• <

Wody Polskie zwiększają ochronę przeciwpowodziową Krosna Odrzańskiego

12.01.2021 13:16 Źródło: Wody Polskie
Strona główna Wody Polskie zwiększają ochronę przeciwpowodziową Krosna Odrzańskiego
Wody Polskie zwiększają ochronę przeciwpowodziową Krosna Odrzańskiego - GospodarkaMorska.pl
Widok na Krosno Odrzańskie. Fot. Jerzy Malicki/Wody Polskie

Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym z priorytetów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców rejonów szczególnie zagrożonych występowaniem wezbrań, Nasze Gospodarstwo realizuje kompleksowy program ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. W jego ramach prowadzone są różnego typu inwestycje, których celem jest zwiększenie ochrony mieszkańców.

Jednym z przykładów działań przeciwpowodziowych, jest modernizacja wałów przeciwpowodziowych Krosna Odrzańskiego, która zwiększy bezpieczeństwo 10 tys. osób. Dodatkowym działaniem w rejonie jest zwiększenie światła mostu drogowego, co umożliwia prowadzenie zimowych akcji lodołamania, które pomagają zapobiec powodziom zatorowym charakterystycznym dla dużych rzek takich jak Odra.

W ramach zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej Krosna Odrzańskiego 12 stycznia 2021 roku Wody Polskie przekazały plac budowy dla realizacji zadania „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”. Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisali również umowę na przebudowę mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim. Wartość obu inwestycji wynosi 189 mln zł.

Modernizacja obwałowań miasta Krosno Odrzańskie

Pierwsze z prowadzonych zadań obejmuje rozbudowę wałów przeciwpowodziowych Krosna Odrzańskiego na długości blisko 6 kilometrów i kanałów ulgi na długości ponad 2,5 kilometrów. Zakres inwestycji obejmuje między innymi budowę ośmiu wałów opaskowych, chroniących tereny wydzielone rzeką Odrą i kanałami, znajdujące się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo przejścia wysokiej fali wezbraniowej. Dodatkowo - dla wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej - zaplanowane zostały: rozbudowa, przebudowa, poprawa przepustowości i wykonanie zabezpieczeń przeciwerozyjnych koryt czterech kanałów ulgi w obrębie miasta oraz wykonanie zabezpieczeń na wylotach istniejących kolektorów deszczowych do rzeki Odry i kanałów ulgi. Zmodernizowany zostanie także system odprowadzania wód deszczowych i przesiąkowych z chronionych wałami terenów miasta.

W ramach przedsięwzięcia, którego rezultat będzie miał jednocześnie wymiar rekreacyjny, powstaną także drogi serwisowe, mogące być na co dzień wykorzystywane przez mieszkańców i turystów jako ciągi pieszo-rowerowe. Komunikację ułatwi również budowa schodów skarpowych w dziesięciu lokalizacjach. Wykonanie prac wiąże się z dokonaniem wycinki części drzew i krzewów znajdujących się na terenie budowy. Wody Polskie prowadzą obecnie rozmowy z władzami miasta w sprawie działań kompensacyjnych, m.in. nowych nasadzeń, które będą dokonane po zakończeniu prac. Inwestycja będzie objęta nadzorem przyrodniczym i prowadzona z zachowaniem wszelkich procedur środowiskowych i przepisów dotyczących ochrony przyrody.Inwestycja będzie objęta nadzorem przyrodniczym i prowadzona z zachowaniem wszelkich procedur środowiskowych i przepisów dotyczących ochrony przyrody. Stosowane będą szczegółowe wytyczne dotyczące chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, między innymi w postaci zastosowania płotków herpetologicznych, zapobiegających przed niebezpieczeństwem dla miejscowych gadów i płazów. Kontrakt będzie wykonywany w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Jest współfinansowany z funduszy Budżetu Państwa i Banku Światowego. Koszt prac, których zakończenie przewidywane jest w pierwszej połowie 2023 roku to 117 mln złotych. Wykonawcą jest firma Budimex.

Mapa inwestycji Krosno OdrzańskieMapa inwestycji „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”, związanej z modernizacją wałów przeciwpowodziowych. Ryc. Wody Polskie

Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi

Drugie zadanie polega na podniesieniu konstrukcji mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z remontem obiektu i przebudową ciągu komunikacyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej. To również jeden z elementów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Dzięki przebudowie obiektu nastąpi zwiększenie klasy obciążenia mostu oraz prześwitu dla jednostek pływających uczestniczących w akcjach lodołamania. Działania te mają na celu podniesienie skuteczności działań przeciwlodowych, co przyczyni się do podwyższenia poziomu zabezpieczenia ochrony przeciwpowodziowej na Odrze w Krośnie Odrzańskim i okolicach. Choć kolejny rok z rzędu obserwujemy łagodną, niemal bezśnieżną zimę, związaną ze zmianami klimatu, to nawet w takich warunkach wystarczy tylko kilka mroźnych dni, żeby powstały zjawiska lodowe, które mogą przyczynić się do powodzi zatorowych, niszczących infrastrukturę mostową i wały przeciwpowodziowe.

Ponadto dzięki inwestycji konstrukcja mostu zostanie wyremontowana, a system komunikacyjny zostanie unowocześniony. Parametry przeprawy nie zostaną podniesione – nie zmieni się szerokość jezdni, a wzmocnienie obiektu do klasy obciążenia C będzie nieodczuwalne dla kierowców. Prace nad przygotowaniem mostu tymczasowego zaplanowane są na początkowym etapie realizacji zadania i będą uzgodnione z wykonawcą – spółką Strabag. Zakończenie robót planowane jest na drugi kwartał 2023 roku, natomiast wartość kontraktu ma wynieść ponad 72 mln zł. Kontrakt jest współfinansowany z funduszy Budżetu Państwa i Banku Światowego.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych przez Wody Polskie inwestycji są dostępne dodatkowo na stronie: www.wroclaw.wody.gov.pl

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35987,00 $ tona 1,87% 22 wrz
 Cynk 3018,00 $ tona 0,53% 22 wrz
 Aluminium 2886,00 $ tona 0,80% 22 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.