wojennej RP, trochę „uśpił” przedsiębiorstwa kooperujące, które z wielką nadzieją wspierały Stocznię NAUTA w nowym dla niej obszarze budowy statków.

Niestety rzeczywistość okazała się mocno odmienna od tej oczekiwanej. NAUTA zaczęła popadać w coraz większe długi, których skutkiem mogło być złożenie przez wierzycieli wniosku o upadłość. Wierzycieli uprzedził Zarząd Spółki składając wniosek o restrukturyzację i otwierając przyspieszone postępowanie układowe.  

Postępowania układowe są już znane w historii branży stoczniowej. Przykładem może być Stocznia  Szczecińska, która w latach 90-tych XX wieku z sukcesem poradziła sobie z zadłużeniem, spłacając swoich wierzycieli w kilkuletnim procesie oddłużeniowym, zapewniającym ogromny sukces ekonomiczny, o którym było głośno i który z podziwem był odbierany przez całe środowisko. Zastosowano wtedy mocno niekonwencjonalne jak na owe czasy zasady organizacji pracy i płacy ściśle uzależnionej od wydajności. Dzięki temu stocznia osiągnęła skokowy wzrost efektywności gospodarowania pozwalający na wypracowywanie realnego zysku i stopniową spłatę zadłużenia, a także na inwestycje.

Wracając do stoczni NAUTA trzeba przyznać, że „oferta” jaką otrzymali jej wierzyciele niestety nie może zostać zaliczona do „atrakcyjnych”. W środowisku słychać głosy, że proces przyspieszonego postępowania układowego doprowadzi do upadku bardzo wielu, głównie małych i średnich przedsiębiorstw kooperujących ze Stocznią. Liczba wierzycieli przekracza 600 podmiotów, a więc nie jest bagatelna. Przyspieszone postępowanie układowe zakłada podział wierzycieli na grupy. Jak można usłyszeć od zaniepokojonych firm, układ w zasadniczej części obejmujący niezabezpieczone wierzytelności większe niż 4.500 zł (cztery i pół tysiąca złotych) zakłada ich redukcję o 65%, a pozostałe 35% ma zostać rozłożone na 15 lat. Niezabezpieczone wierzytelności w praktyce oznaczają przytłaczającą grupę dostawców i kooperantów SR NAUTA, którzy umożliwili funk cjonowanie stoczni przez ostanie lata, zapewniając dostawy wyposażenia i usług na budowane oraz remontowane statki. Dodatkowo wszelkie tak zwane należności uboczne, czyli m.in. odsetki za opóźnione płatności, mają zostać zredukowane do zera.

Warto policzyć co oznacza zwrot 35% wierzytelności rozłożony na 60 kwartalnych rat. Zwrot miałby rozpocząć się po 10 miesiącach, czyli niemal po roku od stwierdzenia przez sąd prawomocności układu. Zwrot 35% wierzytelności rozłożony na 60 kwartalnych rat oznacza, że rocznie będzie spłacane jedynie ok. 2,3% zadłużenia kwoty głównej bez jakichkolwiek odsetek ani waloryzacji wynikającej np. w inflacji. W przypadku dostawcy, który jakiś czas temu zrealizował dostawy na kwotę np. 100.000 zł to 65.000 zł po prostu straci od razu, a po niemal roku od zatwierdzeniu układu będzie otrzymywał 2.300 zł co kwartał, przez kolejne 15 lat bez jakiejkolwiek waloryzacji. Stwierdzenie, że będzie otrzymywał co kwartał ratę w wysokości ok. 600 zł przez 15 kolejnych lat jest stwierdzeniem przez wielu traktowanym jako optymistyczne. Zakłada bowiem, że Stocznia Remontowa NAUTA z sukcesem przeprowadzi proces restrukturyzacji, zacznie pozyskiwać nowe kontrakty i co najważniejsze zacznie realizować je z zyskiem umożliwiającym spłatę zadłużenia i tak przez kolejne 15 lat. W tym miejscu pojawia się problem wynikający z wiarygodności. Jak przekonać wierzycieli, że opracowany przez Zarząd Spółki plan restrukturyzacji okaże się sukcesem? Niestety spore grono wierzycieli jest przekonanych, iż bezpowrotnie utracili swoje należności i sami popadają w spiralę zadłużenia wobec swoich dostawców i kooperantów.

Wśród wierzycieli Stoczni Remontowej NAUTA są również członkowie Polskiego Forum Technologii Morskich, którzy oczekują realnych i efektywnych działań restrukturyzacyjnych przynoszących trwałą rentowności albo znalezienia innego sposobu umożliwiającego chociaż częściowe odzyskanie należności. Zaniechanie niestety będzie prowadzić do scenariusza, o którym mowa w tytule artykułu.

