• <
BOTA_2023

Zmodernizowana biblioteka społeczna na Stogach dzięki Baltic Hub

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Zmodernizowana biblioteka społeczna na Stogach dzięki Baltic Hub

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Biblioteka Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze przeznaczyła grant pozyskany w ramach programu dzielnicowego Busole 2021 na zakup nowego wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego do realizacji działań na rzecz aktywizacji okolicznych mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Serce dzielnicy

Baltic Hub konsekwentnie realizuje strategię wspierania lokalnych inicjatyw społecznych. Wśród beneficjentów wyłonionych w pierwszej edycji konkursu grantowego Busole znalazło się Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze, które od 15 lat prowadzi bibliotekę przy Hożej 14 na Stogach. To lokal o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców dzielnicy. Kolejne pokolenia dzieci i młodzieży entuzjastycznie korzystają z tej przestrzeni oraz jej zasobów.

Biblioteka na Stogach to więcej niż bogaty księgozbiór liczący ponad 30 tys. egzemplarzy. To również rozmaite przedsięwzięcia animujące – w tym zajęcia plastyczne, muzyczne, językowe, informatyczne. Przede wszystkim zaś – to miejsce, gdzie nawiązują się relacje. Aspekt socjotwórczy jest kluczowy zwłaszcza dziś, w okolicznościach narastających geospołecznych napięć i rozterek, przez które pokolenie Z dorasta w niestabilnie skonstruowanej rzeczywistości. Czas pandemii COVID-19, nauki zdalnej oraz izolacji w dramatyczny sposób wpłynął na naturalne procesy rozwoju kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych wśród współczesnej młodzieży. Sprzyjanie funkcjonowaniu przestrzeni służących jako grunt do inicjowania trwałych kontaktów międzyludzkich staje się wobec tego cywilizacyjnym obowiązkiem i jawi się jako jedna z najpilniejszych potrzeb współczesnej kultury.

Uzupełnione zasoby

Głównym wyzwaniem dla biblioteki jest brak funduszy na wyposażenie oraz narzędzia niezbędne do realizacji celów statutowych. Zgłoszony do konkursu grantowego Busole projekt pn. Społeczna samopomoc na wyspie Stogi – tworzymy/uzupełniamy materialną bazę Biblioteki społecznej zakładał poczynienie inwestycji w poprawę warunków lokalowych i sprzętowych. Przyznane przez Baltic Hub pieniądze przeznaczono na zakup wykładzin dywanowych, zasłon do sali koncertowej/czytelni, krzeseł oraz regałów. Ponadto biblioteka doposażyła się w aparat fotograficzny, kamerę, rzutnik oraz ekran.

– Baltic Hub jest bardzo zasłużony dla biblioteki. Ich stosunek do naszej organizacji jest wyjątkowy i wzorowy – stwierdza Jan Urbanik, prezes Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze.

Poczynione zakupy widocznie poprawiły parametry wizualne oraz akustyczne pomieszczeń bibliotecznych. Sprzęt multimedialny jest zaś na bieżąco wykorzystywany podczas prowadzonych tam zajęć.

Dzięki Baltic Hub biblioteka stała się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców Stogów oraz okolicznych dzielnic. Odświeżone oblicze placówki zachęca do odwiedzin i udziału w oferowanych animacjach. Od czasu przyznania grantu biblioteka zorganizowała już, m.in., 51 koncertów muzyki klasycznej, 12 zebrań EkoKlubu, 12 warsztatów plastyczno-rękodzielniczych oraz 79 spotkań Klubu Mamy i Malucha. Ze wsparcia skorzystało w sumie ok. 100 dzieci, które bardzo chętnie brały udział w lekcjach gry na flecie, nauce czytania dla imigrantów czy konsultacjach logopedycznych i neurologopedycznych.

Busole 2021 to pierwsza edycja konkursu grantowego, którego celem jest finansowanie projektów najbardziej odpowiadających potrzebom społecznym lokalnych mieszkańców. Charles Baker, dyrektor zarządzający Baltic Hub, podkreśla, że Busole to kolejny krok w działalności firmy na rzecz sąsiadów – mieszkańców Gdańska, którzy często są też pracownikami terminalu. Od początku swojego istnienia, czyli już od 2007 r., firma bardzo aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, podejmując oraz wspierając szereg inicjatyw wpływających na otoczenie. – Współpracujemy z policją, strażą pożarną, pedagogami, szkołami, uczelniami wyższymi, naukowcami, klubami sportowymi oraz fundacjami i hospicjami. Nie traktujemy tych działań jako obowiązku, ale jako nieocenioną wartość dla najbliższego otoczenia. Projekt grantowy jest wyjątkową szansą na docenienie najbardziej kreatywnych inicjatyw z naszego najbliższego otoczenia. To też doskonała baza do pogłębiania współpracy z naszymi sąsiadami – podkreśla Charles Baker.

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.