• <
Proteh GlassDeep_top

Zysk netto Lotosu w IV kw. 2017 r. wzrósł o 59 proc. rdr

ew

07.03.2018 08:53 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Zysk netto Lotosu w IV kw. 2017 r. wzrósł o 59 proc. rdr
Zysk netto Lotosu w IV kw. 2017 r. wzrósł o 59 proc. rdr - GospodarkaMorska.pl

Zysk netto Grupy Lotos w IV kw. 2017 r. wzrósł o 59 proc. rdr, do 484,7 mln zł - podała spółka w raporcie. Wynik netto gdańskiego koncernu był niższy o 3,7 proc. od konsensusu na poziomie 504,3 mln zł, ale na wszystkich pozostałych poziomach wyniki Lotosu są lepsze od rynkowych oczekiwań.

Zysk operacyjny Grupy Lotos spadł do 722,7 mln zł z 734,6 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali 650,9 mln zł EBIT.

EBITDA wzrosła do 927,6 mln zł z 1042 mln zł przed rokiem i była niższa od oczekiwań rynkowych na poziomie 858,1 mln zł. EBITA LIFO skorygowana spadła do 753,5 mln zł z 858,8 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał, że wyniesie 753,5 mln zł. Przychody grupy wzrosły do 7,02 mld zł z 6,37 mld zł przed rokiem i były wyższe od konsensusu na poziomie 6,5 mld zł.

Wynik na działalności finansowej Grupy Lotos w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 11,9 mln zł. Składa się on głównie z dodatniego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 82,1 mln zł, ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -47,8 mln zł oraz ujemnych różnic kursowych na poziomie -14,3 mln zł.

Dług finansowy Grupy Lotos na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 4,4 mld zł (wobec 1,1 mld zł w dniu 31 grudnia 2016 roku). Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę do kapitału własnego wyniósł 23,4 proc. i obniżył się o 32,5 pkt. proc. w ciągu roku. Dług netto/EBITDA Grupy Lotos wyniósł na koniec zeszłego roku na poziomie 0,8x.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos (z uwzględnieniem dyferencjału Ural/Brent) spadła w czwartym kwartale o 14,2 proc. rdr do poziomu 7,07 USD/bbl.

PRODUKCJA I HANDEL

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się w 4 kw. 2017 roku na poziomie 102 proc. Rafineria utrzymała przerób ropy na poziomie 2700,1 tys. ton.

Wyższe o 11,2 proc. przychody ze sprzedaży segmentu produkcji i handlu r/r są efektem wyższej średniej ceny sprzedaży netto oraz wzrostu wolumenu sprzedaży segmentu o 5,8 proc.

Średnia cena sprzedaży netto w segmencie produkcji i handlu w 4 kw. 2017 roku wyniosła 2.172 zł/t i wzrosła r/r o 5,0 proc. na skutek przede wszystkim wyższych notowań produktów naftowych na rynkach światowych.

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu w 4 kw. 2017 roku wyniósł 547,2 mln zł, tj. o 27,1 proc. mniej niż w poprzednim kwartale i o 13,9 proc. mniej niż w kwartale porównywalnym poprzedniego roku. Spadek wyników na poziomie operacyjnym jest skutkiem niższych cracków produktów rafineryjnych oraz niższego średniokwartalnego kursu dolara.

Na koniec 2017 roku Grupa Lotos posiadała w swojej sieci 493 stacji paliw. W porównaniu do stanu na koniec 2016 roku nastąpił wzrost liczby stacji paliw o 6 placówek (+5 stacji CODO, +1 stacji DOFO).

WYDOBYCIE

Wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży segmentu wydobywczego Grupy Lotos w czwartym kwartale 2017 roku o 6,3 proc. rdr jest efektem wyższych notowań ropy (+25,2 proc. r/r) i gazu ziemnego (+21,5 proc. r/r) skorygowanym o obniżenie się średniokwartalnego kursu dolara (-11,3 proc. r/r) oraz spadkiem (-17,3 proc. r/r) wolumenu sprzedaży segmentu (ze złóż norweskich).

Niższa amortyzacja (r/r) segmentu to efekt zmiany szacunków amortyzacji naturalnej majątku morskich kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego w Norwegii w wyniku m.in. wzrostu zasobów wydobywalnych węglowodorów z obszarów Sleipner i Heimdal w LOTOS Norge.

Oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego za 4 kw. 2017 roku jest o 29,1 proc. wyższy od wyniku EBITDA segmentu w 3 kw. 2017 roku i na zbliżonym poziomie do oczyszczonego wyniku EBITDA w 4 kw. 2016 roku.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.