Komentarz Zarządu Stoczni Remontowej Nauta SA

Szanowni Partnerzy Biznesowi!
Koleżanki i Koledzy!

W ślad za informacją prasową autorstwa Pana Jerzego Czuczmana, Prezesa Polskiego Forum Technologii Morskich, pragniemy skomentować bieżącą sytuację finansowo-prawną Stoczni Remontowej Nauta S.A.

W roku 2013, w ramach dywersyfikacji produkcji i dalekosiężnego planu przygotowania kadr do realizacji szeroko zakrojonego planu modernizacji Marynarki Wojennej RP, Nauta uruchomiła w Gdańsku Zakład Nowych Budów. Zakład ten specjalizował się w budowie nowoczesnych kadłubów i w pełni wyposażonych jednostek rybackich, statków naukowo-badawczych oraz jednostek do obsługi sektora offshore.  Brak zamówień rządowych, sytuacja na rynku pracy oraz ceny statków w konkurencyjnych stoczniach spowodowały, że działalność w tym segmencie przerosła nasze możliwości finansowe.

W efekcie, w 2019 roku, po zbudowaniu 30 jednostek, Stocznia została zmuszona do zamknięcia gdańskiego zakładu koncentrując się na działalności remontowej. Przełom lat 2019 i 2020 zaowocował dużą ilością remontów klasowych połączonych z pracami wynikającymi z nowych regulacji w Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki. Obejmowały one między innymi konieczność montażu systemu uzdatniania wód balastowych oraz systemu odsiarczania spalin. Dodatkowo wykonywane były skomplikowane przebudowy jednostek typu offshore.

Obiecujące wyniki początku roku 2020 oraz plany wyjścia z trudnej sytuacji finansowej musiały ulec całkowitej weryfikacji po wybuchu pandemii koronawirusa COVID-19. Zaistniała sytuacja wymusiła na Stoczni podjęcie trudnej decyzji o złożeniu wniosku w sprawie objęcia jej przyśpieszonym postępowaniem układowym, co nastąpiło na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku w dniu 15 kwietnia 2020 roku.

Celem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego była konieczność ochrony praw i interesów Spółki oraz wszystkich jej interesariuszy, w szczególności wierzycieli, akcjonariuszy i pracowników. Ochrona ta jest niezbędna do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji, mającej na celu zaspokojenie wierzycieli w możliwie maksymalnym stopniu, przy zachowaniu kontynuacji działalności Spółki, miejsc pracy - zarówno dla pracowników Stoczni jak i dla firm kooperujących oraz wpływów do budżetu państwa. Niestety działania restrukturyzacyjne narzuciły Zarządowi konieczność podjęcia pewnych działań w sferze wieloletniego planu oddłużenia Spółki. Równolegle Nauta przygotowuje się do podjęcia realizacji założeń Planu Naprawczego „Kompaktowa Stocznia Remontowa”, sporządzonego wspólnie z Nadzorcą Sądowym. W efekcie wdrożenia inicjatyw restrukturyzacyjnych Stocznia dostosuje swoją strukturę do nowych warunków działalności dzięki czemu odzyska zdolność do generowania dodatnich przychodów oraz zwiększy swoją konkurencyjność na rynku remontów i przebudów jednostek pływających.

Pragniemy Państwa zapewnić, że Kierownictwo Stoczni zdaje sobie sprawę jakim ciosem dla naszych kooperantów i dostawców jest zaproponowany poziom układu. Z tego tytułu Zarząd Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. zwraca się z prośbą o wspólne spojrzenie w przyszłość, która mamy nadzieję przyniesie owocną współpracę dla wszystkich zainteresowanych stron.

Zaakceptowanie przez Państwa proponowanego układu pozwoli nam na kontynuację działalności w segmencie remontów i przebudów jednostek pływających, w których Stocznia posiada bogate doświadczenie, głównie w oparciu o współpracę z naszymi obecnymi wierzycielami, których wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Mamy nadzieje, że ta współpraca choć w niewielkim stopniu zrekompensuje poniesione straty a obecne działania uzdrowią sytuację finansową Spółki i otworzą nowe możliwości rozwoju zarówno dla Stoczni jaki i jej obecnych wierzycieli.

Przyjęcie innej opcji działania, w czasach tak trudnej sytuacji w branży okrętowej, wpłynęłoby niekorzystnie zarówno dla Stoczni jak i jej podwykonawców, a także całego regionu.

etmal_790x120_gif_2020
pge_baltica_390x100_sg
gryfia_2023
AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.