• <
siemens_gamesa_2022

Sukces testów konwersji wychwytywania dwutlenku węgla w skruberach

31.12.2021 09:45 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Sukces testów konwersji wychwytywania dwutlenku węgla w skruberach

Partnerzy portalu

Sukces testów konwersji wychwytywania dwutlenku węgla w skruberach - GospodarkaMorska.pl
Fot. Langh Tech

Producent skruberów Langh Tech, który za pośrednictwem siostrzanej firmy Langh Ship jest jednocześnie armatorem, rozpoczął badania nad możliwością wychwytywania dwutlenku węgla na pokładach statków. Pierwsze testy zostały pomyślnie przeprowadzone na pokładzie jednej z flot Langh Ship, z wykorzystaniem istniejącej hybrydowej płuczki Langh Tech zainstalowanej na pokładzie.

Langh Tech przeprowadził kilka wstępnych testów wychwytywania CO2 emitowanego przez główny silnik statku za pomocą istniejącego systemu zamkniętej pętli skrubera SOx Langh Tech.

W testach, do wody procesowej w obiegu zamkniętym płuczki dodano dodatkową ilość alkaliów w celu wywołania reakcji pomiędzy alkaliami a CO2, skutecznie przechwytując CO2 z gazów spalinowych do wody procesowej.

Konfiguracja testów była ograniczona przez wydajność istniejącej pompy alkalicznej, ale pozytywne wyniki zaobserwowano nawet przy niewielkim zwiększeniu dozowania alkaliów. Przy głównym obciążeniu silnika wynoszącym około 85 proc., 5-procentowy wzrost dozowania alkaliów w stosunku do normalnego poziomu był w stanie zredukować zmierzoną emisję CO2 o 3,3 proc. Przy obciążeniu głównym silnika wynoszącym 40 proc. zaobserwowano redukcję emisji CO2 o prawie 7 proc.

Podczas testów zużycie alkaliów pozostało na rozsądnym poziomie, przy czym firma twierdzi w komunikacie, że koszty operacyjne będą "wykonalne".

– Wyniki testów są traktowane jako wstępny dowód słuszności koncepcji, a dodatkowe testy z dalszym zwiększeniem podawania alkaliów zostaną przeprowadzone w celu ich weryfikacji – podała firma w oświadczeniu.

Funkcja wychwytywania CO2 może być zastosowana w każdym systemie płuczek Langh Tech z zamkniętą pętlą lub w rozwiązaniach hybrydowych przy stosunkowo niskich kosztach, wynikających z niewielkich zmian w istniejących systemach płuczek. Proces może być wykonywany przy użyciu łatwo dostępnych produktów alkalicznych, takich jak NaOH i MgOH2, które są już stosowane w wielu procesach oczyszczania SOx.

Langh Tech prowadzi również badania nad metodami ekstrakcji wychwyconego CO2 z wody procesowej i poszukuje sposobów efektywnego przechowywania i/lub wykorzystania wychwyconego CO2 zarówno na pokładzie statku, jak i po ewentualnym zrzucie na ląd.

Na całym świecie prowadzone są również inne projekty badawcze w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla z płuczek.


Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.