• <

Terminal gazowy na Zatoce Gdańskiej szybciej

jm

08.03.2022 13:22

Partnerzy portalu

Terminal gazowy na Zatoce Gdańskiej szybciej - GospodarkaMorska.pl
FSRU Independence w Porcie Kłajpeda, fot. AB Klaipėdos Nafta

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk ogłosił umieszczenie projektu budowy terminalu gazowego na Zatoce Gdańskiej na tak zwanej przyspieszonej ścieżce inwestycyjnej.

W ramach programu na wodach w okolicy Gdańska ma pojawić się jednostka FSRU – przystosowany do cumowania w miejscu na stałe statek służący do magazynowania i przetwarzania surowców, w tym przypadku gazu. Jednostka będzie pracowała jako stanowisko do wyładunku LNG, składowania go i regazyfikacji. Częścią inwestycji jest także rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, który ma być dostosowany do kolportażu surowca po Polsce. Za całość projektu odpowiada Gaz-System, operator przesyłowy gazu, który liczy, że jeszcze w tym roku uda mu się zawrzeć pierwsze umowy na regazyfikację po rozpoczętej w grudniu procedurze Open Season, której celem jest weryfikacja zainteresowania uczestników rynku potencjalną mocą regazyfikacji oferowaną przez FSRU.


Gospodarka Morska
Źródło: Gaz-System


Zgodnie z zapowiedzą wiceministra Marka Gróbarczyka, projekt został umieszczony na przyspieszonej ścieżce inwestycyjnej. Jego zakończenie planowane jest na lata 2027-28.

Terminal gazowy na Zatoce Gdańskiej w postaci FSRU ma zwiększyć krajowe możliwości odbioru gazu dostarczanego drogą morską i wprowadzenia go do Krajowego Systemu Przesyłowego. Dzięki temu Polska będzie mogła pozyskiwać jeszcze więcej surowca za pośrednictwem statków, uniezależniając się od gazociągów ze wschodu.

Zgodnie z planem, FSRU ma umożliwić wprowadzenie do systemu przesyłowego około 6,1 mld m. sześciennych surowca rocznie. Realizacja projektu podzielona będzie na dwie części: offshore i lądową. W ramach fazy lądowej na wodach Zatoki Gdańskiej pojawi się pływająca jednostka FSRU, która zostanie połączona z systemem przesyłowym za pomocą wybudowanego gazociągu. Jednostce będzie również towarzyszyła odpowiednia infrastruktura, która umożliwi jej zacumowanie, a także odbiór gazu po regazyfikacji. Druga część inwestycji to faza lądowa, w ramach której trwają już prace projektowe nad trzema inwestycjami: gazociągiem Kolnik – Gdańsk (35 km) oraz dwoma odcinkami gazociągu Gustorzyn – Wicko: Gardeja – Kolnik (86 km) i Gustorzyn – Gardeja (128 km)


Gospodarka Morska
Źródło: Gaz-System


W marcu 2020 roku projekt FSRU znalazł się na unijnej czwartej liście inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze energetycznym. Komisja Europejska przyjęła także projekt kolejnej, piątej takiej listy, na której również uwzględniony został Terminal LNG w rejonie Gdańska. Listy te zawierają kluczowe projekty infrastrukturalne, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa na europejskim rynku energii.


okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.