• <
gryfia_70lat

Zawirowania rynku – armatorzy i stocznie w niepewności. Analiza rynku tonażowego (tydzień 10-13/2022)

07.04.2022 22:02
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Zawirowania rynku – armatorzy i stocznie w niepewności. Analiza rynku tonażowego (tydzień 10-13/2022)

Partnerzy portalu

Zawirowania rynku – armatorzy i stocznie w niepewności. Analiza rynku tonażowego (tydzień 10-13/2022) - GospodarkaMorska.pl

Na rynku tonażowym trwała kontynuacja chaosu w zakresie wszelkiej aktywności, tj. transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych, nowych zamówień, czy też recyklingu okrętowego. Sama ilość oddanych statków do eksploatacji w marcu 2022 roku jest o około 18 % niższa niż w marcu roku 2021. Mocno zauważalny jest też brak statków do złomowania stąd też ceny złomu osiągają najwyższe poziomy od 2008 roku i powinny być one na takim poziomie w kolejnych tygodniach a nawet miesiącach. Wyraźne spadki w ilości złomowań widać nawet wśród tonażu zbiornikowcowego, który do tej pory był najliczniej reprezentowanym segmentem w recyklingu okrętowym. 

  • Jak zatem w szczegółach wyglądały wybrane segmenty żeglugi? 
  • Jaki wpływ na żeglugę i podaż tonażu ma obecny kryzys energetyczny?
  • Dokąd doprowadzi armatorów i stocznie bieżąca niepewna sytuacja? 

O tym, oraz o innych nowościach i ciekawostkach z rynku żeglugowego i wybranych sfer tonażu w naszej cyklicznej analizie.

Rynek masowców

Na przestrzeni marca ilość oddawanych do eksploatacji masowców była niższa niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Pomimo ogólnie dobrego rynku frachtowego i czarterowego w podaży tonażu tego rodzaju segmentu zapowiadają się korekty i nieznaczne osłabienie.  

W tygodniu 10. doszło do 19 transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych na kwotę 346 mln USD. Było to o 10 % mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W tym samym tygodniu zanotowano 3 nowe zamówienia, co było aż o 63 % mniej niż rok wcześniej i jedynie jedno złomowanie masowca, co z kolei było o 67 % mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

W kolejnym tygodniu doszło również do 19 transakcji jednostek używanych na kwotę 398,5 mln USD. Zezłomowano 1 statek masowy oraz 1 zamówiono (wielkość 64 tys. DWT). 

W tygodniu 12 ilość transakcji kupna-sprzedaży masowców była bardzo duża i wyniosła aż 21 jednostek! W stosunku do poprzedniego tygodnia był to wzrost o 11 %. W tym samym czasie zamówiono 5 nowych masowców o nośności 200 tys. ton i wartości kontraktowej 87,9 mln USD. 

W trakcie tygodnia 12 nie odnotowano żadnego złomowania. 

W kolejnym tygodniu 13. doszło 21 transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych o wartości 375,4 mln USD. Zezłomowano 1 jednostkę, natomiast 2 o łącznej wielkości 127 tys. DWT zamówiono w stoczniach produkcyjnych.

Jak wynika z analiz ostatnich tygodni i miesięcy podaż rynków tonażowych tego segmentu zwalnia, ale jest ona nadal wyższa niż w analogicznych okresach w trakcie trwania pandemii. Jednocześnie wzrastają ceny jednostek masowych.

Średnia wzrostu cen używanych masowców w okresie ostatniego kwartału wyniosła 5 %. Z kolei roczna zmiana, licząc marzec 2021 do marca 2022 wyniosła aż 38 %! 

Rynek gazowców LNG

W marcu ilość oddawanych do eksploatacji gazowców spadła aż o 50% w porównaniu do poprzedniego roku 2021. Sytuacja dla tego segmentu jest jednak najprawdopodobniej przejściowa, gdyż zapotrzebowanie na gaz będzie rosnąć, więc tym samym i na tonaż do jego przewozu.

W ramach transakcji jednostek używanych było jedno zamówienie, które reprezentowało jednak 50 % wolumenu z analogicznego tygodnia poprzedniego roku. Na rynku gazowców w tygodniu 10 Hyundai Mipo ogłosił zakontraktowanie tankowca LPG o nośności 22 tys. ton. Nazwa zamawiającego armatora nie została podana do wiadomości publicznej, natomiast jednostka ma być w planach dostarczona w pierwszej połowie 2024 roku. Łącznie nowych zamówień było 3, co stanowiło 50 % więcej niż w analogicznym tygodniu roku poprzedniego. W tym samym okresie zezłomowano tylko 1 jednostkę, co z kolei stanowiło 50 % spadek w stosunku do roku poprzedniego. 

Rynek statków wsparcia branży offshore (Offshore Support Vessels – OSV / Offshore Construction Vessels - OCV)

Poprawiająca się sytuacja na rynku wydobycia ropy naftowej i gazu a także przyspieszające swój rozwój projekty budowy nowych farm wiatrowych lub podmorskich gazociągów lub linii światłowodowych w wielu lokalizacjach świata powodują, że wpływa to również coraz bardziej pozytywnie na zapotrzebowanie na tonaż wsparcia offshore. Było to widać chociażby w całym miesiącu marcu, gdzie ilosć zdanych do eksploatacji nowych jednostek była w tym segmencie większa o 34 % w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 roku.

W tygodniach 10 - 13 odnotowano kilka transakcji kupna – sprzedaży jednostek wsparcia branży offshore (AHTS, PSV, Drillship, Dive Support), jednakże nie było żadnych nowych zamówień, ani też złomowań. 

Rynek tankowców

W tygodniu 10 doszło do 9 transakcji kupna-sprzedaży jednostek używanych, co było o 8 % mniej niż w analogicznym tygodniu roku 2021. W tym samym tygodniu doszło do zaledwie 1 nowego zamówienia. Było to, aż o 75 % mniej niż w analogicznym tygodniu zeszłego roku. Za to dopisały złomowania, których było aż 4, co stanowiło wzrost aż o 100% w stosunku do analogicznego tygodnia 2021 roku. Według innych źródeł złomowań mogło być w tym tygodniu nawet 6. 

W kolejnym tygodniu doszło z kolei do 15 transakcji na kwotę około 169,6 mln USD. Żadnej z jednostek nie zezłomowano. Zamówiono za to 1 nowy mały tankowiec o wielkości 9,400 DWT.

W tygodniu 12 doszło do 6 transakcji kupna – sprzedaży używanych zbiornikowców. Wartość tych transakcji wyniosła 112 mln USD. Było to o 60 % mniej niż tydzień wcześniej. W tym samym tygodniu złożono zamówienia na 2 nowe zbiornikowce o nośności 25 tys. ton. Nie odnotowano żadnych złomowań.

Z kolei w tygodniu 13 doszło do 10 transakcji kupna – sprzedaży jednostek używanych na kwotę transakcyjną 220,6 mln USD. Zezłomowano 2 jednostki o łącznej wielkości 196,535 DWT, natomiast zamówiono również 2 jednostki o wielkości 230 tys. DWT.

Średnie wzrosty wartości cen używanych zbiornikowców różnych sektorów w ostatnim kwartale wyniosły o około 5%. Natomiast wzrost cen tankowców w marcu liczony rok do roku wyniósł 12 %.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.